ค้นประกาศรับสมัครงานทั่วไทย :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภท : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
ป.ณ. : 
(ระบุ รหัสไปรษณีย์)
เวลา : 
(ระบุ ช่วงเวลาประกาศงาน)
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 

   หน้า :     จาก 1 หน้า

หางานบริษัทธนาคาร | ฝากประวัติสมัครงาน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com
 สมัครงานตามกลุ่มธุรกิจ ธนาคาร, สถาบันการเงิน,เงินทุน
หางานTelesales online Telesales online
    เพศชาย-หญิง อายุ 20 - 45 ปี จบการศึกษาชั้น ม.6 , ปวช. , ปวส. - ป.ตรี มีความขยัน อดทน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ มุ่งมั่นที่จะมีรายได้ มากกว่า วุฒิการศึกษา หรืออายุงาน มีทักษะในด้านการบริการ หรือการขายจะพิจารณาพิเศษ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
   
   
   
   

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 มิถุนายน 2565
หางานSupervisor, Telesales Motor (หัวหน้างานประกันภัยรถยนต์) Supervisor, Telesales Motor (หัวหน้างานประกันภัยรถยนต์)
    อายุระหว่าง 30-40 ปี วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมขายมากกว่า 10 คนขึ้นไปในประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกัน มีใจรักงานขายและงานบริการ และสามารถทำงานภายใตแรงกดดันได้เป็นอย่างดี มีบุคคลิกภาพที่ดี มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี และสามารถโค้ชทีมงานในด้านการขายและการบริการได้ มีประสบการณ์ และความรู้ด้านประกันภัยรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
   
   
   
   

บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2565
หางานเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม
    เพศ : ชาย อายุ : 21-40 ปี วุฒิ : ม.6 - ปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการรับรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีรถส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่ สามารถขับรถยนต์ ได้ทุกเกียร์ ไม่พบประวัติอาชญากรรม (หรือคดีสิ้นสุดแล้ว) และไม่ติดเครดิตบูโร
   
   
   
   

บริษัท สมาร์ท ไฮไฟ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 พฤษภาคม 2565
หางานIT Recruiter IT Recruiter
    1.เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3.เกรดเฉลี่ย GPA ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 4.มีประสบการอย่างน้อย 1 ปี ในงานสรรหา ด้าน IT 5.มีทักษะในการประเมินศักยภาพบุคคล ที่ทำงานสาย IT 6.มีทักษะในการสื่อสารดี สามารถประสานงานได้กับทุกส่วนงาน ทั้งพนักงานและผู้บริหาร 7.เข้าใจกระบวนการทำงานสรรหาอย่างเป็นระบบ 8.ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 9.สามารถทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี
   
   
   
   

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 เมษายน 2565
หางานวิศวกรด้านความยั่งยืน (Sustainability Engineer) วิศวกรด้านความยั่งยืน (Sustainability Engineer)
    1.เพศชาย อายุ 22-30 ปี 2.จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 4.มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเขียนบทความหรือรายงาน ในระดับ ดี 5.มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับ ดีเยี่ยม โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Excel 6.มีความรู้และเข้าใจงานด้านความยั่งยืน ESG ,CSR สวัสดิการ เป็นไปตามตกลงกับบริษัท
   
   
   
   

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 เมษายน 2565
หางานพนักงานเร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ พนักงานเร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์
    ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (หากมีประสบการณ์ หรือเคยผ่านการอบรม พ.ร.บ.จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง มีความอดทนอดกลั้น สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น สนใจและเอาใจใส่งานเป็นอย่างดี ต้องการบุคคลที่ อยากทำงานจริง ขยัน และมีความพยายามในการปฏิบัติสูง มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี มีความประพฤติดี สามารถประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบของบริษัทฯได้ ตรงต่อเวลา มีน้ำใจต่อเพื่อร่วมงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และองค์กร
   
   
   
   

บริษัท โซลูชั่น เวย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 มีนาคม 2565
หางานเจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ
    เพศหญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช., ปวส. - ปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า) มีทักษะการด้านสื่อสาร มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ชอบงานบริการ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
   
   
   
   

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 มีนาคม 2565
หางานผู้จัดการสาขา ท่าศาลา ชะอวด ร่อนพิบูลย์ (จ.นครศรีธรรมราช) ผู้จัดการสาขา ท่าศาลา ชะอวด ร่อนพิบูลย์ (จ.นครศรีธรรมราช)
    วุฒิ ปวส. มีประสบการณ์ตรงทางด้านสินเชื่อ หรือ ธุรกิจไฟแนนซ์ 2 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี มีประสบการณ์ตรงทางด้านสินเชื่อ หรือ ธุรกิจไฟแนนซ์ 1 ปีขึ้นไป สามารถขับรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์ได้ ทุกระบบเกียร์ และมีใบอนุญาติขับขี่ มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต หรือ ประกันวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ มีใจรักงานบริการ
   
   
   
   

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 มีนาคม 2565
หางานเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา สะพานใหม่ (จ.ชัยนาท) เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา สะพานใหม่ (จ.ชัยนาท)
    1. มีความสามารถในการขับรถยนต์ + รถจักรยานยนต์ 2. มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 3. ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี 4. วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี 5. หากมีประสบการณ์ตรงทางด้านสินเชื่อ หรือ ธุรกิจไฟแนนซ์ วุฒิ ม.6 ขึ้นไปยินดีรับพิจารณา 6. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
   
   
   
   

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 มีนาคม 2565
หางานQC พนักงานตรวจสอบคุณภาพไฟล์เสียง QC พนักงานตรวจสอบคุณภาพไฟล์เสียง
    ไม่จำกัด เพศ อายุ 21- 40 ปี จบการศึกษา ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีวินัยในการทำงาน ไม่มีโรคประจำตัว มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน มีประสบการณ์ด้าน QC ฟังไฟล์เสียงประกันชีวิต 1 ปีขึ้นไป ถ้าวุฒิ ม 3. ขอมีประสบการณ์ด้าน QC ฟังไฟล์เสียงประกันชีวิต 2 ปีขึ้นไป ผ่านการเกรณ์ทหารแล้ว / เรียน ร.ด มา
   
   
   
   

บริษัท ที.ซี. อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 มีนาคม 2565
หางานDatabase Analyst ยินดีรับเด็กจบใหม่ Database Analyst ยินดีรับเด็กจบใหม่
    เพศ ชาย - หญิง อายุ 24 - 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา คอมพิวเตอร์, ไอที หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ขึ้นไป สามารถใช้ Program Microsoft office และMicrosoft Excel ได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานวันเสาร์ เว้น เสาร์ ได้
   
   
   
   

บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 มีนาคม 2565
หางานSale Clinic Sale Clinic
    ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป รักงานบริการ มีความกระตือรือร้น มีความอดทน มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรองน้ำเสียงไพเราะน่าฟัง มีประสบการณ์ ทางด้าน Tele - Sale ประกันภัยมาอย่างน้อย 1 ปี มีทักษะในการ Coach งานและสอนงานทีมขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 8 อัตรา
ประกาศงาน 23 กุมภาพันธ์ 2565
หางานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ประจำสาขา จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ประจำสาขา จ.ขอนแก่น
    เพศชาย อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านงานสินเชื่อ อย่างน้อย 1 ปี สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ด้านสินเชื่อรถยนต์ รถจักรยานต์ สามารถทนกับแรงกดดันได้
   
   
   
   

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีทีเอ็น 2020
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 06 มกราคม 2565

ปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)