หน้า :   2   >> จาก 2 หน้า


  


 หางานในเขตบางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร
หางานกรุงเทพ เขตบางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร | ฝากประวัติ สมัครงาน ที่ JobSiam.com
 IT Support (Support Digital Marketing) (Head Office)
จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุไม่เกิน 35 ปี
มีความเข้าใจงานหลังบ้าน Social Media ต่างๆเช่น Facebook,Tiktok,Instragram จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ได้ดี เช่น Vlookup - Pivot จะพิจาณาเป็นพิเศษ
มีความคล่องตัว และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ต่างๆ
เคยทำ Live & Streaming จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 Officer - Business Development (Head Office)
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์งานตลาด หรือพัฒนาธุรกิจ 1 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี (Word, Excel, Power Point)
สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้
มีความละเอียดรอบคอบ รอบรู้ ชำนาญงาน มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความสามารถการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างได้เป็นระบบ มีความสามารถในการบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดี
สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 Planner/ Procurement Agent (จัดซื้อ)
เพศใดก็ได้ ไม่จำกัด อายุก็เช่นกัน
มีประสบการณ์ จัดซื้อ/วางแผนงาน/แอดมิน
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปวส - ปริญญาตรี
ใช้ภาษาอังกฤษ/จีน ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้งาน MS Office/Google Suite ได้ดี
มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้
มีทักษะการสื่อสารเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
สามารถทำงานเป็นทีม ภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
บริษัท แอดไมร์ ทูมอโร่ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 กุมภาพันธ์ 2566
 HR ADMIN Officer (ลุมพินีทาวเวอร์ พระราม 4)
ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-30 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์/รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE / จัดทำเอกสารได้
หากมีประสบการณ์ 2-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ทัศนคติดี service mind มีความกระตือรือร้น
บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 กุมภาพันธ์ 2566
 Programmer (ลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม4)
อายุ 25-45 ปี
จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์/วิศวคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถพูดอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้
หากมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความกระตือรือร้น อดทน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
สามารถใช้โปรแกรม MS OFFICE ได้คล่อง
สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้
มีความคล่องตัวในการเดินทาง ทั้งที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพและที่โรงงานสมุทรสาคร
มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน นำเสนอความคิดใหม่ๆ/ทางเลือกอื่นๆเพิ่มเติมให้กับ user
บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 กุมภาพันธ์ 2566
 HR Supervisor/Manager (โรงงานสมุทรสาคร)
ไม่จำกัดเพศ
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทรัพยากรมนุษย์/รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์งานบริหารงานบุคคลสายโรงงาน 5 ปีขึ้นไป
มีความรู้ความเข้าใจและแม่นยำด้านกฎหมายแรงงานและเอกสารราชการ
มีประสบการณ์ด้านสรรหาแรงงานทั้งคนไทยและต่างด้าว
มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม สวัสดิการ ค่าจ้าง ธุรการ ฯลฯ
มีภาวะผู้นำ ซื่อสัตย์ เป็นคนเที่ยงตรง
หากมีประสบการณ์ ด้านโรงงานอาหาร จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 กุมภาพันธ์ 2566
 พนักงานขับรถผู้บริหาร
เพศชาย 30 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ
มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
มีสถานที่พักอยู่ใกล้เคียงพุทธมณฑลสาย 3/ มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
มีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลเป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ในการขับรถให้ผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานในวันหยุดได้
สามารถให้ตรวจสอบประวัติกับสำนักงานตำรวจได้
บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 มกราคม 2566
 ธุรการสโตร์
อายุ 25-38 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
มีความรู้ และเข้าใจในการรับของ และจัดทำสต๊อกวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
มีทักษะด้านการพิมพ์เอกสาร สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS.Office ได้ดี
มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปี
หากมีประสบการณ์ในการทำงานผ่านโปรแกรมพจมานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความสามารถในเรียนรู้งานใหม่เสมอ
บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 มกราคม 2566
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกรอบแว่น ภาคอีสาน+ภาคใต้ (เซลล์ต่างจังหวัด)
มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขาย และงานบริการ
ทำงานเป็นทีมได้
ยินดีรับเด็กจบใหม่/ไม่มีประสบการณ์
ควรมีรถยนต์ส่วนตัวสำหรับเดินทางไปพบลูกค้า
Double O
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤศจิกายน 2565
 Sales Admin/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายออนไลน์ (ของพรีเมี่ยม)
เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่ระบุสาขา)
ยินดีรับบุคลากรจบใหม่ที่มีความสนใจในงานขายหรือบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1-3 ปี
ถ้ามีประสบการณ์ในการขายหรือดูแลลูกค้าธุรกิจ/องค์กร (B2B) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
มีทักษะในการใช้ Microsoft Office (Word/Powerpoint/Excel) ในระดับที่ดี
มีทักษะในการใช้ Adobe Photoshop/Illustrator จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มี Service mind ที่ดีมากในการดูแลลูกค้า
