ค้นประกาศรับสมัครงานทั่วไทย :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภท : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
ป.ณ. : 
(ระบุ รหัสไปรษณีย์)
เวลา : 
(ระบุ ช่วงเวลาประกาศงาน)
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 

   หน้า :   2  3   >> จาก 3 หน้า

หางานบริษัทโรงพยาบาล | ฝากประวัติสมัครงาน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com
 สมัครงานตามกลุ่มธุรกิจ โรงพยาบาล, สุขภาพ,คลินิก
หางานพ่อบ้าน พ่อบ้าน
    อายุ 30 ปี ขึ้นไป
    ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
   
   
   

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
หางานนักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด
    อายุ 25 ปีขึ้นไป
    มีใบประกอบวิชาชีพ หรืออยู่ระหว่างการสอบ
    มีความรู้ด้านกายภาพบำบัดเป็นอย่างดี
    มีใจรักงานบริการ สร้างคามพึงพอใจให้กับลูกค้า
    มี Mindset ที่ดี ทำงานร่วมกับองค์กรได้

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
หางานเจ้าหน้าที่ธุรการสปา เจ้าหน้าที่ธุรการสปา
    อายุ 23 ปี ขึ้นไป
    มีประสบการณ์ธุรการร้านสปา
    บุคลิกดี / มนุษยสัมพันธ์ดี
    ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
   

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
หางาน หัวหน้าอาคารและสถานที่ หัวหน้าอาคารและสถานที่
    เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
    วุฒิ ปวส./ ป. ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
    มีทักษะ การคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน
    สามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้ สำหรับงานซ่อมบำรุงต่างๆ
   

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
หางานช่างซ่อมบำรุง ช่างซ่อมบำรุง
    อายุ 25 ปีขึ้นไป
    มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
   
   
   

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
หางานเจ้าหน้าที่ฟิตเนส/เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์การกีฬา เจ้าหน้าที่ฟิตเนส/เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์การกีฬา
    อายุ 23 ปีขึ้นไป
    วุฒิการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา/เวชศาสตร์การกีฬา
    มีทักษะ ความรู้ทางด้านฟิตเนส ไฮโดรยิม ออนเซน
   
   

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
หางาน ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการทั่วไป
    เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    มีประสบการณ์การทำงานในสายงานบริหารงานทั่วไป 5-10 ปีชึ้นไป
    มีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง
    มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
    สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
หางาน ผู้จัดการฟิตเนส ผู้จัดการฟิตเนส
    เพศชาย/ หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
    การศึกษาปริญญาตรี สาขาเวชศาสตร์การกีฬา
    มีภาวะความเป็นผู้นำ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
    มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการทำงาน
   

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
หางาน ผู้จัดการบุคคลธุรการ ผู้จัดการบุคคลธุรการ
    เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบริหารงานบุคคลและธุรการ 5-10 ปีขึ้นไป
    มีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวที่ดี
    มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ มีความรู้กฏหมายแรงงาน เป็นอย่างดี
    สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
หางาน ผู้จัดการดูแลความปลอดภัย ผู้จัดการดูแลความปลอดภัย
    เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป การศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
    มีประสบการณ์ การบริหารระบบรักษาความปลอดภัย อย่างน้อย 3-5 ปี
    มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรักษาภาพลักษณ์อันดีขององค์กร
    มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการทำงาน

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
หางานเวชระเบียนคลินิกความงาม ชิดลม,ลาดพร้าว 94 เวชระเบียนคลินิกความงาม ชิดลม,ลาดพร้าว 94
    เพศ หญิง อายุ 18 -30 ปี วุฒิ ม.6 / ปวช หรือมากกว่า มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ลูกค้า องค์กร มีความรู้ในด้านคลินิกความงาม/ศัลยกรรม ทำงานอดทนภายใต้ภาวะความกดดันได้ และ เสร็จตามเป้าหมาย
   
   
   
   

Star Clinic
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
หางานFacilities Manager - ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง Facilities Manager - ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
    5 Years experience in a Facilities department in the Management level Bachelor?s degree in Engineering or related field Good interpersonal skills and strong problem-solving skill Ability to work well under pressure, flexible schedule, and hardworking Effective in communication and negotiation skill Good Microsoft office especially in Excel, and AutoCAD Good command of both English and Thai Communicate technical and non-technical information across different levels effectively Use initiative and complete tasksStrong in Project management, Multi-tasking and Facilities
   
   
   
   

Fitness first
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 10 สิงหาคม 2565
หางานDigital Marketing Associate Digital Marketing Associate
    Degree in any bachelor. At least 6 months of experience in PR, Marketing or related. Basic skill in Microsoft Office Engaged in Social Media platforms and stay up-to-date with market trends. Have a passion for managing and developing campaign. Good interpersonal skill and a team player. Be a creative person and think out of the box. Eager to learn and improve skills.
   
