หน้า :     จาก 1 หน้า

  

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานว่างฉะเชิงเทรา อัทเดท
หางานฉะเชิงเทรา | ลงประกาศงานว่าง หาคนคุณภาพ ที่ JobSiam.com
เซลล์ และ ส่งเสริมการขายเคมีการเกษตร
เพศ ชาย - หญิง
สามารถทำงานในระบบ social network ได้ดี เช่น Page Facebook, Line Official, Website
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
มีมนุษยสัมพันธ์ กระตือรือล้น สนุกกับเรียนรู้สิ่งใหม่
มีความอดทน สามารถรับแรงกดดันได้
เซลล์ต่างจังหวัด ขยัน ซื่อสัตย์ ไม่มีประวัติทุจริต
บริษัท สิงห์มังกร เจเนอร์เรชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 เมษายน 2566
ช่างควบคุมระบบน้ำ
เพศหญิง - ชาย อายุตั้งแต่ 22 - 40 ปี
จบการศึกษา ระดับ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไปด้านการบำบัดน้ำเสีย
มีสุขภาพแข็งแรง อัธยาศัยดี สามารถทำงานเป็นกะได้
สามารถทนต่อแรงกดดันในการทำงานได้
ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีใบอนุญาตทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
บริษัท เอ็ม.แอล.ที.โซลาร์ เอเนอร์จี้ โปรดักส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 กรกฎาคม 2566
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร (สถานที่ทำงาน: อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา)
เพศชาย อายุ 22 - 40 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องกลไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการซ่อมเครื่องจักร 2 ปีขึ้นไป
สามารถทำงานเป็นกะได้
มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น เรียนรู้งานได้เร็ว
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
หากสื่อสารภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท เอ็ม.แอล.ที.โซลาร์ เอเนอร์จี้ โปรดักส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 มีนาคม 2566
เจ้าหน้าที่ support ระบบ ERP (ERP Application & IT Support)
จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , สถิติประยุกต์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้าน Business intelligence toolslike Tableau, Power BI, Qlik, SAS, SSRS, etc.
มีความสามารถในการเขียน Program เพื่อ Support ข้อมูลเข้าสู่ระบบ ERP
มีความรู้ความสามารถด้าน Data related such as DWH, BI, Database or Data Analytic.
มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีจรรยาบรรณของผู้ดูแลระบบข้อมูล
บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 กุมภาพันธ์ 2566
พ่อบ้าน
อายุ 30 ปี ขึ้นไป
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาบจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 กุมภาพันธ์ 2566
เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
อายุ 20 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการทำงาน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรักษาภาพลักษณ์อันดีขององค์กร

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา
ประกาศงาน 30 พฤศจิกายน 2565
นักกายภาพบำบัด
อายุ 25 ปี ขึ้นไป
มีใบประกอบวิชาชีพ หรืออยู่ระหว่างการสอบ
มีความรู้ด้านกายภาพบำบัดเป็นอย่างดี
มีใจรักงานบริการ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 30 พฤศจิกายน 2565
ช่างซ่อมบำรุง
อายุ 25 ปีขึ้นไป
มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา
ประกาศงาน 30 พฤศจิกายน 2565
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา/เวชศาสตร์การกีฬา
มีทักษะ ความรู้ทางด้านฟิตเนส ไฮโดรยิม ออนเซน


บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา
ประกาศงาน 30 พฤศจิกายน 2565
Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C สกลนคร
ชาย / อายุ 19 ปีขึ้นไป
วุฒิ ม3 ขึ้นไป สามารถเลือกสาขาทำงาน หรือ โอนย้ายได้
รักงานขาย งานบริการ
เเข็งเเรง อดทนงานหนัก
ค่าเเรง 300 บาท/วัน
ค่าประกอบสินค้า 10 ฿ ต่อคัน
ค่าคอมมิชั่น (ผ่านโปร) 3.0 % จากยอดขาย + ค่าเป่าการขาย + ค่าไตรมาส
มีประกันสังคม วันหยุดพักร้อน ให้
มีฝึกอบรมให้ก่อนการปฎิบัติงานทั้งก่อนเข้างาน เเละ ในพื้นที่สาขา
บริษัท มายจักรยาน จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 มกราคม 2566
พนักงานขาย (ภาคอีสานตอนบน, ภาคกลาง)
เพศหญิง - ชาย
วุฒิทางเกษตร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขยัน อดทน
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
บริษัท สิงห์มังกร เจเนอร์เรชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 มีนาคม 2565
เภสัชกรบริบาล (Pharmacovigilance)
จบการศึกษาปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ สายโรงพยาบาล/คลีนิค
มีความละเอียด ช่างสังเกต ชอบคานวณ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel ได้
มีความเป็นผู้นาที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ขยันและอดทนงานหนัก
Unison Laboratores Co., LTD.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 มีนาคม 2565
นักวิทยาศาสตร์ RD/QA
การศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา เคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เพศ ชาย/หญิง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
หากมีประสบการณ์การด้านการวิเคราะห์ยาทางจุลชีววิทยา หรือทางสอบเทียบทางเคมี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้
มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
รับพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น
Unison Laboratores Co., LTD.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 มีนาคม 2565
พนักงานจัดสวน ดูแลต้นไม้
อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนบจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 4 อัตรา
ประกาศงาน 30 พฤศจิกายน 2565
Mechatronics Supervisor (Robot)
เพศชายอายุ 28-38 ปี
จบการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปริญญาตรี สาขา สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิคส์,วิศวกรรมควบคุม,หุ่นยนต์อัตโนมัติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานด้านโปรแกรม Robot 4 ปีขึ้นไป และพร้อมพัฒนาตัวเองเข้าสู่ตำแหน่ง Supervisor
หากมีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างานมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม SolidWorks 3 D และ Auto cad 2D ได้เป็นอย่างดี
มีความรู้และทักษะ เรือง Robot Fanuc & ABB เพื่อใช้ในการดูแลและบำรุงรักษาตลอดจนการแก้ไขปัญหาเครืองจักรได้
มีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
มีความสามารถในการใช้ C Programming Language ได้เป็นอย่างดี
ปฏิบัติงานประจำที่โรงงาน บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว ซอย.10
ทำงานจันทร์-ศุกร์ เสาร์หยุดเสาร์เว้นเสาร์ 8.00 - 16.45 น.
บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 สิงหาคม 2566
Sales กทม-สมุทรปราการ/APP
อายุ 25-38 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
มีที่พักในเขต กทม และปริมณฑล
มีประสบการณ์ในงานขายสินค้าอย่างน้อย 2 ปี ในลักษณะลูกค้าประเภทตัวแทนจำหน่าย
สามารถทำงานเป็น ทริปออกต่างจังหวัดโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวได้.
หากมีประสบการณ์ในงานขายพื้นที่มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หากเป็นผู้ชอบ และมีใจรักในการแต่งรถและชอบการแต่งรถ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 สิงหาคม 2566
ล่ามภาษาญี่ปุ่น / Japanese interpreter
1. เพศชาย-หญิง
2. อายุ ระหว่าง 23-35 ปี
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
4. สอบวัดระดับ N3 ขึ้นไป
5. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
7. มีความซื่อสัตย์ ขยัน ตรงต่อเวลา
8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
9.เริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ไดโด ดีเอ็มเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤษภาคม 2567
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ประจำหน่วยงาน โรงเรียนนานาชาติ เขตดอนเมือง
1.เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25-45 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
2.วุฒิการศึกษาปวส.ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป
4.ขยันและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ และมีทัศนิคติการทำงานที่ดี
5.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
6.ตรงต่อเวลา
7.มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
บริษัท ดี.บี.คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 มิถุนายน 2567
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ประจำหน่วยงาน โรงเรียนนานาชาติ เขตดอนเมือง
1.เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25-45 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
2.วุฒิการศึกษาปวส.ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป
4.ขยันและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ และมีทัศนิคติการทำงานที่ดี
5.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
6.ตรงต่อเวลา
7.มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
8.ไม่มีประวัติอาชญากรรม
***มีสวัสดิการอาหารกลางวันและหยุดพักร้อน******
บริษัท ดี.บี.คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 มิถุนายน 2567