ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 107 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งสโตร์,สโตร์,คลังสินค้า


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานจัดซื้อ , ใบสมัครงานสโตร์ ,ใบสมัครงานคลังสินค้า
1. Purchasing
2.
Business Development
3. Procurement
  การศึกษาสูงสุด Master Degree
สถาบัน NIDA
สาขา MBA
ประสงค์ทำงานที่ Bangkok อายุ 47 ปี เพศ  หญิง
1. Warehouse officer
2.
Production planning
3. Purchasing
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี / สมุทรปราการ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
2.
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
3. Cost Controller
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
2.
officer
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สาขา วิศวกรรมโลจิสติกส์
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา พัทลุง ปัตตานี อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
1. หัวหน้าคลัง
2.
ธุรการ
3. เจ้าหน้าที
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน เอกวิทย์อ่อนนุชบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ลาดกระบัง อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าวางแผนขนส่งและคลังสินค้า
2.
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และงานเอกสาร
3. เจ้าหน้าที่เอกสาร IMPORT EXPORT
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา LOGISTICS MANAGEMENT
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑบล อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
1. จัดซื้อ
2.
คลังสินค้า
3. บัญชี
  การศึกษาสูงสุด วิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน โรงเรัยนนครพณิชยการ
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ อำเภอเมือง อายุ 52 ปี เพศ  หญิง
1. cs ประสานงานและธุรการฝ่ายต่างๆ
2.
เกี่ยวกับโลจิสติกส์
3. ขนส่งและวางแผนต่างๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การจัดการธุรกิจบริการ(เอกโลจิสติกส์)
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. สโตร์
2.
ธุรการ
3. ฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่6
สถาบัน โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์
สาขา ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2.
จัดซื้อ
3. คลังสโตร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ปราจีนบุรี (นิคมอุตสาหกรรม 304) อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
1. พนง.ขับรถ
2.
ขับรถ
3. driver
  การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย
สถาบัน ร.ร.สมุทรปราการ
สาขา วิทย์ คณิต อังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 48 ปี เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
2.
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า
3. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา บริหารท้องถิ่น
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
1. Procurement Manager
2.
Purchasing Manager
3. Sourcing Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา วิศวเคมี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม อายุ 47 ปี เพศ  หญิง
1. ผจก.ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
2.
ผจก.แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง
3. หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
2.
Admin
3. ธุรการทั้วไป
  การศึกษาสูงสุด การศึกษาวิชาชีพขั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานร
สาขา การจัดการโลจิสติกส์
ประสงค์ทำงานที่ มาบตาพุด อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
1. ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อ
2.
เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส
3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา นาฏศิลป์ไทย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2.
ธุรการ
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน โรงเรียนเทคนิพณิชยการสัตหีบ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2.
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร
3. เจ้าหน้าที่ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สาขา อาหารและโภชนาการ
ประสงค์ทำงานที่ เขตบางแค อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
1. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
2.
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
3. ผู้จัดการแผนกลังสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา วานสารฯ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 54 ปี เพศ  ชาย
1. หน.คลังสินค้า
2.
logistics
3. cs
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง

ผู้สมัครงานตำแหน่ง จัดซื้อ , หาพนักงาน สโตร์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง คลังสินค้า