ค้นหางาน     บริษัท เดอะเบสท์ แอสโซซิเอท แอคเคาน์ติ้ง จำกัด     ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี 
  


บริษัท เดอะเบสท์ แอสโซซิเอท แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

 

บริษัท เดอะเบสท์ แอสโซซิเอท แอคเคาน์ติ้ง จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 โดยกลุ่มผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี ทั้งทางด้าน การตรวจสอบบัญชี การจัดทำบัญชี การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายภาษีอากร การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายใน รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับกิจการของท่านBenefits- ประกันสังคม - โบนัส 
หางาน ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
No. of Job Position :1
Responsibilities / Job Description :
- รับผิดชอบงานด้านสอบบัญชี
- จัดทำกระดาษทำการผู้สอบบัญชี
- ออกตรวจสอบบัญชีของกิจการต่างๆ
- จัดทำงบการเงินและหน้ารายงานส่งผู้สอบบัญชี

Workplace :
Type Business : Legal - Business ConsultingApply for a ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี Job , Bangkok - Job | Post a Job, Find a Job, Get Career Advice at JOBSIAM.COM : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีjob, Find a Job Bangkok ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี, Apply Bangkokjobs ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี, Apply for a Jobผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี Resume, Find a Job ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี , Job Descriptionผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
Job Type : Full Time
Job Group : finance - accounting
Work At (Country): Bangkok
Area : Don Mueang,Lak Si
Salary :
Qualifications :
Female
เพศหญิง
อายุระหว่าง 22-30 ปี
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มีควรมรู้คอมพิวเตอร์ได้ดี เป็นโปรแกรม EXPRESS , TRCLOUD
พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองเสมอ
มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบ รับผิดชอบ และสามารถอุทิศเวลาให้กับงานในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่
สามารถออกตรวจงานต่างจังหวัดได้Benefits :

How to Apply  :


บริษัท เดอะเบสท์ แอสโซซิเอท แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

373/70 ถนนนาวงประชาพัฒนา Si Kan Don Mueang Bangkok 10210 Bangkok   10210

Tel. : 098-365-6554
Tel: - Fax: Mobile :
Email: - Member Only-
Website:


[ Company Map ]

Post Date 14 September 2022
Power By SIAMHRM.COM


Apply Job Save This Job Print a Job

Other jobs of this company
ปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)