มีความมุ่งมั่น ขยัน ชอบความท้าทาย รักงานขายและบริการ
มีการบริหารจัดการ วิเคราะห์ และการเจรจาต่อรองที่ดี
สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถทำงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และสามารถทำงานภายใต้การกดดันได้เป็นอย่างดี
มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่เป็นของตนเอง และสามารถเดินทางในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดีรวมทั้งพื้นที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ถ้ามีทักษะในการหาลูกค้าใหม่ผ่านทางโทรศัพท์ (Cold call) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับพอใช้-ดี (พูด/อ่าน/เขียน)
บริษัท กิฟต์แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 พฤศจิกายน 2565
 Operation Supervisor
เพศหญิง อายุ 25 ? 35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
มีประสบการณ์ดูแลทีม Call Center มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รักการทำงานอย่างมีระบบแบบแผนและรักความท้าทาย
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 10 ตุลาคม 2565
 Programmer
เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
สามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดันและทำงานเป็นทีมได้
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 ตุลาคม 2565
 System Developer and System Operation Support - สีลม
-ใช้ Microsoft Dynamics AX, D365 F&O / Microsoft Dynamics NAV, D365 BC ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันใน AS400, ระบบการจัดซื้อ, การคำนวณต้นทุน, ซัน
-ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจวิธีปฏิบัติงาน ข้อมูลจำเพาะของระบบ และกระบวนการทำงาน
-ทำความเข้าใจ วิเคราะห์ จัดทำเอกสาร และจัดทำแผนที่ความต้องการของธุรกิจของลูกค้า
-สร้างและกำหนดค่าให้สอดคล้องกับการออกแบบระบบ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจบางอย่าง เช่น การจัดซื้อ การวางแผน การผลิต โลจิสติกส์ หรือซัพพลายเชน
-ดำเนินการประกันคุณภาพโดยตรวจสอบเอกสารการทำงานที่บันทึกไว้กับใบสมัครที่จัดส่ง
-ดำเนินการฝึกอบรม UAT ตรวจสอบและปิดปัญหา UAT
-จัดทำคู่มือผู้ใช้และให้การฝึกอบรมแก่ผู้ใช้
-รองรับคำขอของลูกค้า
OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 มิถุนายน 2565
 Customer service
หญิง อายุ 20-35 ปี
ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์หรือสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
จบการศึกษาปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft ได้
สามารถสื่อสารด้านการพิมพ์ตอบลูกค้าในช่องทางออนไลน์ได้
มีความรับผิดชอบ และเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
หากสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
จันทร์-ศุกร์ ประจำออฟฟิต 10.00-17.30 (หลังจาก 17.30-22.30 ตอบลูกค้าทางออนไลน์) เสาร์-อาทิตย์ ตอบลูกค้าออนไลน์ (ไม่ต้องเข้าออฟฟิต)
บริษัท คิดดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร อัตรา
ประกาศงาน 06 มิถุนายน 2565
 พนักงานขับรถส่วนกลางฝ่ายการตลาด (สาทร)
เพศชาย อายุ 25-40 ปี
จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมต้นขึ้นไป
มีประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ 2 ปีขึ้นไป
รู้จักเส้นทางต่างจังหวัดและปริมณฑล
สามารถตรวจเช็คและบำรุงรักษารถเบื้องต้นได้
มีเอกสารใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล (รบกวนแนบเอกสารประกอบมากับใบสมัคร)
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
***หากสนใจสามารถส่ง resume เข้ามาได้ที่ siriphon-b@outsourcing-thai.com
OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 เมษายน 2565
 ERP Pre-Sale Manager/ Sale ERP
Thai Nationality or Thai residence is preferred
Bachelor?s degree
Manager: : 3-5+ years in sales marketing, experience in ERP, accounting, POS, CRM?etc enterprise product.
Executive: 1-2 years in sales marketing, experience in selling b2b enterprise product
Language: fluent in Thai, Chinese/ English either one is medium.
Excellent communication skill with problem-solving character
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 31 มีนาคม 2565
 Help Desk ประจำพระราม 3
Age 24-30 years old
Bachelor degree major in Information Technology , Computer Science or any relate.
Minimum 1 years of practical IT experience required.
Good attitude, hardworking and high responsibility.
Good interpersonal skill.
Able to communicate effectively to understand the problem and explain its solution.
A bility to diagnose and resolve basic technical issues.
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 31 มีนาคม 2565
 เจ้าหน้าที่บัญชี(พุทธมณฑลสาย5)
ชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
ปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน
ประสบการณ์ 1-3 ปี ในด้านบัญชีต้นทุนเบื้องต้น,งบประมาณ,เจ้าหนี้,งานตั้งหนี้,
มีความรู้ความเข้าใจด้านการตรวจสอบภายใน(Internal Audit)
สามารถใช้โปรแกรมMSได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้โปรแกรมSAPได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Shera Public Company Limited
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 30 มีนาคม 2565
 หัวหน้าแผนกโรงเรือน ORGANIC (ประจำที่จังหวัดกาญจนบุรี)
เพศชาย/หญิง อายุ 30-40ปี
วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการเกษตร และที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS OFFICE ได้
มีความซื่อสัตย์สุจริต กระตือรือร้น รับผิดชอบในการทำงาน รับภาวะแรงกดดันได้
มีไหวพริบในการแก้ปัญหา เมื่อเจอปัญหาหน้างานจริง
สามารถอยู่ประจำที่ฟาร์มได้ และทำงานล่วงเวลาได้
มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
บริษัท มาสเตอร์ อีเลคทริค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 มีนาคม 2565
 หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ประจำพระสมุทรเจดีย์)
อายุ 29 - 40 ปี
จบ.ปริญาตรี ขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถในการบริหาร จัดการ งานคลังสินค้า
มีประสบการณ์การ ในตำแหน่งหัวหน้างาน
มีทักษะการเจรจา
มีความขยัน ยืดหยุ่น อดทน
มีใจรักงาน
บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 มีนาคม 2565