พื้นที่โฆษณา เด่นชัด สะดุดตา ราคา ประหยัด เพียง 1590.- ต่อเดือน สนใจ* ติดต่อทีมงาน
หาคนทำงาน หาพนักงาน ทุกอาชีพทั่วไทย | ลงประกาศรับสมัครงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 คำค้น:ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หาพนักงานนักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาพนักงานช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาพนักงานช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาพนักงานช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาพนักงานช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หาพนักงานนิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หาพนักงานงานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาพนักงานส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาพนักงานโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาพนักงานแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาพนักงานเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หาพนักงานนักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาพนักงานเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาพนักงานวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาพนักงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาพนักงานวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาพนักงานวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาพนักงานวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาพนักงานวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาพนักงานผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาพนักงานศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาพนักงานเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาพนักงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาพนักงานอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6387
ประวัติผู้หางาน (หาพนักงาน)
1. เกี่ยวกับการสอน อัตราจ้าง พนักงานราชการ
2. นักวิชาการ
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏสกลนคร
สาขา ชีววิืยาประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ ในโรงเรียนหรือส่วนราชการ
อายุ 32 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่
3 . เจ้าหน้าที่
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา การจัดการการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. ครู/ธุรการสถานศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ห้องบัตรทะเบียน
3 . เจ้าหน้าที่ห้องบัตรโรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้ช่วยห้องยา
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ สุรินทร์/ศรีสะเกษ
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. ประชาสัมพันธ์
2. การขาย
3 . อื่น
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ร.ร.บางกะปิ
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ บางกะปิ
อายุ 36 ปี
เพศ  หญิง
1. ทุกตำแหน่ง
2. ทุกตำแหน่ง
3 . ทุกตำแหน่ง
 
การศึกษาสูงสุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
สถาบัน โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ ใกล้บ้าน
อายุ 21 ปี
เพศ  หญิง
1. Mining supervisor
2. Foreman
3 . ช่างเทคนิค
 
การศึกษาสูงสุด ประโยควิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
สาขา เครื่องกลไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 47 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่สรรหาอาวุโส
2. เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
3 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา สถิติประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ,อุบล,ขอนแก่น
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานต้อนรับ
2. งานบริการ
3 . งานเอกสาร
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน กศน.
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ โรงแรม
อายุ 41 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ด้านเงินเดือน
3 . เจ้าหน้าที่บุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 43 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการร้านอาหาร
2. พ่อครัวอาหารไทย
3 . ขับรถรับแขกต่างชาติ
 
การศึกษาสูงสุด ปใตรี
สถาบัน มใกรุงเทพ
สาขา การตลาด/Marketing
ประสงค์ทำงานที่ ที่ไหนก็ได้
อายุ 58 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนาม
2. พนักงานต้อนรับ
3 . พนักงานรับจองตั๋ว
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุระกิจบัณฑิตย์
สาขา การท่องเที่ยวและโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่
อายุ 35 ปี
เพศ  หญิง
1. พยาบาลต่างประเทศ
2. แท่นขุดเจาะน้ำมัน
3 . พยาบาลคลินิก
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ว.ทหารอากาศ
สาขา พยาบาลศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ต่างประเทศ, ภาคใต้
อายุ 43 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานเรือน้ำมัน หรือ บริษัทในเครือ
2. แท่นขุดเจาะน้ำมัน
3 . ควบคุม หรือ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. Process Engineer
2. Production Engineer
3 . Technical service engineer
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา Polymer Science
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานต้อนรับ
2. แคทเชียร์
3 . บริการ
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย
สถาบัน โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
สาขา วิทย์- คณิต
ประสงค์ทำงานที่ นครพนม
อายุ 21 ปี
เพศ  หญิง
1. ประชาสัมพันธ์
2. ครูพี่เลี้ยง
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สาขา นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. บัญชี
2. งานธุรการ
3 . พนักงานฝ่ายผลิต
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง ชลบุรี
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. call center
2. พนักงานขาย
3 . อื่น
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ร.ร.บางกะปิ
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ บางกะปิ
อายุ 36 ปี
เพศ  หญิง
1. นิติกร
2. ที่ปรึกษากฎหมาย
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม.
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานเก็บเงินบนทางด่วน
2. พนักงานเก็บเงินบนทางด่วน
3 . พนักงานเก็บเงินบนทางด่วน
 
การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน เทคนิครัตนโกสินทร์
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ)ปริมณฑล
อายุ 40 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

.

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
23/303 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย พญาไท, กรุงเทพ 10400 TH
ติดต่อ (สำนักงาน) : (66)02-279-0-466 ติดต่อ เบอร์ FAX : (66)02-279-1-882 ฝ่ายขาย (สายด่วน): (66)08-8881-6100 อีเมล์ : sale@jobsiam.com Website: www.jobsiam.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 26 มีนาคม 2560

ผู้ใช้งาน 44296 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127727 คน