Search Position :
 
Group Jobs : 
Type Business : 
Division : 
Province : 
Area  : 
Post Date  : 
Keywords : 
 
 All Keywords    Keyword
 

   หน้า :     จาก 1 หน้า

  Jobs Search : Legal - Business Consulting Company's Job Vacancies
Legal - Business Consulting Company's Job Vacancies | Job Search for Full & Part Time Jobs at JobSiam.com
Apply ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
    1. มีประสบการณ์ สำนักงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปี 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี 3. อายุ 30 -50 ปี 4. สามารถใช้โปรแกรม Express และ มีความรู้ด้านไอทีเบื้องต้น 5. มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office โดยเฉพาะ Excel ได้อย่างคล่องแคล่ว 6. สามารถปิดงบการเงิน จัดทำงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบกระแสเงินสด ทุกประเภทธุรกิจ 7. มีประสบการณ์ งานด้านสอบบัญชี หรือ เคยทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชี 8. มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการบริหารจัดการ และเต็มใจที่จะสอนงานให้กับลูกทีม 9. มีความขยัน อดทน สู้งาน เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา 10. สามารถเซ็นเป็นผู้ทำบัญชีได้
   
   
   
   

บริษัท ปริ๊นซ์ ออฟ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
Number of Position : 1
Post Date 16 June 2023
Apply พนักงานบัญชี พนักงานบัญชี
    เพศ : ชาย/หญิง ปวส / ป.ตรี (มีวุฒิบัญชี) ยินดีรับเด็กจบใหม่ (รับอายุไม่เกิน35ปี) ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
   
   
   
   

บริษัท สมาร์ททีม ออดิท แอนด์ แอคเค้าน์ติ้ง จำกัด
Number of Position : 1
Post Date 23 March 2023
Apply ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
    เพศหญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มีควรมรู้คอมพิวเตอร์ได้ดี เป็นโปรแกรม EXPRESS , TRCLOUD พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองเสมอ มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบ รับผิดชอบ และสามารถอุทิศเวลาให้กับงานในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ สามารถออกตรวจงานต่างจังหวัดได้
   
   
   
   

บริษัท เดอะเบสท์ แอสโซซิเอท แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
Number of Position : 1
Post Date 21 February 2023
Apply Sales Online(English Skill) Sales Online(English Skill)
    ไม่รับ Work from Home, ไม่รับ freelance, ไม่รับ part time ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทมีการเทรนงานให้ ชาย - หญิง อายุไม่เกิน30ปี สัญชาติไทยหรือต่างชาติ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี Word, Excel มนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน อดทนต่อแรงกดดันได้ ไม่มีโรคประจำตัวหรือภูมิแพ้ ***มีที่พักให้ฟรี*** (สำหรับพนักงานของบริษัทเท่านั้น)
   
   
   
   

EZ Digital Trading Co., Ltd.
Number of Position : 1
Post Date 21 February 2023
Apply ล่ามภาษาจีน-อังกฤษ ล่ามภาษาจีน-อังกฤษ
    เพศชาย/หญิง สัญชาติไทยหรือต่างชาติ ถ้ามีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถฟังเขียนพูดอ่านภาษาจีนละภาษาอังกฤษได้ดี รักการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้น มีความละเอียดรอบคอบสูง มีไวพริบ ปฏิภาณดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ไม่เกี่ยงงาน จบปริญญาตรี หรือขึ้นไป ทุกสาขา ใช้อินเตอร์เน็ต อีเมลล์ Microsoft Office ได้คล่องแคล่ว สามารถไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ตามบริษัทกำหนดได้
   
   
   
   

EZ Digital Trading Co., Ltd.
Number of Position : 1
Post Date 21 February 2023
Apply เจ้าหน้าที่ธุรการกฎหมาย หรือ ผู้ช่วยทนายความ เจ้าหน้าที่ธุรการกฎหมาย หรือ ผู้ช่วยทนายความ
    1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. ระดับวุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป 3. ต้องการผู้สมัครที่มีความอดทนและตั้งใจในการปฏิบัติงาน 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ 5. หากมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 6. สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 7. มีรถจักรยานยนต์ เป็นของตนเอง และสามารถขับขี่ได้ 8. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา
   
   
   
   

บริษัท นิสิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
Number of Position : 1
Post Date 06 October 2022
Apply เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม execl เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม execl
    มีประสบการณ์และความชำนาญในการเขียน ดัดแปลง แก้ไข โปรแกรม ดังกล่าว อายุระหว่าง 22 - 35 ปี สามารถแยกแยะอารมณ์ส่วนตัวกับเรื่องของงานได้เป็นอย่างดี ทำงานให้เสร็จตามกรอบเวลาที่วางไว้ได้ พร้อมเริ่มงานได้ทันที
   
   
   
   

บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
Number of Position : 1
Post Date 22 July 2022
Apply พนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานบัญชีคุณภาพ) พนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานบัญชีคุณภาพ)
    วุฒิ ปวส. สาขา "การบัญชี" ขึ้นไป ต้อง มีประสบการณ์ทำงาน หรือ ฝึกงาน ที่ "สำนักงานบัญชี" มีพื้นฐานด้านบัญชี และภาษี ที่ดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ขยันอดทน สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ชอบงานเอกสารและงานประจำที่เกิดขึ้นซ้ำๆทุกเดือน หากสามารถใช้โปรแกรม "Express" ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท แอคเคาท์เวิร์ค จำกัด (สำนักงานบัญชีคุณภาพ)
Number of Position : 1
Post Date 13 June 2022
Apply เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
    เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3,ม.6,ปวช,ปวส ทำงานจันทร์-เสาร์ (หยุด2เสาร์หลัง) 8.30-17.30น. หยุดตามวันนักขัตฤกษ์ที่บริษัทฯกำหนด มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา สุภาพ อดทนและซื่อสัตย์ มีความรู้เรื่องเอกสาร การจัดระบบงานเอกสาร รู้เส้นทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีรถจักรยานยนต์และใบขับขี่รถจักรยานยนต์ มีประสบการณ์ด้านงานธุรกิจ งานติดต่อประสานงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท เอสวีเคการบัญชีและภาษี จำกัด
Number of Position : 1
Post Date 20 April 2022
Apply (Sr./Jr.) Auditor (Sr./Jr.) Auditor
    CPA license At least 3-5 years of experience in Audit A high level of written and oral communication skills in English
   
   
   
   

YM Consulting Co.,Ltd.
Number of Position : 1
Post Date 21 March 2022
Apply ธุรการ (Admin) ธุรการ (Admin)
    มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office เช่น Microsoft Excel, Word Microsoft, accounting software ฯลฯ) มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักบริการ ขยัน ละเอียดรอบคอม และมีความรับผิดชอบสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบสูง การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป - ปริญญตรี ทุกสาขา
   
   
   
   

บริษัท สำนักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จำกัด
Number of Position : 1
Post Date 03 March 2022