หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 55 หน้า

  

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานว่างกรุงเทพ อัทเดท
หางานกรุงเทพ | ลงประกาศงานว่าง หาคนคุณภาพ ที่ JobSiam.com
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (AR)
เพศหญิง หรือ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการปฎิบัติงาน ด้านบัญชีลูกหนี้อย่างน้อย 3 ปี
มีความรู้เรื่องภาษี
มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Winspeed จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปรแกรม Excel และ Microsoft Outlook
มีความละเอียดรอบคอบ มีทัศนคติเชิงบวก และมีความรับผิดชอบสูง
มีความอดทน และสามารถเรียนรู้งาน ได้รวดเร็ว
บริษัท เพท-เคม ซัพพลาย จำกัด (Petchem Supply Co., Ltd.)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 เมษายน 2566
Key Account Support (Contract)
Bachelor degree in Business Administration,Accounting,Finance or related field. (Fresh graduates are welcome)
High competency in computer skill (Excel Vlookup,Pivot).
Ability to work on a fast-paced, deadline driven, cross-functional team.
Have good negotiation skills.
Can work under pressure
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) Siam Makro Public Company Limited
จำนวนเปิดรับสมัครงาน อัตรา
ประกาศงาน 04 เมษายน 2566
Sales/Sales Supervisor (food ingredients)
ชาย/หญิง
วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความชำนาญในการขายวัตถุดิบสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 2-5 ปี
มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, วัตถุปรุงแต่งอาหาร
มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
มีบุคลิกภาพดี มีความชำนาญเส้นทางกรุงเทพและปริมณฑล มีใบอนุญาติขับขี่และมีพาหนะเป็นของตนเองที่พร้อมใช้งาน
บริษัท อดินพ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 เมษายน 2566
Oversea Purchasing Supervisor
เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ /ภาษาจีน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ(เน้นภาษาจีน) มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
มีความชำนาญในงานจัดซื้อต่างประเทศและมีความรู้ความเข้าใจในเอกสารต่างๆ
มีทักษะในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่
มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้
มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อต่างประเทศ 2 ปีขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรม MS Office/Internet
**ต้องมี HSK 4 ขึ้นไป
บริษัท อดินพ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน อัตรา
ประกาศงาน 04 เมษายน 2566
เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพ (Video Edit)
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วิทยุโทรทัศน์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับเด็กจบใหม่)
เพศชาย อายุไม่เกิน 30ปี
สามารถใช้โปรแกรมได้เป็นอย่างดี /Premiere Pro/Photoshop/ Expert Adobe Illustrator
มีทักษะทางด้านการออกแบบกราฟฟิก ทั้งภาพนิ่ง และวิดีโอ
มีความเข้าใจสื่อดิจิทัล สื่อออนไลน์ในงานวิดีโอ
บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) / Nation Group (Thailand) Public Company Limited
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 เมษายน 2566
Marketing Executive
Age 26-35 years old
Bachelor or above degree in Marketing, Communications, Business, or a related field.
At least 3-5 years working experiences in marketing field.
Excellent interpersonal, written and oral communication, and presentation skills.
Flexibility, Teamwork, and ability to work under pressure
Able to communicate in English.
บริษัท ดูดี มีเดีย คอนเวอเจนซ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 เมษายน 2566
IT Helpdesk
พศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์, ระบบโทรศัพท์ Software, Network, Printer ฯลฯ
มีความรู้เกี่ยวกับ MS365, Adobe
มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้าน IT แก่ผู้อื่นได้
มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร รักงานบริการ
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
Choco Card Enterprise Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 เมษายน 2566
ลูกค้าสัมพันธ์ ( DCRC )
เพศหญิง
อายุ 20 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ( Word , Excel ) ได้
มีใจรักงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
หากมีประสบการณ์ด้านศูนย์บริการรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ไพร์ม มอเตอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 เมษายน 2566
IT Support (Support Digital Marketing) (Head Office)
จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุไม่เกิน 35 ปี
มีความเข้าใจงานหลังบ้าน Social Media ต่างๆเช่น Facebook,Tiktok,Instragram จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ได้ดี เช่น Vlookup - Pivot จะพิจาณาเป็นพิเศษ
มีความคล่องตัว และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ต่างๆ
เคยทำ Live & Streaming จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 เมษายน 2566
Officer - Business Development (Head Office)
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์งานตลาด หรือพัฒนาธุรกิจ 1 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี (Word, Excel, Power Point)
สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้
มีความละเอียดรอบคอบ รอบรู้ ชำนาญงาน มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความสามารถการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างได้เป็นระบบ มีความสามารถในการบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดี
สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 เมษายน 2566
Compliance Operations Coordinator /ผู้ประสานงานผู้ขับ
มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
มีทัศนคติการทำงานที่ดี มีความอดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
ทำงานเป็นทีมได้ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารได้เข้าใจง่ายและมีประสิทธิภาพ
มีความคิดเป็นระบบ และสามารถวางแผนงานได้
มีเหตุมีผล สามารถประเมินสถานการณ์และพิจารณาเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและผู้ขับได้
ปรับตัวง่าย ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสนใจการทำงานในบริษัทสตาร์ทอัพ
ใช้งาน Microsoft Office, Google Drive และอีเมลเบื้องต้นได้
Deliveree (Thailand) Limited
จำนวนเปิดรับสมัครงาน อัตรา
ประกาศงาน 04 เมษายน 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน(Sale coordinator)
เพศหญิงเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (excel , word , power point )
มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี และชอบงานท้าทายความสามารถ
มีประสบการณ์ยื่น e-bidding จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ประสานงานฝ่ายขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 มีนาคม 2566
พนักงานขับรถส่งสินค้า
เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
รู้เส้นทางในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล
ขยัน อดทน ซื่่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง
มีใจรักในการบริการ
มีประสปการณ์ในการจัดส่งและตรวจเช็คสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด (ศูนย์จำหน่ายวิภาวดีรังสิต60)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 มีนาคม 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการสนับสนุนงานลูกค้าสัมพันธ์
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
มีประสบการณ์ในงานธุรการ ประสานงาน อย่างน้อย 1 ปี
เรียนรู้เร็ว มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรอบคอบสูง
ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel ได้
สามารถทำงานเป็นกะได้
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 เมษายน 2566
พนักงานรับรถ,คอนโทรล , ควบคุมคุณภาพงานซ่อม
อายุไม่เกิน 50
สามารถขับรถยนต์ และจักรยานยนต์ได้
มีใบขับขี่
มีความรู้ด้านรถยนต์(จะพิจารณาเป็นพิเศษ๗
ซื่อสัตย์และกระตือรือร้น

