หน้า :     จาก 1 หน้า


  


 หางานในเขตลาดกระบัง
หางานกรุงเทพ เขตลาดกระบัง | ฝากประวัติ สมัครงาน ที่ JobSiam.com
 ลูกค้าสัมพันธ์ ( DCRC )
เพศหญิง
อายุ 20 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ( Word , Excel ) ได้
มีใจรักงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
หากมีประสบการณ์ด้านศูนย์บริการรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ไพร์ม มอเตอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 ช่างกลึงแม่พิมพ์โลหะ
เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
วุฒิ ปวช - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
ใช้โปรแกรม CAD/CAM ได้
มีประสบการณ์ด้านการผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ
สามารถใช้เครื่อง CNC machining center ได้เป็นอย่างดี
มีความรู้พื้นฐานด้านระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001
บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 กุมภาพันธ์ 2566
 เจ้าหน้าที่จัดซื้อและโลจิสติกส์
ชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ/สาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อ 7 ปี
สื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
มีทักษะการเจรจาต่อรอง
มีประสบการณ์ด้าน ธุรกิจ HORECA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 พฤศจิกายน 2565
 พนักงานธุรการ และประสานงานจัดส่ง
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 18 - 50
ระดับการศึกษา : จบ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์ทำงานด้านขนส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ต้องการคนที่มีความรับผิดชอบ ทำงานด้วยความละเอียด รอบคอบ
บริษัท ฐานพัฒน์ พีเค เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 ตุลาคม 2565
 ธุรการบัญชี
อายุ 25 ปีขึ้นไป การศึกษา ปวส. บัญชี (ขึ้นไป)
มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี (ถ้าเป็นบริษัทฯ ก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความรับผิดชอบสูง และมีความละเอียดรอบคอบ
ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

บริษัท เทพนิมิตรการเคหะ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 กันยายน 2565
 พนักงานขับรถ
อายุ 30 ปีขึ้นไป ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
มีใบขับขี่ ท. 2
ขยัน ตั้งใจทำงาน และกระตือรือร้น


บริษัท เทพนิมิตรการเคหะ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 กันยายน 2565
 Project Manager (ประสบการณ์โครงการบ้าน)
ชาย/หญิง,อายุไม่เกิน 45 ปี, ปริญญาตรี-ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา,ก่อสร้าง
ประสบการณ์ทำงานในระดับบริหารฝ่ายงานก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานโครงการหมู่บ้าน 7 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ตำแหน่ง Project Manager/Project Engineer 2 ปีขึ้นไป
สามารถทำงานในช่วงวันหยุด หรือปฏิบัติงานต่อเนื่องหลังเวลาเลิกงานปกติได้ หากกรณีเร่งด่วนงานโครงการ
สามารถใช้โปรแกรม MS Project, MS Office, Auto Cad
ใบ กว.รับรอง
สามารถเริ่มงานได้ทันที พิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ดับบลิว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤษภาคม 2565
 ช่างควบคุมดูแลและบริการ Piler
เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน, ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ด้านช่างกลโรงงาน, ช่างยนต์ และช่างไฟฟ้า 2 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ไทย ฟูลมอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มีนาคม 2565
 กราฟฟิคดีไซน์ / ผู้พัฒนาเว็ป
เพศชาย-หญิง อายุ 20-32 ปี
ขยัน/ซื่อสัตย์/ตั้งใจทำงาน (มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน)
มีความ Creative สร้างสรรค์
สาามารถทำ OT ได้
ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตา การมองเห็น ตาบอดสี การได้ยินเสียง ประสาทสัมผัส
ไม่มีโรคประจำตัว
ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด
บริษัท วายซี ซัพพลาย พริ้นท์ติ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 มีนาคม 2565
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ภาษาจีน) โครงการก่อสร้าง จ.อยุธยา
เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ในระดับดี ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้คล่อง
สนใจอยากเรียนรู้งานจัดซื้อ
สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ บริษัทมีที่พักให้ฟรี
หากเคยทำงานกับคนจีนมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถขับรถยนต์ได้
CESE2 (Thailand) Co.,Ltd
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 มีนาคม 2565