พื้นที่โฆษณา เด่นชัด สะดุดตา ราคา ประหยัด เพียง 1590.- ต่อเดือน สนใจ* ติดต่อทีมงาน
หาคนทำงาน หาพนักงาน ทุกอาชีพทั่วไทย | ลงประกาศรับสมัครงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หาพนักงานนักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาพนักงานช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาพนักงานช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาพนักงานช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาพนักงานช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หาพนักงานนิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หาพนักงานงานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาพนักงานส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาพนักงานโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาพนักงานแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาพนักงานเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หาพนักงานนักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาพนักงานเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาพนักงานวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาพนักงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาพนักงานวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาพนักงานวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาพนักงานวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาพนักงานวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาพนักงานผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาพนักงานศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาพนักงานเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาพนักงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาพนักงานอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6387
ประวัติผู้หางาน (หาพนักงาน)
1. พนักงานธุรการ
2. พนักงานคีย์ข้อมูล
3 . พนักงานฝ่ายบุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. สไตลิสท์
2. ผู้ช่วยสไตลิสท์
3 . costume
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรราชมงคลธัญบุรี
สาขา ออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. วิศวกรเหมืองแร่
2. วิศวกรแต่งแร่
3 . วิศวกรสำรวจแร่
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
สาขา วิศวกรรมเหมืองแร่
ประสงค์ทำงานที่ ในประเทศและต่างประเทศ
อายุ 35 ปี
เพศ  ชาย
1. คีรย์ข้อมูลต่างๆ
2. ผู้ประสานงานในออฟฟิส
3 . บริการในออฟฟิต
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม ทักษิณ สงขลา
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ออกแบบ บรรจุภัณฑ์
2. ออกแบบ สิ่งพิมพ์
3 . ออกแบบ สื่อภาพและเสียง
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
สาขา ศิลปศาสตร์ วิจัตรศิลป์ประยุกต์ศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครฯ
อายุ 31 ปี
เพศ  ชาย
1. ลูกค้าสัมพันธ์
2. ฝ่ายการตลาด
3 . ประชาสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน เกษมบัณฑิต
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. ล่ามภาษาอินโดนีเซีย
2. ประสานงาน
3 . ไกด์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
สาขา การปกครองท้องถิ่นฯ
ประสงค์ทำงานที่ แล้วแต่
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. งานโรงงาน
2. งานการผลิต
3 . งานควบคุมคุณภาพ
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ บริษัท Nsk สมุทรปราการ
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. marketing
2. sales
3 . safety
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จันเกษม
สาขา วารสารศาสรตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 32 ปี
เพศ  ชาย
1. แอร์กราว
2. เลขานุการ
3 . งานธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. ขับรถโฟ็คลิฟ
2. พนักงานจัดส่ง
3 . โหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมตอนปลาย
สถาบัน กศน.
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ จ.สระบุรี
อายุ 47 ปี
เพศ  ชาย
1. Maintenance Engineer
2. Electrical Engineer
3 . Design Engineer
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัย ธนบุรี
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ ชัยภูมิ-ขอนแก่น-เลย-กาฬสินธ์
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย
1. กราวสายการบินนกแอร์
2. กราวสายการบินแอเอเชียร์
3 . กราวสายการบินไทบสมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน รามคำแหง
สาขา สื่อสารมวลชน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ/ต่างจังหวัด
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. วิศวกรสิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
3 . เจ้าหน้าที่วิชาการด้านสิ้งแวดล้อม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ GIS
2. นักภูมิสารสนเทศศาสตร์
3 . พนักงานสำรวจพื้นที่
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา ภูมิสารสนเทศศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าประจำห้องพยาบาลโรงงาน
2. เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาล
3 . เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาลโรงเรียน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. ครูสอนเด็กเล็ก
2. พนักงานธุรการ
3 . พนักงานเดินเอกสาร
 
การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค)
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ในสถานศึกษา
อายุ 34 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานจัดดอกไม้
2. พนักงานเสิร์ฟ
3 . พนักงานบริการลูกค้า
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขห้องพยาบาลประจำโรงงาน
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขห้องพยาบาลประจำโรงเรียน
3 . เจ้าหน้าที่สาธารณสุขห้องพยาบาลประจำห้างสรรพสินค้า
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ โรงเรียน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานบัญชี
2. พนักงานการเงิน
3 . เสมียน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดตรัง
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

.

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
23/303 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย พญาไท, กรุงเทพ 10400 TH
ติดต่อ (สำนักงาน) : (66)02-279-0-466 ติดต่อ เบอร์ FAX : (66)02-279-1-882 ฝ่ายขาย (สายด่วน): (66)08-8881-6100 อีเมล์ : sale@jobsiam.com Website: www.jobsiam.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 28 เมษายน 2560

ผู้ใช้งาน 44361 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127742 คน