ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 

   หน้าปัจจุบัน :   2   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า

 ประกาศรับสมัครงาน : กลุ่มบริษัทรับเหมา ก่อสร้าง , บริษัทเอ็นจิเนียริ่ง , บริษัทวิศวกรรม
หางานบริษัทรับเหมา ก่อสร้าง | หางานบริษัท คุณภาพ JobSiam.com , หางานบริษัทรับเหมา ก่อสร้าง , หางานบริษัทเอ็นจิเนียริ่ง , หางานบริษัทวิศวกรรม , ประกาศรับสมัครงานบริษัทรับเหมา ก่อสร้าง , ประกาศรับสมัครงานบริษัทเอ็นจิเนียริ่ง , ประกาศรับสมัครงานบริษัทวิศวกรรม , ตำแหน่งงานบริษัทรับเหมา ก่อสร้าง , ตำแหน่งงานบริษัทเอ็นจิเนียริ่ง , ตำแหน่งงานบริษัทวิศวกรรม
หางานผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง (กรุงเทพ-บ้านบึง) ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง (กรุงเทพ-บ้านบึง)
    เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีสาขา บริหารทรัพยากรบุคคล / นิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์ / ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคล 5 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์งานสรรหา , แรงงานสัมพันธ์ , จัดทำโครงสร้างองค์กร , ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป B-Plus ได้ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆได้คล่อง / สรุปวิเคราะห์ปัญหา และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน / งานต่างด้าว MOU มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ ผ่านการอบรม จป.เทคนิคขั้นสูง หรือ จป.วิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่ และสามารถปฏิบัติงานที่โรงงานบ้านบึงได้
   
   
   
   

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 มีนาคม 2562
หางานIT Support (กรุงเทพฯ) IT Support (กรุงเทพฯ)
    เพศชาย อายุ 23 ปี+ / มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีชึ้นไป ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หากพร้อมเริ่มงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ทางด้าน hardware computer ซ่อม แก้ไข ประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ เดินระบบ network , กล้องวงจรปิด , สายโทรศัพท์ได้ หากมีความรู้เรื่องกล้อง CCTV (hareware , software) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 มีนาคม 2562
หางานDraftsman/คนเขียนแบบ Draftsman/คนเขียนแบบ
    ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
    ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
    สามารถทำงานแถวซ.ลาดพร้าว124ได้
   
   

ดับบลิว เอ็กซเปอร์ต คอมเมิร์ซ
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 มีนาคม 2562
หางานCrane Driver (พนักงานขับเครนเจาะ) Crane Driver (พนักงานขับเครนเจาะ)
    เพศ ชาย วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
   
   
   
   

Syntec Construction Public Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 กุมภาพันธ์ 2562
หางานKnowledge Management Engineer (วิศวกรบริหารความรู้องค์กร) Knowledge Management Engineer (วิศวกรบริหารความรู้องค์กร)
    วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์การทำงาน 0-1 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
   
   
   
   

Syntec Construction Public Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 กุมภาพันธ์ 2562
หางานทนายความ ทนายความ
    วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, เนติบัณฑิตไทย ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป มีความรู้ทางด้านกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายปกครอง กฎหมายล้มละลาย มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้ สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
   
   
   
   

Syntec Construction Public Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 กุมภาพันธ์ 2562
หางานช่างผลิตแม่พิมพ์โลหะ ช่างผลิตแม่พิมพ์โลหะ
    เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุ 21 - 40 ปี วุฒิการการศึกษา ระดับ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน,เทคนิคการผลิต, แม่พิมพ์โลหะ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สามารถทำงานล่วงเวลาได้ มีความรู้ในการผลิต และประกอบแม่พิมพ์โลหะ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด และการอ่านแบบเบื้องต้น มีความรู้ด้านการ Try Out แม่พิมพ์โลหะ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ฮีโร่ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 8 อัตรา
ประกาศงาน 11 กุมภาพันธ์ 2562
หางานDraftman (แม่พิมพ์โลหะ) Draftman (แม่พิมพ์โลหะ)
    เพศชาย อายุ 24 - 35 ปี จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 2 ปีขึ้นไป (AutoCAD 2D/3D) สามารถอ่านและเข้าใจ DWG แม่พิมพ์โลหะได้เป็นอย่างดี มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี สามารถทำงานล่วงเวลาได้
   
   
   
   

บริษัท ฮีโร่ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 กุมภาพันธ์ 2562
หางานล่ามภาษาจีน ล่ามภาษาจีน
    เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชาภาษาจีน มีความรู้ด้านภาษาจีน ทั้งทักษะในการฟัง, พูด อ่าน และเขียนเป็นอย่างดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้ดี หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ****เริ่มนัดสัมภาษณ์ หลังเปิดปีใหม่เป็นต้นไป***
   
   
   
   

บริษัท อีสเทิร์น เมทัล เทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 07 มกราคม 2562
หางานพนักงานขับรถ 4ล้อ 6ล้อ (ท.2) พนักงานขับรถ 4ล้อ 6ล้อ (ท.2)
    เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป มีใบอนุญาติขับรถบรรทุก (ท.2) มีประสบการณ์ขับรถ 2 ปีขึ้นไป รู้เส้นทางกรุงเทพ-ปริมณฑล มีความขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีไหวพริบและความมุ่งมั่นในการทำงาน
   
   
   
   

