ตำแหน่งงานว่าง     Scrambled Art Co.,Ltd.     ครูปฐมวัย Home school Jobsiam.com Update* ตำแหน่งงานว่าง ครูปฐมวัย Home school - Scrambled Art Co.,Ltd. | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com 

  


Scrambled Art Co.,Ltd.

 
My Nanny is My Teacher เป็นหนึ่งในโครงการของสถาบัน Scrambled Art (สถาบันสอนศิลปะ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Process art เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ เด็ก) My nanny is My Teacher จะดูแลในด้านการจัดอบรมคุณครูพี่เลี้ยงและจัดส่งคุณครูพี่เลี้ยงไปประจำบ้านผู้ปกครอง เพื่อดูแลน้อง ๆ อย่างใกล้ชิด โดยคุณครูพี่เลี้ยงจะมีหน้าที่ในการสอนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้เป็นไปตามวัย

การเป็นครูพี่เลี้ยง = เป็นคุณครู 80% เป็นพี่เลี้ยง 20% คุณครูจะทำหน้าที่หลักคือการสอนน้อง พาทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เสริมสร้างจินตนาการ และในส่วนพี่เลี้ยงคือการดูแลธุรส่วนตัวของน้อง เช่น พาน้องเข้าห้องน้ำ อาบน้ำ ป้อนข้าว

ข้อดีของการเป็นคุณครูพี่เลี้ยงคือคุณครูมีอิสระในการออกแบบกิจกรรมการสอนให้เข้ากับทั้งคุณครูและนักเรียน ตามความถนัดของคุณครูและความสนใจ พฤติกรรมของนักเรียน มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง ไม่ต้องทำเรื่องเอกสาร ทำให้คุณครูสามารถสอนได้อย่างเต็มที่ และน้องๆก็จะได้รับความรู้อย่างเต็มที่และได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตรงตามความต้องการน้องๆอย่างแน่นอน 
ครูปฐมวัย Home school
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน :  
คุณครู Homeschool น้องผู้ชาย อายุ 3.8 ขวบ
- จัดตารางกิจรรมประจำวัน
- ฝึกสมาธิผ่านกิจกรรมต่างๆ
- เสริมความรู้พื้นฐานด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ ผ่านการเล่น play base learning
- ฝึกกิจวัตรประจำวัน เช่น มารยาทบนโต๊ะอาหาร การช่วยเหลือคนอื่น
- จัดเตรียมเอกสารส่งเขตการศึกษาปีละ 1 ครั้ง
- เก็บร่องรอยการเรียนรู้ของผู้เรียน
- ติดตามคุณแม่ไปเรียนรู้นอกสถาณที่ได้
- เตรียมสื่อการสอนสถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : การศึกษา / สถาบันการศึกษา
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานราชการ รัฐวิสาหกิจ/ครู-อาจารย์ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ/ครู-อาจารย์
จังหวัด : กรุงเทพ
เขต : ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
หญิง
-เพศหญิงอายุต่ำกว่า 45 ปี
-จบคุรุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ปฐมวัย
-มีประสบการณ์การสอนเด็กอย่างน้อย 1 ปี
-แต่งกายสะอาด พูดจาไพเพราะ
-รักเด็กชอบเล่นกับเด็ก
-สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้นักเรียน
-มีความขยัน ใจเย็น
-ต้องการคุณครูที่ไม่มีแผนสอบบรรจุ
-สามารถทำระยะยาวได้อย่างต่อเนื่องสวัสดิการ/ผลประโยชน์พนักงาน :

วิธีการสมัครงาน


Scrambled Art Co.,Ltd.
675 เมื่องทอง 2/2 พัฒนาการ 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
จังหวัด กรุงเทพ   10250

ติดต่อ : โทร. 0892038272
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎเมื่อ ฝากประวัติส่วนตัว สมัครงาน หางาน ค่ะ -
Website:


[แผนที่บริษัท ]ประกาศตำแหน่งงาน วันที่ 13 มิถุนายน 2565
Power By JOBSIAM.COMตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร