Jobs     บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด     นักจิตวิทยา 
  


บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด

 
สยาม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการที่จะช่วยเหลือคู่สมรสที่มีบุตรยาก ดำเนินงานโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะมีบุตรยากที่มีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษ พร้อมด้วยนักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน/นักวิทยาศาสตร์ที่ชำนาญการดูแลตัวอ่อนในกระบวนการเด็กหลอดแก้วให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากการรักษาด้วยวิธีเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI แล้ว คลินิกสยามเฟอร์ทิลิตี้ยังให้บริการการรักษาภาวะมีบุตรยากที่หลากหลาย ด้วยการให้บริการที่อบอุ่นเป็นกันเอง

ปัจจุบันยังเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง และได้เปิดรับพนักงานหลายอัตรา เพื่อรองรับความต้องการแผนขยายสาขาในอนาคตอันใกล้
สวัสดิการ
- ชุดเครื่องแบบ
- ค่าอาหารกลางวัน
- Commission/Incentive (เฉพาะตำแหน่ง)
- วันหยุดในเดือนเกิด
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- สัมมนาท่องเที่ยว
- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี

 
นักจิตวิทยา
No. of Job Position :1
Responsibilities / Job Description :
- ประเมิน วิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัยกลุ่มเป้าหมาย เพื่อค้นหา ทำนายแนวโน้มความผิดปกติทางจิต ในระดับที่ไม่ซับซ้อน
- ให้การปรึกษา บำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจ ในระดับที่ไม่ซับซ้อน
- ส่งเสริมการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยในช่วงระหว่างรับการรักษา
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการด้านภาวะมีบุตรยาก ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิต
- รวบรวม ศึกษาข้อมูลงานวิจัยด้านจิตวิทยาคลินิก และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาคลินิก เสนอผู้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Workplace :
Type Business : Hospital - Medical - Clinic - Fitness
Job Type : Full Time
Job Group : doctor - nurse - phamacist
Work At (Location) : Bangkok
Area : Phaya Thai,Ratchathewi,Din DaengApply นักจิตวิทยา , Bangkok - Job | Apply Company Jobs Thailand at JOBSIAM.COM :- นักจิตวิทยา บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด Job, JobBangkok นักจิตวิทยา,Bangkok Job นักจิตวิทยา, Apply นักจิตวิทยา บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด
Salary :
Qualifications :
Male/Female
เพศหญิง
อายุ 25 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาจิตวิทยาคลินิก
มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
มีใบประกอบโรคศิลป์Benefits :

How to Apply  :


บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด

361/3-4 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Bangkok   10400

Contact Name : โทรศัพท์ : 063-202-5077, 02-116-5905 ต่อ 212
Tel: - Fax: Mobile :
Email: - JobSeeker Only -
Website:


[Company Map ]Post Date 02 April 2022
Power By JobSiam.com
Other jobs of this company
Number of Position: 1