   
   
   

Aura Bangkok Clinic
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 10 สิงหาคม 2565
หางานเจ้าหน้าที่เวชระเบียน เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
    เพศชาย อายุ 22-35 ปี วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไปทุกสาขา มีบคุลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้ มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 10 สิงหาคม 2565
หางานBeauty Therapist (ผู้ช่วยแพทย์) Beauty Therapist (ผู้ช่วยแพทย์)
    เพศหญิง อายุ 25-40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป หรือเทียบเท่า (จบสายงานพยาบาล R/N, N/A, P/N หรือกายภาพบำบัด) บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักในการขายและงานบริการ และพร้อมเรียนรู้ มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีใจรักงานด้านบริการ มีประสบการณ์งานด้านคลินิกความงามอย่างน้อย 1 ปี ไม่เกี่ยงงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
   
   
   
   

บริษัท ด็อกเตอร์ญาดา จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 10 สิงหาคม 2565
หางานประชาสัมพันธ์ และ ไลฟ์สดFacebook ประชาสัมพันธ์ และ ไลฟ์สดFacebook
    บุคลิกหน้าตาดี มีความสามรถไลฟ์เฟสบุ๊คโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือองค์กร จบการศึกษาปวช ม6หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีไหวพริบ มีทักษะในการประสานงาน เเก้ไขปัญหาดี มีประสบการณ์ด้านคลินิกความงาม พิจารณาเป็นพิเศษ หากสามารถใช้โปรเเกรมคอมเพื่อทำกราฟิกเพจ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษและค่าประสบการณ์เพิ่ม
   
   
   
   

คลินิกสีชมพู
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 กรกฎาคม 2565
หางานเจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่การตลาด
    เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 35 บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรือการขาย (พิจารณาพิเศษ)
   
   
   
   

บริษัท กองจู คลินิก จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มิถุนายน 2565
หางานMakeup & Skincare Event ( ดูแลความงามนอกสถานที่ ) จ. สุราษฎร์ธานี Makeup & Skincare Event ( ดูแลความงามนอกสถานที่ ) จ. สุราษฎร์ธานี
    มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะการนวดหน้า ดูแลผิวหน้า หรือ แต่งหน้า มีความมั่นใจ เพศหญิง หรือ เพศที่ 2,3 วุฒิ ปวช ขึ้นไป อายุ 22 - 40 ปี สามารถทำงานออกนอกสถานที่ได้
   
   
   
   

เดอะ เกรท บิวตี้
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 มิถุนายน 2565
หางานทีปรึกษาด้านการขาย Consult/Sale ทีปรึกษาด้านการขาย Consult/Sale
    อายุ 25-35ปี เพศ ญ,ช,สาวประเภทสอง,เกย์,ทอม วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ใจรักงานบริการ มีความอดทน คล่องแคล่ว และพยายามฝึกฝนตัวเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ทำงานเป็นทีมได้ รับแรงกดดันได้ มีความอดทนในอารมณ์สูงไม่วู่วาม เป็นผู้มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจน แนะนำคอร์สลูกค้า เปิดการขาย ปิดการขายได้ (พิจารณาพิเศษหากมีประสบการณ์ และสามารถเรียกเงินเดือนได้) หน้าตายิ้มแย้ม พูดจาไพเราะ ไม่เคอะเขิล กล้าแสดงออก รักงานขาย ชอบการขาย กระตือรือร้น พร้อมลุยงานหนักได้ ทนแรงกดดันได้ดี
   
   
   
   

บริษัท ริชเอ็นด์เลส บิวตี้ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2565
หางานกราฟฟิกดีไซน์คลินิก ลาดพร้าว94 กราฟฟิกดีไซน์คลินิก ลาดพร้าว94
    เพศหญิง อายุ24 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงาน การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีความคิดสร้างสรรค์ ตามเทรนด์ใหม่ ในSocial Media อยู่เสมอ ใช้โปรแกรม Ps, Pr, Ai , After Effect, ได้เป็นอย่างดี
   
   
   
   

Star Clinic
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 มิถุนายน 2565

ปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)