พื้นที่โฆษณา เด่นชัด สะดุดตา ราคา ประหยัด เพียง 1590.- ต่อเดือน สนใจ* ติดต่อทีมงาน
หาคนทำงาน หาพนักงาน ทุกอาชีพทั่วไทย | ลงประกาศรับสมัครงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หาพนักงานนักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาพนักงานช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาพนักงานช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาพนักงานช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาพนักงานช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หาพนักงานนิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หาพนักงานงานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาพนักงานส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาพนักงานโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาพนักงานแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาพนักงานเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หาพนักงานนักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาพนักงานเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาพนักงานวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาพนักงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาพนักงานวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาพนักงานวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาพนักงานวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาพนักงานวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาพนักงานผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาพนักงานศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาพนักงานเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาพนักงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาพนักงานอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6389
ประวัติผู้หางาน (หาพนักงาน)
1. ธุรการ
2. ตรวจสอบโสตร์
3 . ออฟฟิต
 
การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน วิทยลัยเทคนิคปทุมธานี
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. อื่นๆ
3 . อื่นๆ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ อ. บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. Roustabout
2. Roughneck
3 . Rig Cleaner
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้
สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ offshore
อายุ 36 ปี
เพศ  ชาย
1. BOI
2. HR
3 . Import
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพรช
สาขา นิเทศศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี,ระยอง
อายุ 34 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานคีย์ข้อมูล
2. พนักงานขายตั๋ว
3 . พนักงานไปรษณีย์
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ไปรษณีย์ จ. สุรินทร์
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นภาษาไทย
2. พนักงานเคาท์เตอร์
3 . พนักงานธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. บริการลูกค้าทั่วไป
3 . พนักงานขาย
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ อ้อมใหญ่ อ้อมน้อย
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. ผลิต
2. QC
3 . ช่างเทคนิด
 
การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่าง อุบลราชธานี
สาขา อิเล็กทรอนิคก์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง ชลบุรี
อายุ 29 ปี
เพศ  ชาย
1. ประชาสัมพันธ์
2. Staff ประจำสายการบิน
3 . ติดตามสัมภาระผู้โดยสาร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มรภ.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ท่าอากาศยาน
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
2. พนักงานตอนรับภาคพื้นบริษัทไทยแอร์เอเชีย
3 . Gound staff สายการบินไลออนแอร์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานภาคพื้นดิน
2. พนักงานขายของห้างทอง
3 . พนักต้อนรับ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา ภาษาจีนธุรกิจระหว่างประเทศ
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหรือห้างทอง
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานภาคพื้นดิน
2. พนักงานขายของห้างทอง
3 . พนักต้อนรับ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา ภาษาจีนธุรกิจระหว่างประเทศ
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหรือห้างทอง
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้น air asia (หาดใหญ่)
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้น nok air hatyai
3 . พรักงานต้อนรับภาคพื้น lion air hatyai
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานฝ่ายบุคคล
2. พนักงานธุรการ
3 . พนักงานด้านบริการ
 
การศึกษาสูงสุด บริหารธุรกิจบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก
สาขา บริหารธุรกิจ/การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ในจังหวัดชลบุรี
อายุ 40 ปี
เพศ  ชาย
1. โลจิสติกส์
2. จัดซือ
3 . คลังสินค้า
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา การจัดการโลจิสติกส์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ฝ่ายผลิต
2. ฝ่ายธุรการ
3 . ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนโดมประดิษฐวิทยา
สาขา ศิลป์/ภาษา
ประสงค์ทำงานที่ นิคมเหมราช นิคมอิสเทิร์นซีบอร์ด
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างเทคนิค
2. ช่างซ่อมบำรุง
3 . ช่างเครื่อง
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา
อายุ 28 ปี
เพศ  ชาย
1. Pg
2. แครทเชียร์
3 . บัญชี
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ฝ่ายบุคคล
2. ฝ่ายการตลาด
3 . ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดิ
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ ท่าพระ และระแวกใกล้เคียง
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการ
2. พนักงานขาย/บริการ
3 . พัสดุ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน หมาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สาขา บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจ)
ประสงค์ทำงานที่ สุรินทร์
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

.

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
23/303 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย พญาไท, กรุงเทพ 10400 TH
ติดต่อ (สำนักงาน) : (66)02-279-0-466 ติดต่อ เบอร์ FAX : (66)02-279-1-882 ฝ่ายขาย (สายด่วน): (66)08-8881-6100 อีเมล์ : sale@jobsiam.com Website: www.jobsiam.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 27 มิถุนายน 2560

ผู้ใช้งาน 44471 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127767 คน