บริษัท ไพชยนต์ การาจ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 พฤษภาคม 2566
ช่างก่อสร้าง ช่างประปา และ ช่างทั่วไป
เพศชายอายุไม่เกิน 50 ปี
มีใจรักในการทำงานพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆตลอดเวลา
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
มีทักษะด้านช่าง มีความละเอียดรอบคอบ สามารถใช้งานเครื่องมือได้
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
มีความพร้อมในการทำงานสามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
มีความขยัน อดทน มีวินัย มีคาวมรู้ความสามารถ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
บริษัท โชคบัญชา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน อัตรา
ประกาศงาน 05 พฤษภาคม 2566
เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (ประจำโรงงานราชบุรี)
เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถบริหารจัดการงานและบริหารจัดการบุคลากรได้
มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีความรับผิดชอบสูง
สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
ขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ออโต้และธรรมดา/มีใบขับขี่
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 พฤษภาคม 2566
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ประจำโรงงานราชบุรี)
เพศชาย / หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรีสาขา สิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน 4 ปีขึ้นไป
มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้
มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน คล่องตัว
สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดต่างๆ ได้
มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม, ISO 14000 และมีประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน อัตรา
ประกาศงาน 05 พฤษภาคม 2566
เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (ประจำโรงงาน R2 กาญจนบุรี)
ชาย/หญิง
อายุ 24 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์/การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
ขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ออโต้และธรรมดา/มีใบขับขี่
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 พฤษภาคม 2566
พนักงานผลิต (ประจำโรงงานน้ำตาลราชบุรี 2 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี)
เพศชาย
วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส. สายช่าง สายการผลิตอาหารอุตสาหกรรม
ไม่จำกัดประสบการณ์
มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้
มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน คล่องตัว
หากมีความรู้การผลิตน้ำตาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
*บริษัทฯ ต้องการบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายกิจการ*
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 พฤษภาคม 2566