ค้นประกาศรับสมัครงานทั่วไทย :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภท : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
ป.ณ. : 
(ระบุ รหัสไปรษณีย์)
เวลา : 
(ระบุ ช่วงเวลาประกาศงาน)
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 

   หน้า :   2  3   >> จาก 3 หน้า

หางานบริษัทรับเหมา ก่อสร้าง | ฝากประวัติสมัครงาน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com
 สมัครงานตามกลุ่มธุรกิจ รับเหมา ก่อสร้าง, เอ็นจิเนียริ่ง,วิศวกรรม
หางานธุรการบัญชี ธุรการบัญชี
    อายุ 25 ปีขึ้นไป การศึกษา ปวส. บัญชี (ขึ้นไป)
    มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี (ถ้าเป็นบริษัทฯ ก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
    มีความรับผิดชอบสูง และมีความละเอียดรอบคอบ
    ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
   

บริษัท เทพนิมิตรการเคหะ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
หางานพนักงานขับรถ พนักงานขับรถ
    อายุ 30 ปีขึ้นไป ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
    มีใบขับขี่ ท. 2
    ขยัน ตั้งใจทำงาน และกระตือรือร้น
   
   

บริษัท เทพนิมิตรการเคหะ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
หางานช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า
    เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป การศึกษาระดับปวส. สาขาช่างยนต์ สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีความรู้ด้านช่างยนต์ ไฟฟ้า ซ่อมบำรุงรถบรรทุกทุกชนิดพร้อมเครื่องจักรโรงงาน มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี่ต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น ๆ ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านซ่อมบำรุงบริษัทฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
หางานผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ HR Manager ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ HR Manager
    เพศชาย หรือ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป ป.ตรี บริหารธุรกิจ, ทรัพยามนุษย์, รัฐศาสตร์, จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในสายงาน 7 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ด้านการบังคับบัญชาอย่างน้อย 3 ปี มีความรู้กฏหมายแรงงาน, ประกันสังคม และแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดี มีความรู้ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ครบทุกส่วนงาน
   
   
   
   

บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
หางานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทดสอบ (ชลบุรี) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทดสอบ (ชลบุรี)
    เพศชาย อายุ 21-30 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือ ปวส. (สายช่าง) ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในงาน สามารถทำงานล่วงเวลาหรือเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ มีที่พักอาศัยใกล้สำนักงานประจำไซท์ชลบุรี (ไม่มีรถรับ-ส่ง)
   
   
   
   

บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
หางานผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า
    อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า พ้นภาระทางทหาร ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในงาน (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีที่พักอาศัยในอำเภอเมืองระยอง และสามารถเดินทางมาทำงานได้ด้วยตนเอง (บริษัทฯ ไม่มีรถรับ-ส่ง) สามารถทำงานล่วงเวลาได้
   
   
   
   

บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
หางานหัวหน้าแผนกขนส่ง หัวหน้าแผนกขนส่ง
    ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงานในระดับหัวหน้า 2 ปีขึ้นไป มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการจัดส่ง รู้จักเส้นทางในอุบลราชธานี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการเป็นผู้นำ
   
   
   
   

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 10 สิงหาคม 2565
หางานพนักงานธุรการ ประจำการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ พนักงานธุรการ ประจำการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
    เพศหญิง/ชาย อายุ 22-35 ปี วุฒิการศึกษา ปวช.- ป.ตรี ทุกสาขา สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี ,พิมพ์ดีดคล่อง Thai , Eng สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี , แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความขยัน อดทน และความรับผิดชอบสูง ทำงานจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ / เวลาทำงาน 08.-30 - 16.30 น. พร้อมเริ่มงานทันที
   
   
   
   

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 10 สิงหาคม 2565
หางานวิศวกรโครงการระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (PE-SN) วิศวกรโครงการระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (PE-SN)
    เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ในตำแหน่ง 3 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ตรงในงานติดตั้งระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ยินดีพิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่คิดว่าจะสามารถนำมาปรับใช้ได้ ขยัน อดทน มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน *** สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด *** มี กว ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทนแรงกดดันได้ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
   
   
   
   

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 กรกฎาคม 2565
หางานวิศวกรงานทาง (Highway Engineering) วิศวกรงานทาง (Highway Engineering)
    ปริญญาตรี-โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา - งานทาง (มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกร) ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ทางด้านงานออกแบบงานทางหลวงและงานทางต่างระดับ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, AutoCAD, AutoCAD 3D มีทักษะและทัศนคติที่ดี และสามารถนำเสนองานในที่ประชุมได้
   
