หน้า :   2   >> จาก 2 หน้า


  


 หางานในเขตบางกอกน้อย, บางพลัด
หางานกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย, บางพลัด | ฝากประวัติ สมัครงาน ที่ JobSiam.com
 พนักงานฝ่ายธุรการ (สัญญาจ้าง 1 ปี) บุคคลทุพพลภาพ
อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส./ ปริญญาตรี ทุกสาขา
มีบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถช่วยเหลือตนเองได้
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานดี
มีความมั่นใจในตัวเอง, สุภาพและอัธยาศัยดี
มีใจรักงานบริการ
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
**สวัสดิการเป็นไปตามบริษัทกำหนด**
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 เมษายน 2566
 เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Officer)
เพศชาย/หญิง
อายุ 22 ปีขึ้นไป
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี
มีความรู้พื้นฐานด้าน IT และสามารถใช้โปรมแกรมใน Microsoft Office ได้อย่างชำนาญ
บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 กุมภาพันธ์ 2566
 พนักงานควบคุมเวลา (Time control)
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานศูนย์บริการรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความละเอียดรอบคอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้บ้าง
บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 กุมภาพันธ์ 2566
 ที่ปรึกษาการขาย (Sales Consultant)
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี (ขายแบบออนไลน์หรือออฟไลน์)
มีความรู้และทักษะการขายโดยใช้ Social Media เบื้องต้น
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ และมีใจรักงานขาย
มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันต่างๆได้
มีทักษะในการแก้ปัญหา มีความยืดหยุ่น เรียนรู้เร็ว
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 กุมภาพันธ์ 2566
 Web Programmer
1.วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีผลงาน)
3. มีประสบการณ์ด้านการจัดการดูแล และพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ HTML5+CSS3 (สามารถเข้าใจโค้ดต่างๆได้)
4. พัฒนา Web Service หรือเขียนเชื่อมต่อ API กับระบบต่างๆได้
5. สามารถพัฒนา Website โดยใช้ PHP+My SQL, JAVA Script, JQuery, AJAX, Laravel, Node.jsvue.js
6. มีความรู้ความเข้าใจ ใน Web/server
7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บ E-Commerce โดยใช้ CMS ได้
8. มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บ Wordpress
9. มีผลงาน Portfolio
บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 ตุลาคม 2565
 Web Programmer
1.วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีผลงาน)
3. มีประสบการณ์ด้านการจัดการดูแล และพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ HTML5+CSS3 (สามารถเข้าใจโค้ดต่างๆได้)
4. พัฒนา Web Service หรือเขียนเชื่อมต่อ API กับระบบต่างๆได้
5. สามารถพัฒนา Website โดยใช้ PHP+My SQL, JAVA Script, JQuery, AJAX, Laravel, Node.jsvue.js
6. มีความรู้ความเข้าใจ ใน Web/server
7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บ E-Commerce โดยใช้ CMS ได้
8. มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บ Wordpress
9. มีผลงาน Portfolio
บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 ตุลาคม 2565
 Digital Marketing
• เพศชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาดออนไลน์ , โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การทำงานด้านการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ 3 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ด้านMarketing Online และ/หรือ ธุรกิจ E Commerce จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และบริหารจัดการด้าน การสื่อสารทางการตลาดออนไลน์
• มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานด้านสื่อสารทางการตลาดออนไลน์
• มีความรู้ความสามารถ ในการทำการตลาดออนไลน์ เช่น SEO, Media Buying, Social Media, PR, etc.
