xml

พื้นที่โฆษณา เด่นชัด สะดุดตา ราคา ประหยัด เพียง 1590.- ต่อเดือน สนใจ* ติดต่อทีมงาน
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 179


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล,วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรโรงงานประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานวิศวกรรมอุตสาหการ , ใบสมัครงานวิศวกรเครื่องกล ,ใบสมัครงานวิศวกรโรงงาน
1. ผู้จัดการวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
2. ผู้จัดการโครงการ
3. ผู้จัดการโรงงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 4 ปี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา เครื่องกลเกษตร (กว.เครื่องกลฯ ภาคี)
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล อายุ 43 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกรควบคุม
2. วิศวกรเครื่องจักร
3. วิศวกรโรงงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สจล.ชุมพร
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานแท่นขุดเจาะกลางทะเล
2. ช่างซ่อมบำรุงประจำแท่นขุดเจาะ
3. ช่างเทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ปวส. 2
สถาบัน เทคนิคขอนแก่น
สาขา ช่างยนต์
ประสงค์ทำงานที่ ทะเล อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Lean Manager
2. Process Improvement Manager
3. Production Engineering Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ประสงค์ทำงานที่ ที่ใดก็ได้ อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Lean Manager
2. Process Engineering Manager
3. Process Optimization Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ประสงค์ทำงานที่ ที่ใดก็ได้ อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานธุรการ
2. พนักงานตรวจนับฉลาก
3. พนักงานกองฉลาก
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มรภพระนคร
สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทยและปริมลฑล อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิศวกรอุตสาหกรรม
2. ช่างเทคนิค
3. งานขายและการตลาด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา
สาขา วิศวการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ พระนครศรีอยุธยา อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. QA/QC Engineer
2. Production Engineer
3. Process Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ประสงค์ทำงานที่ ลำพูน , เชียงใหม่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผช.ผจก.วิศวกรรมแม่พิมพ์และจิ๊ก
2. ผช.ผจก.ฝ่ายแม่พิมพ์
3. วิศวกร Tool and Die
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 43 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Logistics Engineer
2. Engineer
3. Warehouse Supervisor
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา วิศวกรรมการผลิต
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงาน ขับรถผู้บริหาร
2. พนักงาน ขับรถส่วนกลาง
3. พนักงาน ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่ 6
สถาบัน การศึกษานอกโรงเรียน นครราชสีมา
สาขา อื่นๆ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Industrial Engineer, Engineer
2. IE, QA , QC, Production, Planning, maintenance
3. Safety Engineering , System Engineering
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล ลำพูน เชียงใหม่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Qc inspector
2. Qc inprocrees
3. Qc final
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคตราด
สาขา ช่างกล
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Instrument Engineer
2. Automation Engineer
3. System Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. production engineer
2. production engineer
3. production engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา เทคโนโลยีการเชื่อม (WDT)
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Mining supervisor
2. Foreman
3. ช่างเทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ประโยควิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
สาขา เครื่องกลไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 47 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกร
2. ฝ่ายจัดการผลิต
3. ฝ่ายออกแบบ
  การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย
สถาบัน ราชวินิตบางแก้ว
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Manager
2. Engineer
3. HR/ER
  การศึกษาสูงสุด Master
สถาบัน KMIT'L
สาขา Industrial Management
ประสงค์ทำงานที่ anywhere อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิศวกรฝ่ายขาย ผจก.ฝ่ายขาย อื่นๆ
2. ผจก.โรงงาน ผจก.สาขา อื่นๆ
3. ผจก.จัดซื้อ ผจก.ฝ่ายซ่อมบำรุง ผจก.ควบคุมการผลิต อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยปทุมธานี
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ประสงค์ทำงานที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. sales engineer
2. production engineer
3. N/A
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา อุตสาหการ
ประสงค์ทำงานที่ กทม และปริมณฑล อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานวิศวกรเครื่องกล ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน วิศวกรรมอุตสาหการซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานวิศวกรโรงงานอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง วิศวกรรมอุตสาหการ , หาพนักงาน วิศวกรเครื่องกล | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง วิศวกรโรงงาน

.


สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ผู้ใช้งาน 44809 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127883 คน