หน้า :     จาก 1 หน้า


  


 หางานในเขตลาดกระบัง
หางานกรุงเทพ เขตลาดกระบัง | ฝากประวัติ สมัครงาน ที่ JobSiam.com
 พนักงานขายกาแฟสด / สมุนไพรหน้าร้าน
เพศหญิง / ชาย
อายุ 18 - 30 ปี (รายได้ตามประสบการณ์และความสามารถ)
จบการศึกษาระดับม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
มีบุคลิกภาพดี ไม่เป็นโรคที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
เป็นผู้มีจิตใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีความรับผิดชอบในการทำงาน ตรงต่อเวลา มีวินัยในตัวเอง
มีความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังในการทำงาน
มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
มีที่พักที่อยู่ไม่ไกลจากที่ทำงาน สามารถเดินทางมาทำงานได้โดยไม่ลำบาก
บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด (VNT Limo Co., Ltd.)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 สิงหาคม 2566
 เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (ลาดกระบัง 38/4)
เพศหญิง อายุ 22 - 40 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2 - 3 ปีขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรม Google Sheet, Google Drive, Microsoft Excel, Word ได้เป็นอย่างดี
มีทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน
มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
สามารถเดินทางมาทำงานได้โดยไม่ลำบาก
อดทน ตรงต่อเวลา ใจเย็น มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
มีบุคลิกดี พูดจาชัดเจน พร้อมที่จะเรียนรู้งานหรือความท้าทายใหม่ๆในชีวิต
มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถ Work from home ได้
บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด (VNT Limo Co., Ltd.)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 สิงหาคม 2566
 ลูกค้าสัมพันธ์ ( DCRC )
เพศหญิง
อายุ 20 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ( Word , Excel ) ได้
มีใจรักงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
หากมีประสบการณ์ด้านศูนย์บริการรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ไพร์ม มอเตอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 เมษายน 2566
 ช่างกลึงแม่พิมพ์โลหะ
เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
วุฒิ ปวช - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
ใช้โปรแกรม CAD/CAM ได้
มีประสบการณ์ด้านการผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ
สามารถใช้เครื่อง CNC machining center ได้เป็นอย่างดี
มีความรู้พื้นฐานด้านระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001
บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 กุมภาพันธ์ 2566
 เจ้าหน้าที่จัดซื้อและโลจิสติกส์
ชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ/สาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อ 7 ปี
สื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
มีทักษะการเจรจาต่อรอง
มีประสบการณ์ด้าน ธุรกิจ HORECA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 พฤศจิกายน 2565
 พนักงานธุรการ และประสานงานจัดส่ง
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 18 - 50
ระดับการศึกษา : จบ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์ทำงานด้านขนส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ต้องการคนที่มีความรับผิดชอบ ทำงานด้วยความละเอียด รอบคอบ
บริษัท ฐานพัฒน์ พีเค เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 ตุลาคม 2565
 ธุรการบัญชี
อายุ 25 ปีขึ้นไป การศึกษา ปวส. บัญชี (ขึ้นไป)
มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี (ถ้าเป็นบริษัทฯ ก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความรับผิดชอบสูง และมีความละเอียดรอบคอบ
ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

บริษัท เทพนิมิตรการเคหะ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 กันยายน 2565
 พนักงานขับรถ
อายุ 30 ปีขึ้นไป ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
มีใบขับขี่ ท. 2
ขยัน ตั้งใจทำงาน และกระตือรือร้น


บริษัท เทพนิมิตรการเคหะ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 กันยายน 2565
 Project Manager (ประสบการณ์โครงการบ้าน)
ชาย/หญิง,อายุไม่เกิน 45 ปี, ปริญญาตรี-ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา,ก่อสร้าง
ประสบการณ์ทำงานในระดับบริหารฝ่ายงานก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานโครงการหมู่บ้าน 7 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ตำแหน่ง Project Manager/Project Engineer 2 ปีขึ้นไป
สามารถทำงานในช่วงวันหยุด หรือปฏิบัติงานต่อเนื่องหลังเวลาเลิกงานปกติได้ หากกรณีเร่งด่วนงานโครงการ
สามารถใช้โปรแกรม MS Project, MS Office, Auto Cad
ใบ กว.รับรอง
สามารถเริ่มงานได้ทันที พิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ดับบลิว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤษภาคม 2565
 ช่างควบคุมดูแลและบริการ Piler
เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน, ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ด้านช่างกลโรงงาน, ช่างยนต์ และช่างไฟฟ้า 2 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ไทย ฟูลมอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มีนาคม 2565
 กราฟฟิคดีไซน์ / ผู้พัฒนาเว็ป
เพศชาย-หญิง อายุ 20-32 ปี
ขยัน/ซื่อสัตย์/ตั้งใจทำงาน (มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน)
มีความ Creative สร้างสรรค์
สาามารถทำ OT ได้
ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตา การมองเห็น ตาบอดสี การได้ยินเสียง ประสาทสัมผัส
ไม่มีโรคประจำตัว
ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด
บริษัท วายซี ซัพพลาย พริ้นท์ติ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 มีนาคม 2565
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ภาษาจีน) โครงการก่อสร้าง จ.อยุธยา
เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ในระดับดี ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้คล่อง
สนใจอยากเรียนรู้งานจัดซื้อ
สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ บริษัทมีที่พักให้ฟรี
หากเคยทำงานกับคนจีนมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถขับรถยนต์ได้
CESE2 (Thailand) Co.,Ltd
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 มีนาคม 2565