Jobs     บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด     ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (Micro) 
  


บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด

 
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ "รับจ้างผลิตเครื่องสำอาง" บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485, ISO 22716, TGA ,GMP, HALAL และมาตรฐานแรงงานไทย
สวัสดิการ
โบนัสประจำปี
เบี้ยขยัน
ค่ากะ
ชุดฟอร์ม
ชุดปฏิบัติงาน
ประกันชีวิต
เงินช่วยเหลืองานแต่ง
เงินช่วยเหลืองานศพ
จัดนำเที่ยวประจำปี
จัดงานปีใหม่
รางวัลพนักงานที่ทำงานให้บริษัทฯ มานาน
ปรับค่าจ้างประจำปี
วันลาพักร้อน สูงสุด 15 วัน/ปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (Micro)
No. of Job Position :1
Responsibilities / Job Description :
1. ทำ Test Method Validation, Challenge Test/AET และ Positive-Negative Control ของอาหารเลี้ยงเชื้อ
2. ตรวจสอบทางด้านจุลชีววิทยาของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทุกชนิด การตรวจสอบสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ในพื้นที่ผลิต
3. ทบทวนผลการตรวจสอบทางด้านจุลชีววิทยาของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทุกชนิด และการตรวจสอบสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ในพื้นที่ผลิต ก่อนส่งให้ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ และ/หรือผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสแผนกควบคุมคุณภาพอนุมัติ
4. จัดเตรียมหรือแก้ไขข้อกำหนด วิธีตรวจสอบ เอกสารการตรวจสอบ และแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับใช้ในหน่วยงาน
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
6. สั่งซื้อสารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ และเครื่องมือ-อุปกรณ์ ในห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา
7. ควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ ตลอดจนการตรวจสอบความเที่ยงตรงและการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามกำหนดการ
8. การดูแล อบรม และพัฒนาพนักงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบทางด้านจุลชีววิทยาให้มีความรู้แะปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหลัก Good Laboratory Practice (GLP)
9. ดูแลรับผิดชอบ Qualification และ/หรือ Validation ที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เช่น Microbiologist Qualification, Equipment Qualification, Test method validation/verification เป็นต้น

Workplace :
Type Business : Consumer Product
Job Type : Full Time
Job Group : production manufacturing - qa - qc
Work At (Location) : Pathum Thani
Area : ProvinceApply ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (Micro) , Pathum Thani - Job | Apply Company Jobs Thailand at JOBSIAM.COM :- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (Micro) บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด Job, JobPathum Thani ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (Micro),Pathum Thani Job ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (Micro), Apply ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (Micro) บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
Salary :
Qualifications :
Male/Female
ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
งานด้านจุลชีววิทยา อย่างน้อย 1 ปี
มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างดี และใช้คอมพิวเตอร์ได้
การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และการวางแผน มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้Benefits :

How to Apply  :


บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด

222 หมู่ 4 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
Pathum Thani   12140

Contact Name : โทรศัพท์ : 02-976-2314-7
Tel: - Fax: Mobile :
Email: - JobSeeker Only -
Website:


[Company Map ]Post Date 27 March 2022
Power By JobSiam.com
Other jobs of this company