JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน
     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 7
Bookmarks Here!
  


 ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานว่างสมุทรปราการ อัทเดท
หางาน สมัครงาน สมุทรปราการ | ลงประกาศงานว่าง หาคนคุณภาพ ที่ JobSiam.com
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
เพศชาย/หญิง อายุ 34 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพ,จุลชีววิทยา
มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารอย่างน้อย 9 ปี
มีประสบการณ์การบริหารงานหน่วยงานควบคุมคุณภาพ
มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ปัญหาและหาทางป้องกันปัญหา
มีความรู้ความสามารถในด้านระบบคุณภาพ GMP, HACCP

บริษัท ซันเมอรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤษภาคม 2561
Quality Control Supervisor / Manager
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ประสบการณ์ทางด้านการควบคุมคุณภาพใน Line ผลิต(ธุรกิจอาหาร,ยา,เครื่องสำอาง,อุปกรณ์ทางการแพทย์)
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน ได้ระดับดี
มีคุณลักษณะเป็นผู้นำ มีไหวพริบ ละเอียดรอบคอบ
ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่ตาบอดสี
มนุษย์สัมพันธ์ดี

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤษภาคม 2561
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
มีวุฒิการศึกษา ปวส.- ขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านเอกสารงานผลิต 2 ปีขึ้นไป
มีความรู้ด้าน ISO : 9001
มีความขยันอดทน
ทนแรงกดดันได้ดี
มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร
แก้ไขสถานะการเฉพาะหน้าได้ดี
มีประสบการณ์ด้านการวางแผนงานการผลิต/ลดต้นทุนการผลิต/ของเสีย

บริษัท ทรานส์-อินเตอร์ อัลไลแอนซ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤษภาคม 2561
นักเขียน
เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะในการแปลเอกสารและสามารถเขียนบทความในการทำสื่อต่างๆได้อย่างดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตได้
มีความอดทน รับผิดชอบต่องาน ตรงต่อเวลาและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
เรียนรู้ได้เร็ว เข้าใจและปรับตัวได้ดี
ทัศนคติดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี คุยเก่ง ร่าเริง

บริษัท อินเฮ้าส์ เด็นทัล อาร์ต จํากัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤษภาคม 2561
พนักงานประจำเคาน์เตอร์ สนามบินเชียงใหม่
อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม/ท่องเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีใจรักงานบริการ มีบุคลิกภาพยิ้มแย้มแจ่มใสและมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมใบอนุญาต

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ( มหาชน )
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤษภาคม 2561
พนักงานประจำเคาน์เตอร์ สนามบินหาดใหญ่
อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม/ท่องเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีใจรักงานบริการ มีบุคลิกภาพยิ้มแย้มแจ่มใสและมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมใบอนุญาต

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ( มหาชน )
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Production Planning Staff)
เพศชายหรือหญิง อายุ 26 ? 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผ่านงานวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีทักษะในการประสานงาน การทำงานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี Word , Excel , Power Point
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2561
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (Purchasing Chief)
เพศชาย - หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
ปริญาตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
มีความรู้ความเข้าใจ ผ่านการฝึกอบรมด้าน ISO:9001,ISO:14001 ,TS:16949 และสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้
มีความชํานาญในการบริหารจัดการ ดูแลระบบคุณภาพ
มีภาวะผู้นําสูง ทํางานเป็นทีมได้ดี บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ทีดี
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
มีทักษะด้านการการบริหาร การวางแผน การวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาได้ดี มีความรอบรอบในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขีรถยนต์

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2561
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต(Ass't Production Manager)
เพศชาย อายุ 40 ปี ขึนไป - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - โท สาขา วิศวกรรมเครื่องกล,เทคโนโลยีการผลิต สาขาอุตสาหกรรมการผลิต หรือสาขาอืนทีเกียวข้อง
มีประสบการณ์ในสายงานอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ,ชิ้นส่วนยานยนต์ ,
ชิ้นสวนเครื่องจักรเพื่อการเกษตร ,ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า, ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ อย่างใดอย่างหนึ่งถึงจะรับการพิจารณา
มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้เป็นอย่างดี
มีความชํานาญในการบริหารจัดการ การวางแผนการผลิต
มีภาวะผู้นําสูง ทํางานเป็นทีมได้ดี บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ทีดี
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขีรถยนต์

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2561
ช่างคุมเครื่อง CNC / QC
เพศชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
จบการศึกษา ปวช.-ปวส. ปริญญาตรี
มีความรู้ด้านเอกสาร ISO จะพิราณาเป็นพิเศษ
มีความขยัน กระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้งานใหม่
มีประสบการณ์ด้านงานQC.จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ด้านการควบคุมเครื่อง CNC,Miling
สามารถเขียนหรือตั่งค่าโปรแกรมภายในเครื่องได้