   
   
   

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 14 กรกฎาคม 2565
หางานวิศวกรเครื่องกล-วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล-วิศวกรไฟฟ้า
    ปริญญาตรีสาขาเครื่องกล หรือ ไฟฟ้ากำลัง วิศวกรเครื่องกล , วิศวกรไฟฟ้ากำลัง เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป ประสบการณ์ทำงาน 1-8 ปี ทางด้านงานรับเหมาติดตั้งระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และปรับอากาศ ประสบการณ์ทำงาน 1-8 ปี ทางด้านงานรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงเวลา มีความรับผิดชอบสูง สามารถไปปฎิบัติงานประจำหน่วยงานต่างจังหวัดได้ เขียนออโต้แคดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ธนชา จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 6 อัตรา
ประกาศงาน 27 มิถุนายน 2565
หางานกราฟฟิคดีไซน์ (3D) กราฟฟิคดีไซน์ (3D)
    เพศชาย อายุ ไม่เกิน 32 ปี วุฒิปริญญาตรี ในสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร มีความคิดริเริ่ม สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Corel Draw, Illustrator, โปรแกรม 3D ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ผู้สนใจสมัคร สามารถส่งตัวอย่างผลงานมาได้ทาง E-mail) ยินดีรับเด็กจบใหม่
   
   
   
   

บริษัท ซันเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มิถุนายน 2565
หางานธุรการบัญชีและบุคคล ธุรการบัญชีและบุคคล
    ขยัน ซื่อสัตย์ อัธยาศัยดี มีความรับผิดชอบในงาน อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี (สาขาบัญชี, สาขาการเงิน) มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้ สามารถเริ่มงานได้ทันที
   
   
   
   

บริษัท วิศวและอุตสาหกรรมบริการ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 มิถุนายน 2565
หางานช่างอิเล็คทรอนิกส์ ช่างอิเล็คทรอนิกส์
    เพศชาย-หญิง อายุ 18-45 ปี วุฒิการศึกษาระดับปวส- ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการซ่อมอินเวอร์เตอร์,จอทัชสกรีน,PLC, Servo Drive, จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ด้านติดตั้ง อินเวอร์เตอร์ ,จอทัชสกรีน , PLC และ บอร์ดเครื่องจักรอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ในแผงวงจรได้ สามารถอ่าน DATASHEET อุปกรณ์ , คู่มือการใช้งานเครื่องที่เป็นอังกฤษพอได้ มีความรู้ และวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความขยัน ซื่อสัตย์ เสียสละ อ่อนน้อม และตรงต่อเวลา กระตือรือร้น รักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือหาความรู้เพิ่มเติม สามารถขับรถยนต์ไปหน้าได้และมีใบขับขี่
   
   
   
   

บริษัท เพอร์เฟคโมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 มิถุนายน 2565
หางานธุรการฝ่ายบุคคล ธุรการฝ่ายบุคคล
   
   
   
   
   

บริษัท วัฒนารุ่งเรืองการโยธา จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2565
หางานหัวหน้าโรงงาน อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด หัวหน้าโรงงาน อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
    วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรม,โยธา, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพศ. ชาย/หญิง อายุ 28-40 ปี มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารโรงงานไม่น้อย 3 ปี มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO มีความรู้ระบบจัดการเรื่องการผลิตคอนกรีตเป็นอย่างดี
   
   
   
   

บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2565
หางานพนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ (บจก. เลิศพัฒนาศรีสะเกษ) พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ (บจก. เลิศพัฒนาศรีสะเกษ)
    เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุก + รถเทรลเลอร์
   
   
   
   

บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2565
หางานพนักงานขาย (บจก. เลิศพัฒน์ ออโต้) พนักงานขาย (บจก. เลิศพัฒน์ ออโต้)
    เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์เกี่ยวกับตลาดรถยนต์ รถบรรทุก จะพิจารณาเป็นพิเศษ ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
   
   
   
   

บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2565
หางานช่างเขียนแบบ ช่างเขียนแบบ
    มีความรู่ด้านงานก่อสร้าง เขียนแบบก่อสร้างได้ เขียนแบบเพื่อยื่นขออนุญาตได้ ทำ sketch up ได้ มีใจรักในการทำงาน ทัศนคติดี
   
   
   
   

บริษัท อาร์คิเทคท์ซัน จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2565
หางานธุรการโครงการบริหารงานก่อสร้าง ธุรการโครงการบริหารงานก่อสร้าง
   
   
   
   
   

BAAN WISSAWA PM CO., LTD.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 มิถุนายน 2565

ปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)