ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 10 หน้า

 ประกาศรับสมัครงาน : กลุ่มบริษัทผลิตสินค้า , บริษัทการผลิต , บริษัทตัวแทนจำหน่าย
หางานบริษัทผลิตสินค้า | หางานบริษัท คุณภาพ JobSiam.com , หางานบริษัทผลิตสินค้า , หางานบริษัทการผลิต , หางานบริษัทตัวแทนจำหน่าย , ประกาศรับสมัครงานบริษัทผลิตสินค้า , ประกาศรับสมัครงานบริษัทการผลิต , ประกาศรับสมัครงานบริษัทตัวแทนจำหน่าย , ตำแหน่งงานบริษัทผลิตสินค้า , ตำแหน่งงานบริษัทการผลิต , ตำแหน่งงานบริษัทตัวแทนจำหน่าย
หางานเจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า ปฎิบัติงานที่ลังสินค้านารายา ถนน345 (บางคูวัด) เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า ปฎิบัติงานที่ลังสินค้านารายา ถนน345 (บางคูวัด)
    เพศหญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป จบการศึกษาวุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป ถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีสัมมาคารวะต่อผู้บังคับบัญชา
   
   
   
   

บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 กุมภาพันธ์ 2562
หางานหัวหน้าคลังสินค้า (ปทุมธานี) หัวหน้าคลังสินค้า (ปทุมธานี)
    เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิปวส.-ปริญญาตรี มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านคลังสินค้า สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี มีภาวะผู้นำที่ดี ไม่สูบบุหรี สามารถทำงานนอกเวลาได้/มีที่พักอยู่ใกล้เคียงบริเวณบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 กุมภาพันธ์ 2562
หางานSenior Accounting Officer (AR/GL ประจำสาขาบางนา) Senior Accounting Officer (AR/GL ประจำสาขาบางนา)
    การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
    มีประสบการณ์ในการทำบัญชีมาไม่น้อยกว่า 2 ปี หากมีประสบการณ์ในการทำบัญชีในธุรกิจดีลเลอร์รถยนต์จะได้รักการพิจารณาเป็นพิเศษ
    สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น excel (Vlookup, Pivot Table) ได้เป็นอย่างดี
    มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกตุ เป็นนักตรวจสอบ ซื่อสัตย์ ขยัน
    สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันและเวลาที่จำกัดได้เป็นอย่างดี

บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 15 กุมภาพันธ์ 2562
หางานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร (ประจำ จ.กาฬสินธุ์) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร (ประจำ จ.กาฬสินธุ์)
    เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์หรือพืชไร่หรือสาขาเกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 3 ปี ทางด้านการปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะมันสำปะหลัง มีความสามารถในการส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง และเข้าถึงเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง สามารถทำพันธะสัญญาระหว่างเกษตรกรและบริษัท หากมีภูมิลำเนาในจังหวัดกาฬสินธุ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ในการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาส่งเสริมการปลูกและติดตามผล
   
   
   
   

Thai Wah Public Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 กุมภาพันธ์ 2562
หางานผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ
    เพศชาย/หญิง อายุ 30-33 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในสายงานบริหารงานบุคคลทั้งระบบ ระดับผู้ช่วยผู้จัดการแผนกหรือผู้จัดการแผนก อย่างน้อย 3-5 ปี มีภาวะผู้นำ ทักษะการประสานงานที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐานและทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี มีความรู้และทักษะการใช้ HR Tools ได้แก่ Competency ,PMS ,IDPs ,Training Road Map จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานนครปฐมได้ ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.45 น.(หยุดเสาร์เว้นเสาร์)
   
   
   
   

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 กุมภาพันธ์ 2562
หางานExport Sales Executive Export Sales Executive
    เพศชาย อายุ 25-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ อังกฤษธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะด้านภาษาอังกฤษสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี มีประสบการณ์งานขายต่างประเทศ 1-3 ปี ในประเภทธุรกิจ FMCG สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้(AEC)
   
   
   
   

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 กุมภาพันธ์ 2562
หางานMarketing Executive(Brand,Trade) Marketing Executive(Brand,Trade)
    เพศชาย/หญิง อายุ 22-25 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ด้านการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การสื่อสารและการนำเสนอ มีความรับผิดชอบสูง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ปฏิบัติงานทีสำนักงานเอกมัย ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
   
   
   
   

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 14 กุมภาพันธ์ 2562
หางานหัวหน้ากะการผลิต หัวหน้ากะการผลิต
    เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 24 ปี การศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ หรือที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ มีภาวะผู้นำ ปฏิภาณไหวพริบดี มนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย สามารถทำงานเข้ากะได้ ทำโอทีได้ มีทีพักอยู่ใกล้บริษัท เดินทางสะดวก
   
   
   
   

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 กุมภาพันธ์ 2562
หางานพนักงานขับรถ (6 ล้อ/4 ล้อ) พนักงานขับรถ (6 ล้อ/4 ล้อ)
    เพศชาย อายุ 22-40 ปี จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป สามารถออกต่างจังหวัดได้ ทำงานเป็นทริปละ 22 วันต่อเดือนได้ มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน สามารถยกของหนักได้ มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2-3 (6ล้อ) หรือมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์(4ล้อ) ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า และไม่เจาะหู
   
   
   
   

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 14 กุมภาพันธ์ 2562
หางานBusiness Representative / Sales Representative Business Representative / Sales Representative
    เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ขายอย่างน้อย 1 ปี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือล้น และมีความคล่องตัว สนใจในการขาย มีไหวพริบ, การสื่อสารที่ดี, และสามารถรองรับแรงกดดันได้ดี รักงานบริการ มีทักษะด้านการสื่อสาร มีรถยนต์เป็นของตัวเอง และมีเอกสารใบขับขี่
   
