หน้า :     จาก 1 หน้า

  

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานว่างอุตรดิตถ์ อัทเดท
หางานอุตรดิตถ์ | ลงประกาศงานว่าง หาคนคุณภาพ ที่ JobSiam.com
สัตวบาล
• การศึกษา วุฒิปวช. / ปริญญาตรี สัตวบาล
• เพศ ชาย-หญิง
• อายุ 25 ปีขึ้นไป
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
• มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและสามารถทนต่อภาวะกดดันได้ดี
• สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้เร็ว
• ถ้ามีประสบการณ์ การฝึกงานหรือทำงานเกี่ยวกับฟาร์มไก่ไข่มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท พีแอล ฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 พฤศจิกายน 2566
ช่างไฟฟ้า - ช่างซ่อมบำรุง
? การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า เครื่องกล หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
? เพศ ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
? อายุ 25 ปีขึ้นไป
? มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
? มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถวางแผนงาน ประสานงาน ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
? มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท พีแอล ฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา
ประกาศงาน 28 พฤศจิกายน 2566