JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน

หาคนทำงาน หาพนักงาน ทุกอาชีพทั่วไทย | ลงประกาศรับสมัครงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หาพนักงานนักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาพนักงานช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาพนักงานช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาพนักงานช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาพนักงานช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หาพนักงานนิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หาพนักงานงานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาพนักงานส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาพนักงานโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาพนักงานแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาพนักงานเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หาพนักงานนักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาพนักงานเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาพนักงานวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาพนักงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาพนักงานวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาพนักงานวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาพนักงานวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาพนักงานวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาพนักงานผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาพนักงานศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาพนักงานเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาพนักงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาพนักงานอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6396
ประวัติผู้หางาน (หาพนักงาน)
1. งานขาย
2. งานแม่บ้าน
3 . งานเสริพ
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ร.รบางกะปิ
สาขา กศน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 37 ปี
เพศ  หญิง
1. งานขาย
2. งานแม่บ้าน
3 . งานเสริพ
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ร.รบางกะปิ
สาขา กศน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 37 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน
2. ผู้ช่วย CFO
3 . ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา Master of Business Administration
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดสมุทรสาคร
อายุ 53 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. ฝ่ายผลิต
3 . ประชาสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
สาขา การจัดการสำนักงาน
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. บุคคลและธุรการ
2. ครูผุ้ช่วย
3 . การเงินและแคชเชียร์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์
สาขา การจัดการ การท่องเที่ยวและบริการ
ประสงค์ทำงานที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานธุการ
2. ฝ่ายบุคคล
3 . เลขานุการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ เขต บางกะปิ ลาดพร้าว ห้วยขวาง รัชดา
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. งานพัฒนาองค์กร
2. planning
3 . จัดซื้อ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ลาดกระบัง
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขาย
2. พนักงาน
3 . ฝ่ายส่งเสริมการขาย
 
การศึกษาสูงสุด ปวช.3 การตลาด
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวะศึกษาปัตตานี
สาขา การขาย
ประสงค์ทำงานที่ ปัตตานี
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยนครราชสีมา
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ นครราชสีมา
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. หัวหน้า
2. ผู้ช่วย
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ประจำ
อายุ 32 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่บัญชี
2. เจ้าหน้าที่การเงิน
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ แถวพัฒนาการ,คลองตัน,รามคำแหง,นวมินทร์
อายุ 33 ปี
เพศ  หญิง
1. เสิร์ฟ
2. โรงเเรม
3 . ขายของ จัดเรียงของ
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน เเม่กุวิทยาคม
สาขา ศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ เขตพระนคร
อายุ 21 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าทีสิ่งแวดล้อม
2. งานธุรการ
3 . งานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าทีสิ่งแวดล้อม
2. งานธุรการ
3 . งานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขับรถ
2. พนักงาน
3 . พนักงานขับรถ
 
การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน รร.สกลวิสุทธิ์
สาขา ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 37 ปี
เพศ  ชาย
1. Co-producer
2. Event-coordinator
3 . project-coordinator
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา วิทยุและโทรทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานฝ่ายผลิต
2. QC
3 . สามารถทำเกี่ยวกับเอกสารได้
 
การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ บ่อวิน
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. -
2. ่-
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏมหาสารคาม
สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. ขาย
3 . ลูกค้าสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาบัน กาบเชิงวิทยา
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. แคชเชียร์
2. บาร์
3 . เสริฟ
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย
สถาบัน โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
สาขา วิทย์คณิต
ประสงค์ทำงานที่ งานโรงแรม
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

.

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ใช้งาน 44892 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127903 คน