หน้า :     จาก 1 หน้า

  

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานว่างร้อยเอ็ด อัทเดท
หางานร้อยเอ็ด | ลงประกาศงานว่าง หาคนคุณภาพ ที่ JobSiam.com
Content Creator
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาอักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงาน Content Creator 1 ปีขึ้นไป พิจารณาพิเศษ
ใช้ภาษาไทยถูกหลักไวยากรณ์ สามารถสื่อสารและเรียบเรียงเนื้อหาได้เป็นอย่างดี
มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รอบตัว ทัศนคติดี และกระตือรือร้นในการทำงาน
มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน
สามารถออกแบบและนำเสนอไอเดีย และสามารถคิดคอนเทนต์ใหม่ๆ และมีความชอบในการสร้างคอนเทนต์บนโซเซี่ยลมีเดีย
มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา ทำงานรวดเร็ว และละเอียดรอบคอบ
มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน
บริษัท พี เอส โอ เทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 พฤศจิกายน 2566