   
   
   

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 14 กุมภาพันธ์ 2562
หางานช่างพิมพ์ , ช่างปั๊ม (ไดคัท) ช่างพิมพ์ , ช่างปั๊ม (ไดคัท)
    เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ช่างพิมพ์ มีความรู้ในกระบวนการพิมพ์ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ ช่างปั๊ม(ไดคัท)มีความรู้ในกระบวนการงานปั๊มทั้งออโต้ และปั็มมือ สามารถเข้ากะได้ เดือนละ 2 สัปดาห์ (มีค่ากะให้)
   
   
   
   

บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 10 อัตรา
ประกาศงาน 14 กุมภาพันธ์ 2562
หางานวิศวกรขาย (Sales Engineer) วิศวกรขาย (Sales Engineer)
    เพศชาย / หญิง อายุ 28 - 35 ปี มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office , Auto Cad ฯลฯ สามารถออกแบบการนำเสนอ(Presentation Design)สินค้าและงานบริการของบริษัทฯให้กับลูกค้าได้ มีประสบการณ์และทักษะการนำเสนอที่ดี สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีทักษะการพูดคุยเจรจา มีความคิดสร้างสรรค์ มีไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและทำงานแบบมืออาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย, มีความตั้งใจ, ขยัน, อดทน มีความกระตือรือร้นต่องานที่ได้รับมอบหมายและทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
   
   
   
   

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 กุมภาพันธ์ 2562
หางานProduction Manager Production Manager
    Minimum 5 years' related experience in PCBA Operation with 3 years in managerial position In-depth knowledge of SMT technology and PCBA related fields, Experience in SAP will be an advantage Problem solving: able to identifying complex problems and reviewing related information to develop and evaluate options and implement solutions Critical Thinking : able to using logic and reasoning to identify the strengths and weaknesses of alternative solutions, conclusions or approaches to problems Judgment and Decision Making: able to considering the relative costs and benefits of potential actions to choose the most appropriate one Organizing, Planning, and Prioritizing Work : plans to prioritize, organize, and accomplish the work Good leadership : able to motivate a group of people toward a common goal Team player skill, Communication and presentation skills Good command of spoken and written English
   
   
   
   

Bluechips Microhouse Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 กุมภาพันธ์ 2562
หางานC# Developer C# Developer
    Proficient in C#, with a good knowledge of its ecosystems. Experiences with the .NET framework. Understanding of object-oriented programming. Familiar with various design and architectural patterns. Knowledge of concurrency patterns in C#. Experiences with Microsoft SQL Server. Experience with popular web application frameworks. Experiences in WPF, Web or Mobile development. Understanding fundamental design principles behind a scalable application HTML5, Javascript and CSS experiences.
   
   
   
   

Bluechips Microhouse Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 กุมภาพันธ์ 2562
หางานพนักงานขาย ประจำ สาขา บางใหญ่ พนักงานขาย ประจำ สาขา บางใหญ่
    คุณคือคนที่ รักคุณค่าในตัวของคุณ คุณคือคนที่ รักในสิ่งที่คุณทำ ทุกเพศ วุฒิ ม.6 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป อายุ 25 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่
   
   
   
   

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 11 กุมภาพันธ์ 2562
หางานAccount Receivable officer Account Receivable officer
    วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป การบัญชี มีความรู้ด้านบัญชี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ หากมีประสบการทางด้านบัญชีในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี ทำงานจันทร์-ศุกร์
   
   
   
   

United Creation Packaging Solutions (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 กุมภาพันธ์ 2562
หางานAccount Executive Account Executive
    ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี การศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา หรืออนุปริญญา สำหรับผู้มีประสบการณ์งานขายกับทางราชการ บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์เยี่ยม มีไหวพริบ รักการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานอย่างคล่องตัว สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ อีกทั้งสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ในบางโอกาส หากมีประสบการณ์การขายกับหน่วยงานราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ในระดับต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง โดยเฉพาะโปรแรกม Microsoft Word/Excel
   
   
   
   

บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 กุมภาพันธ์ 2562
หางานProduction Supervisor Production Supervisor
    เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป อนุปริญญาขึ้นไป (ม.3/ม.6 ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป) สามารถใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบได้ มีประสบการณ์ อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 กุมภาพันธ์ 2562
หางานวิศวกรแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineer ) วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineer )
    เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า หรือเรียนจบสายงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering) มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความรับผิดชอบและกระตือรื้อร้นในการทำงานสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้อย่างดี มีอัธยาศัยดีมีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน การทำงานเป็นทีมและควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดี ชอบความท้าทาย ตั้งใจเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
   
   
   
   

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 กุมภาพันธ์ 2562
หางานพนักงานขับรถผู้บริหาร พนักงานขับรถผู้บริหาร
    เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านขับรถให้ผู้บริหาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ประสารงานคล่อง มีความอดทนและความรับผิดชอบสูง รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี สามารถเดินทางมาทำงานเองได้ หากมีความสามารถในการสือสารภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีที่พักอาศัยในพื้นที่อำเภอบ้านบึง หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

United Creation Packaging Solutions (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 มกราคม 2562
คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถสมัครงานบริษัทผลิตสินค้าออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการประกาศรับสมัครงาน ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครงานบริษัทการผลิต หรือสมัครงานบริษัทตัวแทนจำหน่าย ผ่านระบบหางานออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งานหรือมีคำแนะนำในส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ support (at) Jobsiam.com เพื่อแก้ไขปัญหา.

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ใช้งาน 52833 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128247 คน