Jobsiam.com

หาคน หางาน คุณภาพ

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบ.]

ประกาศตำแหน่งงานว่าง อัพเดท ล่าสุด (18 มกราคม 2565): เปิดรับสมัคร Call Center Reservation and Ticketing (Thai Skill) ประจำ สนญ.วิภาวดีรังสิต บริษัท ทรู ทัช จำกัด | แนะนำ ตำแหน่งงานบริษัท ที่น่าสนใจ (18 มกราคม 2565): เปิดรับสมัครงาน Digital Marketing (สาขาพระราม 9 ) บริษัท บีเวล อินฟินิตี้ 888 จำกัด
 
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 45 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย,อาชีวอนามัยประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานจป.วิชาชีพ , ใบสมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ,ใบสมัครงานอาชีวอนามัย
1. Safety Manager
2. Safety Supervisor
3. หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มสธ
สาขา อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 47 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) (ฟรีแลนซ์)
2. จป.วิชาชีพ (ฟรีแลนซ์)
3. ผู้จัดการความปลอดภัย (สัญญาจ้าง)
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา สาธารณสุขศาสตร์ (เอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรสาคร อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
2. Safety Officer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ?ว?ไลย?อลงกรณ์? ในพระ?บรม?ราชูปถัมภ์?
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. จป.เทคนิค
2. ผู้ช่วยห้องแลป
3. ฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ทัพพระยาพิทยา
สาขา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา กรุงเทพ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
2. พนักงานประจำฝ่ายบุคคล
3. พนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ พระนครศรีอยุธยา อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. safety technician
2. จป.เทคนิค
3. จป.เทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน อาชีวะศึกษาสระบุรี
สาขา คอมพิวเตอรืธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ทุกพื้นที่ อายุ 88 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. จป.วิชาชีพ
2. จป.วิชาชีพ
3. จป.วิชาชีพ
  การศึกษาสูงสุด อนุปริณญา
สถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ พื้นที่ จังหวัด ปทุมธานีและอยุธยา อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. safety manager
2. senior safety officer
3. safety
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหิดล
สาขา สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 43 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. จป.ว
2. สิ่งแวดล้อม
3. จป.ว
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี-ระยอง อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. จป วิชาชีพ
2. งานอาชีวอนามัย
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 4 ปี
สถาบัน มรภ. ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. จป.วิชาชีพ
2. งานบุคคล
3. งานด้านการฝึกอบรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. จป.เทคนิค
2. จป.เทคนิค
3. จป.เทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ม.ต้น
สถาบัน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรค์
สาขา วิทย์คณืต
ประสงค์ทำงานที่ ในประเทศไทย อายุ 52 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ
2. ผู้ควบคุมงานระบบ ISO
3. ธุรการคลังสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (2)
สถาบัน มหาวิทยาลับราชภัฎราชนครินทร์
สาขา ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ประสงค์ทำงานที่ ศรีราชา แหลมฉบัง จ.ชลบุรี อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยทันตแพทย์
2. พนักงานเคาร์เตอร์
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยทองสุข
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Safety Officer
2. Safety Engineer
3. Safety Supervisor
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สาขา วิศวกรรมความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. จป.วิชาชีพ
2. ผู้ช่วย จป.
3. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. จป.วิชาชีพ (Safety Officer)
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3. จป.เทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชัวอนามัย
ประสงค์ทำงานที่ สามารถทำได้ทุกที่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน จป.วิชาชีพซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานอาชีวอนามัยอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง จป.วิชาชีพ , หาพนักงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง อาชีวอนามัย

สอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@jobsiam.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
JOBSIAM.COM : จ๊อบสยาม ดอทคอม หาคน หางาน คุณภาพ