บริษัท ฟิวเจอร์ แพค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 3 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2561
Marketing Manager
Male/Female, age over 35 years old
Bachelor?s Degree or higher in Business Administration or any Marketing related field
Minimum of 6 years experience in marketing and another 5 years at managerial level
At least 3 years experience in product management and marketing consumer products
Have knowledge and understand of commercial market, consciousness of ownership, market analysis, forecasts, strategic thinking, persuasion, and leadership, and teamwork skills
Creative, motivating, and inspiring teams
Effective pricing skills with ability to solve problems and make decisions
Consciousness of competing and marketing
Computer literacy (MS Office)
Have excellent communication skills in English.& Can withstand pressure as well.

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2561
ช่างคุมเครื่อง /ช่างซ่อมบำรุง
อายุ 20 ปีขึ้นไป ชาย - หญิง
จบการศึกษาระดับ ปวช,ปวส สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การคุมเครื่องจักรด้านพลาสติก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์การซ่อมเครื่องจักรด้านพลาสติก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความละเอียดรอบคอบ / ทำงานภายใต้ความกดดันได้
มีความเสียสละ ทุ่มเทและเรียนรู้ในการทำงานระบบใหม่ได้ดี
มีความรู้ด้านเอกสาร ISO 9001

บริษัท ฟิวเจอร์ แพค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤษภาคม 2561
วิศวกรการผลิต IE PE
เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องกล โพลิเมอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ วางแผน ควบคุมการผลิต พัฒนางานผลิต อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ / Microsoft Office / โปรแกรม ERP
มีความรู้เกี่ยวกับ ISO 9001
มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม
สามารถจัดทำข้อมูลรายงานและการนำเสนอแก่ผู้บังคับบัญชารวมถึงผู้บริหารได้ดี

บริษัท ตราเพชร จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 3 อัตรา
ประกาศงาน 16 พฤษภาคม 2561
Piping Engineer
เพศชาย
อายุ 23-30 ปี
จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความอดทน มีความคิดสร้างสรรค์
สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 พฤษภาคม 2561
Accounting Budgeting
เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
จบปริญญาตรีสาขาบัญชี

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 พฤษภาคม 2561
Admin (ประจำปทุมธานี)
เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
จบปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร 2-3 ปี

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 พฤษภาคม 2561
พนักงานขับรถส่งของ
เพศชาย
อายุไม่เกิน 45
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
มีระเบียบวินัยในการทำงาน
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
ต้องมีใบประเภท 4

บริษัท ที เอ็น ค้าถัง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 3 อัตรา
ประกาศงาน 15 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการแผนกพ่นสี
1. เพศ ชาย หรือ หญิง
2. อายุ 30 ปี ขึ้นไป
3. จบการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง (วิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์)
4. มีประสบการณ์ บริหารงานผลิตพ่นสี ระดับผู้จัดการ อย่างน้อย 5 ปี หากเป็นสีฝุ่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้ ความสามารถในระบบ PRETREATMENT ของระบบพ่นสี และ ระบบบำบัดน้ำเสีย
ุ6. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาคุณภาพด้านสี เช่น สีหลุดร่อน สีเป็นเม็ด สีหนา สีบาง เป็นต้น
7. มีความเข้าใจระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015
8. มีความเข้าใจระบบบริหารคุณภาพ ISO14001:2015 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
1. เพศ ชาย หรือ หญิง
2. อายุ 35 ปี ขึ้นไป
3. จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม เครื่องกล อุตสาหกรรม เครื่องมือวัด หรือ เทียบเท่า
4. มีประสบการณ์ ด้านการบริหารงานคุณภาพ ระดับผู้จัดการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
5. มีความเข้าใจระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015
6. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวัด CMM และ เครื่องมือวัดมาตรฐานทั่วไป
7. มีความรู้ในการใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหา เช่น 8D , Why Why , แผนภูมิก้างปลา , PPAP , Q point เป็นต้น
8. มีความเข้าใจกระบวนการผลิตดังต่อไปนี้ Punching , Bending , Spot Arc , Welding , Painting , Assembly (ไม่จำเป็นต้องรู้ครบทุกด้าน)
9. มีความสามารถในการใช้งาน Power Point และ การนำเสนอแก่ลูกค้าได้
บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 พฤษภาคม 2561
ช่างพิมพ์ / หัวหน้าช่างพิมพ์
เพศชายเท่านั้น อายุ 23 ปีขึ้นไป
การศึกษาระดับ ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการพิมพ์ หรือที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
สามารถทำงานล่วงเวลาได้ หรือสามารถเข้ากะได้
บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 พฤษภาคม 2561ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51853 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127974 คน