ตำแหน่งงานว่าง     LETA STONE COMPANY LIMITED     HR Training Staff Jobsiam.com Update* ตำแหน่งงานว่าง HR Training Staff - LETA STONE COMPANY LIMITED | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com 

  


LETA STONE COMPANY LIMITED

 
บริษัท แอลอีทีเอ สโตน จำกัด
เป็นบริษัทฯที่มีความเชียวชาญและความชำนาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหินอ่อนเทียม บริษัทฯเราจำหน่ายและบริการด้านหินอ่อนเทียม ซึ่งเน้นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นบริษัทฯลงทุนโดยชาวต่างชาติ 100%
บริษัทฯมีนวัตกรรมชั้นนำในประเทศจีนเกี่ยวกับหินอ่อนเทียมและยังเป็นบริษัทฯที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับหินอ่อนเทียมในเมือง ซินหยาง อีกด้วย บริษัทฯจำหน่ายหินอ่อนเทียมส่งไปยังลูกค้าต่างประเทศ ในปี 2021 มีการวางแผนรายได้ยอดขายทั้งหมดประมาณ 2,500 ล้านบาทและยอดขายต่างประเทศปี 2021 มีการวางแผนยอดขายทั้งหมดประมาณ 80 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีสาขาที่ ประเทศเกาหลี,ประเทศอเมริกาและประเทศไทย
บริษัทมีการขยายฐานการผลิตในประเทศไทยในปี 2021 โดยใช้ชื่อบริษัท แอลอีทีเอ สโตน จำกัด ได้เปิดทำการผลิตเมื่อเดือน มีนาคม ปี 2021 ซึ่งได้ลงทุนจดทะเบียนประมาณ 500 ล้านบาท พื้นที่ทั้งหมด 500 ไร่ ทางบริษัทฯมีการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไปพร้อมๆกับการก่อสร้าง เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและยังได้รับการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
สวัสดิการ
- ค่าเดินทาง 40 บาท/วัน
- ค่าอาหาร 35 บาท/วัน
- ค่าอาหาร 20 บาท/วัน (กรณีทำโอที 2 ชม.ขึ้นไป)
- วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย
- ประกันสังคม
- ค่ากะ 80 บาท/วัน (บางตำแหน่ง)
- เบี้ยขยัน 1,500บาท/เดือน
- ค่าเช่าบ้าน 1,000 บาท/เดือน 
HR Training Staff
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :1
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน :  
- ดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์กร
- จัดทำแผนฝึกอบรม (Training Road map)
- วางแผนบริหารและควบคุมงบประมาณในการจัดฝึกอบรม
- วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
- ดำเนินการปฐมนิเทศน์และเป็นวิทยากรหลักสูตร Soft Skills
- กำหนดรูปแบบการเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
- ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
- สรุปรายงานข้อมูลการจัดฝึกอบรม
- ประสานงานติดต่อหน่วยงานราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- คิดค้นและพัฒนาหลักสูตรในการพัฒนาบุคคลภายในองค์กร
- จัดฝึกอบรมพนักงานของบริษัท
- จัดทำเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทำการสอบวัดประเมินผลพนักงาน
- จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มและพัฒนาทักษะให้กับพนักงาน
- และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายสถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : ผลิต / ตัวแทนจำหน่าย
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานบุคคล/ฝึกอบรม/สรรหา/ค่าจ้าง งานบุคคล/ฝึกอบรม/สรรหา/ค่าจ้าง
จังหวัด : ปราจีนบุรี
เขต : ต่างจังหวัด
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
เพศชาย/หญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะบริการธุรกิจ , สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ , การจัดการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3 ปี ขึ้นไป
มีทักษะในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล
สามารถใช้งาน MS Office ได้ดี
มีบุคคลิกภาพที่ดี ทัศนคติดี
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีสวัสดิการ/ผลประโยชน์พนักงาน :

วิธีการสมัครงาน


LETA STONE COMPANY LIMITED
228 ม.8 สวนอุตสาหกรรม 304 IP7 เฟส3 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
จังหวัด ปราจีนบุรี   25140

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 061-386-6612
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎเมื่อ ฝากประวัติส่วนตัว สมัครงาน หางาน ค่ะ -
Website:


[แผนที่บริษัท ]ประกาศตำแหน่งงาน วันที่ 29 มีนาคม 2565
Power By JOBSIAM.COMตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร