Jobsiam.com

หาคน หางาน คุณภาพ

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบ.]

ประกาศตำแหน่งงานว่าง อัพเดท ล่าสุด (18 มกราคม 2565): เปิดรับสมัคร Call Center Reservation and Ticketing (Thai Skill) ประจำ สนญ.วิภาวดีรังสิต บริษัท ทรู ทัช จำกัด | แนะนำ ตำแหน่งงานบริษัท ที่น่าสนใจ (18 มกราคม 2565): เปิดรับสมัครงาน พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ประจำโรงงานย่านเเก่งคอย จังหวัดสระบุรี บริษัท จัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ แอนด์ บิสซิเนส โปรเซส เอ๊าท์ซอสซิ่ง จำกัด  
   1. Job Infomation ไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย ]  
Field training - hr - recruiting - salary
Education Level Bachelor's Degree
2. Contact
E-mail - Members Only -
First Name - Members Only -
Last Name - Members Only -
Address - Members Only -
Division Bangkok Area
Province Bangkok
ZIP code 10240
Tel - Members Only -
Mobile - Members Only -
WebStie - Members Only -
3. Profile
Date of Birth 10 November 1987 ( 35 years old)
Gender Male Marital Status Single  
Height 168 cm. Weigth 54 kg.  
Nationality
ไทย
Religion
พุทธ  
Draft status เรียนรักษาดินแดน
4. Job Preferences
Preferred Positions 1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
3. เจ้าหน้าที่กฎหมาย
Expected Salary
19,000
Work Location
กรุงเทพมหานคร
5. Education
5.1  
Education Level ปริญญาตรี
From มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Degree
นิติศาสตรบัณฑิต
Major Subject
นิติศาสตร์
Grad Year
2554
G.P.A. 2.82
5.2  
Education Level
From
Degree
Major Subject
Grad Year
-
G.P.A.
6. Employment Record
6.1  
From April 2018 To December 2018
Company Name ไทย โอโออิ ยามาโมโต้ จำกัด
Address
1096/1 ซอยสุขุมวิท77 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / 02-3922598
Salary
23,000
Position
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (Payroll)
Obligation - ทำค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานประมาณ200คนโดยใช้โปรแกรม CBS ดำเนินการคิดค่าจ้าง , คิดโอที , คิดค่าสวัสดิการต่างๆ , คิดประกันสังคม , คิดภาษี เป็นต้น
- ช่วยสรรหาบุคคลและนัดสัมภาษณ์พนักงาน
- ดำเนินงานด้านประกันสังคม เช่น สปส.1-10 , สปส.1-03, สปส.6-09 เป็นต้น
- ดำเนินงานด้านสรรพากร เช่น ภงด.1 เป็นต้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,กรมสรรพากร,สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น
- จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆเข้าสำนักงาน
- ตรวจสอบการ ขาด,ลา,มาสายของพนักงาน
- จัดทำรายงานค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆนำเสนอต่อผู้จัดการ
- ทำข้อมูลประเมินผ่านทดลองงาน , ข้อมูลประเมินปรับประจำปี
- ใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น V Lookup , IF ทำเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ตอบข้อสงสัยให้กับพนักงานเกี่ยวกับ ค่าจ้าง,สวัสดิการต่างๆ,กฎระเบียบของบริษัท,กฎหมายแรงงาน,ประกันสังคม,ภาษีเป็นต้น
- ออกหนังสือรับรองเงินเดือน,จดหมายเตือน ฯลฯ
- ปรับปรุงฐานข้อมูลพนักงานในระบบ
- ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6.2  
From October 2012 To March 2018
Company Name ทนาอาหารและเครื่องดื่ม (ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ)
Address
990 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 / 02-6361966
Salary
17,500
Position
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
Obligation - ทำค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานประมาณ300คนโดยใช้โปรแกรม Tiger Soft ดำเนินการคิดค่าจ้าง,คิดโอที,คิดค่าสวัสดิการต่างๆ,คิดประกันสังคม,คิดภาษี เป็นต้น
- ดำเนินงานด้านประกันสังคม เช่น สปส.1-10,สปส.1-03,สปส.6-09,กท.26ก,กท.20ก,กท.25ค เป็นต้น
- ดำเนินงานด้านสรรพากร เช่น ภงด.1,ภงด.1ก,ภงด.91,50ทวิ เป็นต้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,กรมสรรพากร,สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น
- ใช้โปรแกรม Microsoft Office (V Lookup,IF) ทำเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบการ ขาด,ลา,มาสายของพนักงาน
- จัดทำรายงานค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆนำเสนอต่อผู้จัดการ
- ตอบข้อสงสัยให้กับพนักงานเกี่ยวกับ ค่าจ้าง,สวัสดิการต่างๆ,กฎระเบียบของบริษัท,กฎหมายแรงงาน,ประกันสังคม,ภาษีเป็นต้น
- ประสานงานเรื่องตรวจสุขภาพพนักงาน
- ดำเนินการเพิ่มประวัติพนักงานและปรับปรุงข้อมูลพนักงานในระบบ
- ทำข้อมูลประเมินผ่านทดลองงาน,ข้อมูลปรับประจำปี
- ทำหนังสือต่างๆเช่นหนังสือรับรองเงินเดือน,หนังสือผ่านงาน,หนังสือเตือน ฯลฯ
- ทำบัตรประจำตัวให้พนักงาน
- ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6.3  
From - - To - -
Company Name
Address
Salary
Position
Obligation
7. ประวัติการอบรม
7.1  
From - - To - -
Training Institute
Course Name
7.2
 
From - - To - -
Training Institute
Course Name
7.3
 
From - - To - -
Training Institute
Course Name
8. Other Skills


Language
Language อังกฤษ Speak พอใช้ Read ดี Write พอใช้
 
Language Speak Read Write
Language Speak Read Write
Typing
Thai 30 Words/Minute   English 25 Words/Minute
Driving Skill
Car    Motocycle   Truck
Own Vehicle
Car   Motocycle   Truck
Other Special Skills 1. ทำงานกับโปรแกรม Microsoft Office เช่น Excel (V Lookup,IF)
  2. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน,ประกันสังคม,กฎระเบียบของบริษัท
  3. มีความรู้เกี่ยวกับ Network และอุปกรณ์ภายในสำนักงานเช่น Printer,Fax,Scanner
  4. สามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้และลง Software,Windows ได้
Project , Accomplishment & Experience
Reference - Members Only -
Last Update 17/12/2021
คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถหาคนทำงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล บริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานของผู้หางาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อหาพนักงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล ใบสมัครงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กฎหมาย ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจาณาคุณสมบัติผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน เพื่อเรียกสัมภาษณ์งาน ให้ได้คนที่ตรงกับงาน.


Curriculum Vitae For เจ้าหน้าที่บุคคล, Application Form เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, เจ้าหน้าที่กฎหมาย Resume | CV & Resume , Cover Letter by JOBSIAM.COM
สอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@jobsiam.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
JOBSIAM.COM : จ๊อบสยาม ดอทคอม หาคน หางาน คุณภาพ