ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 273 หน้าหาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งท่องเที่ยว,ท่องเที่ยว,ภัตาคาร ร้านอาหารประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานโรงแรม , ใบสมัครงานท่องเที่ยว ,ใบสมัครงานภัตาคาร ร้านอาหาร
1. Tour Operation
2. ธุรการ ประสานงาน งานเอกสาร
3. ตำแหน่งอื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สาขา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ประสงค์ทำงานที่ รามคำแหง อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Operation Manager
2. Reservation Manager
3. Product Development
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา จิตวิทยาสังคม
ประสงค์ทำงานที่ Bangkok and nearby, Nakhon Nayok อายุ 55 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. กุ๊ก
2. ผู้ช่วยกุ๊ก
3. พนักงานขาย
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่3
สถาบัน โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ สยามพารากอน อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้ช่วยกุ๊ก
2. .
3. .
  การศึกษาสูงสุด มัธยมตอนต้น
สถาบัน สถาบันการศึกษาทางไกล(เอกมัย)
สาขา .
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. sales executive
2. sales
3. พนักงานขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการอพาร์ทเม้นท์ และ คอนโดมิเนียม
2. ผู้จัดการฝ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร
3. พนักงานบริการในโรงแรม
  การศึกษาสูงสุด ป.โท
สถาบัน นิด้า
สาขา การจัดการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. แม่ครัว
2. ผู้ช่วยแม่ครัว
3. กุ๊ก
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน ร.ร.ศรีบุณยานน์
สาขา ตามหลักสูตร
ประสงค์ทำงานที่ จ.นนทบุรี อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานบริการ
2. Front Office รีสอร์ท
3. ทำเบอเกอรรี่
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Parttime
2. barista
3. งานนอกเวลา
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่ 6
สถาบัน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
สาขา ศิลป์-ภาษาจีน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานประจำshop 3BB
2. พนักงานธุรการ
3. พนักขาย
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สาขา อังกฤษธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. แอร์กราวน์ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
2. แอร์กราวน์สนามบินดอนเมือง
3. แอร์กราวน์สนามบินสุวรรณภูมิ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สาขา การโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ สนาบินดอนเมือง อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ทางด้านเอกสาร
2. ทางด้านการผลิต
3. ทางด้านการขาย
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน ร.ร นวมิทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
สาขา ธุรกิจการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ บางเขน อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับ
2. ประชาสัมพันธ์
3. พนักงานบริการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา การจัดการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ โรงแรม อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Reception
2. Cook or Helper
3. Waitress
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยพาณิชยการนครศรีธรรมราช
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ แม่สอด หรือ ตาก อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. แม่บ้าน
2. แม่บ้าน
3. ล้างจาน
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน โรงเรียนบ้านวังนํ้พัฒนา
สาขา ม.ต้น
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 21 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่ สายการบินแอร์เอเซีย
2. ภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่ สายการบินไลออนแอร์
3. ภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่ สายการบินนกแอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
สาขา จีนศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประชาสัมพันธ์ (PR)
2. พนักงานต้อนรับ
3. ผู้ช่วยกุ๊กในโรงแรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขา อาหารและโภชนาการ
ประสงค์ทำงานที่ กระบี อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานบริการ
2. งานประสานงาน
3. แลกเปลี่ยนเงินตรา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขา ธุรกิจการบิน
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้างาน
2. พนักงานทั่วไป
3. ผู้ช่วยผู้จัดการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา อาหารและโภชนาการ
ประสงค์ทำงานที่ บุรีรัมย์ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ล่ามญี่ปุ่น
2. เลขานุการ
3. พนักงานต้อนรับ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน เกษมบัณฑิต
สาขา ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานท่องเที่ยว ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน โรงแรมซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานภัตาคาร ร้านอาหาร อาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง โรงแรม , หาพนักงาน ท่องเที่ยว | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ภัตาคาร ร้านอาหาร

.


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 กันยายน 2562

ผู้ใช้งาน 53479 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128375 คน