เจอแล้ว! ใบสมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, หาพนักงาน ผู้จัดการแผนกบุคคลสำนักงาน, หาคนทำงานหัวหน้างานอาวุโส | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com

คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งผู้จัดการแผนกบุคคลสำนักงาน ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งหัวหน้างานอาวุโส ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด ไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย ]  
สาขาวิชา-อาชีพ งานบุคคล/งานฝึกอบรม/งานสรรหา/งานค่าจ้าง
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 15 กรกฎาคม 2506 (อายุ 58 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 156 cm. น้ำหนัก 53 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร -
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
2. ผู้จัดการแผนกบุคคลสำนักงาน
  3. หัวหน้างานอาวุโส
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพฯ / นนทบุรี
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา การปกครอง
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2528
เกรดเฉลี่ย 2.73
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5
สาขาวิชา คณิต-วิทย์
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2525
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2550 จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
148 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี
เงินเดือน
36,000 บาท
ตำแหน่ง
ผู้จัดการแผนกบุคคลธุรการ
ความรับผิดชอบ บริหารงานบุคคล และงานธุรการสำนักงาน และงานจัดซื้อ จัดจ้าง งานอาคารสถานที่ งานซ่อมบำรุง
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2539 จนถึง เมษายน 2550
ชื่อบริษัท เกษรกรุ๊ป
ที่อยู่-ติดต่อ
999 อาคารเกษรเพลส ถนนเพลิตจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน
37,000 บาท
ตำแหน่ง
หัวหน้าส่วนบุคคล,ผู้ช่วยผู้จัดการบุคคลปฏิบัติการ,ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
ความรับผิดชอบ ปี 2539-41 รับผิดชอบงานสวัสดิการ งานเงินเดือน
ปี 2541 -48 รับผิดชอบงานบุคคลทั้งหมด
ปี 2549 - รับผิดชอบงานบุคคลธุรการสำนักงาน งานจัดซื้อ จัดจ้าง แม่บ้าน พนักงานขับรถประจำตำแหน่ง พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ สิงหาคม 2535 จนถึง ธันวาคม 2538
ชื่อบริษัท บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
อาคารอิตัลไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน
12,000 บาท
ตำแหน่ง
หัวหน้าแผนกเงินเดือนและสวัสดิการ
ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานเงินเดือนของพนักงาน
,งานด้านสวัสดิการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
ประกันภัยรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ของบริษัท
สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ ของบริษัทให้กับพนักงาน
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ธันวาคม 2545 จนถึง ธันวาคม 2545
สถาบันอบรม Global Concerns
หลักสูตรการอบรม
Competency Based Performance Appraisal
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2545 จนถึง เมษายน 2545
สถาบันอบรม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม
การบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ สิงหาคม 2544 จนถึง สิงหาคม 2544
สถาบันอบรม สำนักงานจัดหางานกรุงเทพพื้นที่ 3
หลักสูตรการอบรม
กฏหมายเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 45 คำ/นาที   อังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1.
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ ที่บริษัท สุทธิพงศ์ ศรีวิกรม์โฮลดิ้ง จำกัดเคยจัดทำแบบประเมินผลงานประจำปีของพนักงานโดยใช้ Competency
ของแต่ละตำแหน่งงาน
2. เคยจัดทำ Centralize Payroll (ธุรกิจร้านอาหาร+พลาซ่า+สำนักงาน)
ที่บริษัท.อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัดเคยใช้โปรแกรมเงินเดือนที่บริษัทเขียนเอง
- ดูแลสวัสดิการประกันชีวิต ประกันสุขภาพให้พนักงานทั้ง
แบบบริษัทจ่ายเอง และต่อมาจ้างบริษัทประกันทำ
- เคยดุแลและจัดทำการจดทะเบียนบริษัท/ จัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์
- เคยดูแลและขอทำ Work Permit / Visa ให้กับพนักงานต่างชาติที่มาทำงานกับบริษัทฯ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 08/12/2020
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 มิถุนายน 2564

ผู้ใช้งาน บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) คน