ตำแหน่งงานว่าง     บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด     หัวหน้างานบุคคล (สาขาขอนแก่น) Jobsiam.com Update* ตำแหน่งงานว่าง หัวหน้างานบุคคล (สาขาขอนแก่น) - บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com 

  


บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด

 

Bangkok Fishing Net Co., Ltd. (บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด) เป็น บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่าย นำเข้า-ส่งออก อุปกรณ์การประมงและอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิด มายาวนานกว่า 48 ปี จดทะเบียนเมื่อปี 2517 ด้วยทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท อุปกรณ์ที่ใช้ในการประมง เช่น แห, อวน, ไซ, ยอ, ข่ายตักปลา, ไซจับกุ้ง, กระชังกุ้ง, มุ้งฟ้าทำกระชัง, ลูกลอย, ข่ายต่อแห, ด้ายไนล่อน, ด้ายโพลี, เชือกสายมาน, เชือกใยยักษ์, ผ้าพีอีปูบ่อกุ้ง และอื่นๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร เช่น ผ้ามุ้งกันแมลง, ข่ายนก, สายเอ็นกั้นนก, ผ้าคลุมดิน, ตาข่ายกรองแสง(สแลน), ผ้าโรงเรือน และอื่นๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬา เช่น ตะข่ายโกฟุตบอล และ เน็ตต่างๆสวัสดิการ- โบนัสประจำปี - ประกันสังคม - ลาพักร้อน 6 วันต่อปี - ปรับเงินประจำปี - งานเลี้ยงประจำปี

 
หัวหน้างานบุคคล (สาขาขอนแก่น)
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :1
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน :  
.สรรหาพนักงานตาม อัตรากำลังคนภายในหน่วยงาน ภายใต้มาตรฐานที่ทางบริษัทกำหนดไว้
2.รักษากฎระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ดูแล และรับผิดชอบการ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน3. ทำสัญญาว่าจ้างประจำ หรือ ชั่วคราว เช่น พนักงานรายวัน รายเดือน มีกำหนดระยะเวลา และ จ้างเหมาอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ออกหนังสือตักเตือนพนักงาน กรณีทำผิดกฏระเบียบบริษัท
5.ติดต่อประสานงาน หน่วยงานราชการ เกี่ยวกับ ทรัพย์สิน (กรมที่ดิน), ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (สำนักงานเขต), แรงงานต่างด้าว (กรมจัดหางาน) และ การจดทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เป็นต้น ุ6. ติดต่อประสานงาน สำนักงานกฎหมาย แจ้งเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่บริษัท , เพิ่มวัตถุประสงค์หนังสือรับรองบริษัทฯ, เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ, จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, ติดตามลูกหนี้ ดำเนินคดี การผิดนัดชำระหนี้ จัดทำสัญญาและเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ
7. ดูแลรักษาความสะอาด และความเรียบร้อยทั้งหมดของบริษัท , บริเวณอาคารสำนักงาน และโกดัง (รวมทั้ง สร้างความสามัคคี พร้อมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี)
8. ตรวจสอบ ควบคุม การรับ-ส่ง เอกสาร ระหว่าง สี่พระยา (สำนักงานใหญ่) - ขอนแก่น (สาขา) -
9. จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง จัดทำ วัตถุดิบ, สินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่าย และ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้กับแผนกต่างๆ รวมถึงการส่งซ่อมอุกรณ์ เครื่องมือ และรวมถึงอาคารสำนักงาน พร้อมทั้งควบคุมดูแลการเบิกจ่าย อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำนักงานต่างๆ
10. ประสานงานการจัดซื้อ เจรจาต่อรองราคา และเปรียบเทียบราคา จากผู้จำหน่ายแต่ละบริษัท
11. ดำเนินการจัดทำและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
12. จัดกิจกรรม งานเลี้ยงปีใหม่, ตรุษจีน และ อื่นๆ รวมทั้ง ทำการจองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก รถเช่า ให้กับผู้บริหารและพนักงานบริษัท
13. งานส่วนบุคคลของกรรมการผู้จัดการบริษัท เช่น งานการจัดการทรัพย์สิน ซื้อ-ขายที่ดิน, ดูแลเงินปันผลเข้า-ออก, และ ดูแลบัญชีเงินฝากต่างๆ เป็นต้น 14. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาสถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : ผลิต / ตัวแทนจำหน่าย
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานบุคคล/ฝึกอบรม/สรรหา/ค่าจ้าง งานบุคคล/ฝึกอบรม/สรรหา/ค่าจ้าง
จังหวัด : กรุงเทพ
เขต : บางรัก (สีลม)
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
เพศหญิง อายุ 30-40 ปีเท่านั้น
ระดับการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
มีประสบการณ์ จะพิจาารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปนแกรม Ms.Office และ ระบบ Express ได้เป็นอย่างดี
รับแรงกดดันในกาารทำงานได้ดี
มีความรับผิดชอบในงาน ตรงต่อเวลา มีความตั้งใจในการทำงานสูง
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
พร้อมเริ่มงานเลยจะพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการ/ผลประโยชน์พนักงาน :

วิธีการสมัครงาน


บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด
430 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
จังหวัด กรุงเทพ   10500

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 02-237-1624 ต่อ 23, 080-245-6358, 095-096-2223
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎเมื่อ ฝากประวัติส่วนตัว สมัครงาน หางาน ค่ะ -
Website:


[แผนที่บริษัท ]ประกาศตำแหน่งงาน วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
Power By JOBSIAM.COMตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร
จำนวน : 1 ตำแหน่ง  
จำนวน : 1 ตำแหน่ง