• สามารถวางแผนสื่อออนไลน์และวิเคราะห์ข้อมูลผลที่ได้รับมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
• มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดสูง ทุ่มเทให้กับการทำงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
• มีความกระตือรือร้นสูงในการทำงานโดยมุ่งหวังผลสำเร็จของงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 ตุลาคม 2565
 พนักงานบัญชี Part Time
เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officel ได้
สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้เรื่องบัญชีเบื้องต้น
มีความละเอียดและรอบคอบ
ทำ 3 เดือน
บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 ตุลาคม 2565
 พนักงาน Call Center - Outbound
1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
4. มีประสบการณ์ในการเป็น Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาสุภาพ มีมารยาท
6. ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง
บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 ตุลาคม 2565
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ จังหวัดชลบุรี (สาขาบางทราย)
เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
มีใจรักในงานบริการ
ซื่อสัตย์สุจริต, ขยัน, มีความรับผิดชอบงานที่รับมอบหมาย
มีความมั่นใจในตนเอง, สุภาพและอัธยาศัยดี
มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานดี
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 31 สิงหาคม 2565
 พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์เขตภาคใต้
1.วุฒิปริญญาตรี จุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพและ คณะวิทยศาสตร์ และคณะที่เกี่ยวข้อง
2.ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
3.มีประสบการณ์งานขาย 1 ปี
4.service mind
บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 กรกฎาคม 2565
 โฟร์แมนโครงสร้าง-สถาปัตย์ ให้ owner
ปวช. หรือ ปวส. โยธา/ช่างก่อสร้าง
อายุไม่เกิน 39 ปี
มีประสบการณ์การควบคุมงานทั้งโครงสร้างและสถาปัตย์
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม
บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 มิถุนายน 2565
 ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
เพศชาย อายุ 35 ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
มีประสบการณ์งานคลังสินค้าระดับบังคับบัญชาอย่างน้อย 5 ปี
มีภาวะความเป็นผู้นำ สุขุม รอบคอบ
มีความสามารถวางแผนและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับทีมงาน
มีความสามารถทำงานภายใต้ความกดดันต่างๆได้ดี
มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2565
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย Stock
เพศหญิง อายุไม่เกิน35ปี
วุฒิการศึกษา ปวส สาขาการจัดการ,บัญชี
ประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี
มีความชำนาญคอมพิวเตอร์ MS - Office เป็นอย่างดี
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
สามารถทำงานวันเสาร์ได้(2เสาร์ต่อเดือน)
หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 มิถุนายน 2565
 IT Recruiter
1.เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.เกรดเฉลี่ย GPA ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
4.มีประสบการอย่างน้อย 1 ปี ในงานสรรหา ด้าน IT
5.มีทักษะในการประเมินศักยภาพบุคคล ที่ทำงานสาย IT
6.มีทักษะในการสื่อสารดี สามารถประสานงานได้กับทุกส่วนงาน ทั้งพนักงานและผู้บริหาร
7.เข้าใจกระบวนการทำงานสรรหาอย่างเป็นระบบ
8.ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
9.สามารถทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 เมษายน 2565
 PHP Programmers
เพศชาย (เท่านั้น) อายุไม่เกิน 26 ปี
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ย GPA 3.00 ขึ้นไป
สามารถเขียนโปรแกรม Web-based Application ด้วยภาษา PHP, PHP Framework (Codeigniter) (ถ้ามี)
สามารถใช้งานฐานข้อมูล MySQL Database
สามารถใช้งาน Script Language เช่น JavaScript, Ajax(ถ้ามี), jQuery(ถ้ามี)
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และทำงานเป็นทีมได้
***หากเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถสอบถามเรื่องการเดินทางเพิ่มเติมได้ครับ***
มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงาน
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 25 มีนาคม 2565
 พนักงานทำทรีทเม้น (ผู้ช่วยแพทย์ BT)
เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
ผิวพรรณดี มนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักงานบริการ
รักสวยรักงาม รักสุขภาพ มีบุคลิกดี รักงานบริการ สุภาพ อ่อนน้อม พร้อมเรียนรู้งาน
มีประสบการณ์การทำงานคลินิก หรือ โรงพยาบาลมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ปฏิบัติงานงานสาขา : ฉะเชิงเทรา 1 ตำแหน่ง ปิ่นเกล้า 1 ตำแหน่ง สยาม 1 ตำแหน่ง บ่อวิน 1 ตำแหน่ง
วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
เวลาทำงาน 11.00-20.30 น.
บริษัท แอนน่า คลินิก จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 25 มีนาคม 2565
 พนักงาน Part time - คลังสินค้า
1. เพศชาย 21-35 ปี
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในสายงานโดยตรง
4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
5. มีความตั้งใจ, ละเอียด, รอบคอบ และคล่องแคล่วว่องไว
6. สามารถทำงานเป็นกะได้
บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 มีนาคม 2565
 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ห้องผ่าตัด)
เพศ ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
อายุ 20 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา ม.6 ,ปวช. ,ปวส.
มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 มีนาคม 2565
 ช่างซ่อมบำรุง
เพศชาย (ผู้ชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
อายุ 20 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช/ปวช สาขา ไฟฟ้า/เครื่องกลหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ ด้านซ่อมบำรุงรักษาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 มีนาคม 2565