บริษัท ชวินโลหะภัณฑ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 03 มกราคม 2562
หางานวิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาล อาวุโส วิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาล อาวุโส
    เพศชาย / หญิง อายุ 25-40ปี วุฒิการศึกษา ป ตรีและเกี่ยวข้องตามตำแหน่งที่ประกาศ มีมนุษยสัมพันธ์ดี อดทน และขยัน สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้ Computer Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงานอยู่ในเกณฑ์ดี ประสบการณ์ตรงกับงานที่ระบุจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้ autocad มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อม
   
   
   
   

บริษัท แอคโค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 ธันวาคม 2561
หางานประสานงาน/ธุรการบัญชี ประสานงาน/ธุรการบัญชี
    เพศชาย/หญิงและเพศทางเลือก มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท สยามเพียเลส เรืองสตีล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 ธันวาคม 2561
หางานวิศวกรโครงการ/ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ/ผู้จัดการโครงการ
    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม มีประสบการณ์ การทำงาน 5 ปีขึ้นไป ใช้งานโปรแกรม Auto cad, MS office ได้ดี มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ ถ้ามีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ ขยัน ทุ่มเท มีความรับผิดชอบสูง ทำงานเชิงรุก และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ และรักงานบริการ มีทักษะการสื่อสารที่ดี
   
   
   
   

บริษัท นันทวิชญ์ โยธาการ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 พฤศจิกายน 2561
หางานProject Engineer / วิศวกรโยธา Project Engineer / วิศวกรโยธา
    ชาย,หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธาอย่างน้อย 3-5 ปี มีประสบการณ์การทำงานด้านเอกสารอนุมัติ Shop Drawing, Material Approve, Method statement, Variation order, Value engineering มีความรู้ด้านการออกแบบและประมาณราคาในงานวิศวกรรมโยธา สามารถประจำอยู่ไซต์งานต่างจังหวัดได้ ทำงานวันจันทร์-เสาร์ หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.หรือ สย.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ไทตั้น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 พฤศจิกายน 2561
หางานผู้ช่วยหัวหน้าแผนกออกแบบและแม่พิมพ์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกออกแบบและแม่พิมพ์
    วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ หรือ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ เพศชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี สามารถใช้ Computer โปรแกรม solidwork,autocad ,Word, Excel, Power point ได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
   
   
   
   

MITRMAN MARKETING & ENGINEERING CO.,LTD.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 พฤศจิกายน 2561
หางานผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ/วิศวกร ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ/วิศวกร
    เพศชาย อายุ 28ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญาญาตรีขึ้นไป สาขางานที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการวางแผนและควบคุมงาน 2-3 ปี มีประสบการณ์ในงานด้านเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า 3-5ปี มีบุคลิกภาพคล่องแคล่ว ว่องไว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความรับผิดชอบสูง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ มีความรู้ในงานด้านเครื่องปรับอากาศและงานไฟฟ้าเป็นอย่างดี ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ผ่านการเกณ์ฑทหารแล้ว
   
   
   
   

S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 31 ตุลาคม 2561
หางานหัวหน้าแผนกวิศวกรไฟฟ้า ( Substation 115 kv ) หัวหน้าแผนกวิศวกรไฟฟ้า ( Substation 115 kv )
    เพศชาย อายุ 35 -45 ปีขึ้นไป จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานโครงการเกี่ยวงานไฟฟ้าหรือโยธา 10 ปีขึ้นไป ( ถ้าเคยทำงานสถานีไฟฟ้ามาจะพิจารณาเป็นพิเศษ ) สามารถเดินทางไปประจำพื้นที่จังหวัดต่างจังหวัดที่มีการก่อสร้างได้ มีภาวะผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีใบประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป) *** ถ้าเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ *** ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์
   
   
   
   

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 ตุลาคม 2561
หางานโฟร์แมนสำรวจ/โฟร์แมนก่อสร้าง โฟร์แมนสำรวจ/โฟร์แมนก่อสร้าง
    เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป จบ ปวช. -ปวส. สาขาก่อสร้าง สำรวจ มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการสร้างโรงงาน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถปฏิบัติงานประจำหน่วยงานต่างจังหวัดได้
   
   
   
   

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด / เครือสเตทกรุ๊ป (State Construction Co., Ltd/ State Group)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 ตุลาคม 2561
หางานผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
    อายุ 35 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขา ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปี ขึ้นไป
   
   
   
   

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด / เครือสเตทกรุ๊ป (State Construction Co., Ltd/ State Group
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 ตุลาคม 2561
หางานเจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่บัญชี
    วุฒิ ปวช., ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี / สาขา การจัดการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพศหญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป สามารถใช้ Microsoft ได้เป็นอย่างดี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถใช้ Microsoft ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ได้ (บัญชี)
   
   
   
   

บริษัท ชลบุรีศรีเจริญโลหะ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 25 กันยายน 2561
คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถสมัครงานบริษัทรับเหมา ก่อสร้างออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการประกาศรับสมัครงาน ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครงานบริษัทเอ็นจิเนียริ่ง หรือสมัครงานบริษัทวิศวกรรม ผ่านระบบหางานออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งานหรือมีคำแนะนำในส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ support (at) Jobsiam.com เพื่อแก้ไขปัญหา.

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 มีนาคม 2562

ผู้ใช้งาน 52943 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128261 คน