Jobsiam.com

หาคน หางาน คุณภาพ

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบ.]

ประกาศตำแหน่งงานว่าง อัพเดท ล่าสุด (29 พฤศจิกายน 2564): เปิดรับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (พื้นที่สุทธิสาร สะพานควาย) บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด | แนะนำ ตำแหน่งงานบริษัท ที่น่าสนใจ (29 พฤศจิกายน 2564): เปิดรับสมัครงาน ช่างตรวจเช็ครถ (Gateman) บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด  
   


เจอแล้ว! ใบสมัครงาน QC/QA Supervisor, หาพนักงาน Lab Chemist, หาคนทำงานR&D | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง QC/QA Supervisor ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งLab Chemist ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งR&D ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง QC/QA Supervisor ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานวิทยาศาสตร์/งานฟิสิกส์ เคมี สิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10800
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 1 มิถุนายน 2541 (อายุ 23 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 165 cm. น้ำหนัก 57 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ยกเว้น
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. QC/QA Supervisor
2. Lab Chemist
  3. R&D
เงินเดือน 20000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพมหานคร
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เคมีอุตสาหกรรม
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2559
เกรดเฉลี่ย 2.54
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม 2564 จนถึง ตุลาคม 2564
ชื่อบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
361, 361/1-4 ลาดพร้าว 122 (มหาดไทย1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เงินเดือน
15000
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
ความรับผิดชอบ ตรวจสอบและวิเคราะห์วัตถุเจือปนในอาหาร
ด้วยเครื่องมือ HPLC
1) เตรียมตัวอย่าง
2) เตรียมสารเคมี (สารละลายมาตรฐาน ตัวทำละลายตัวสกัด)
3) สกัดตัวอย่าง
4) วิเคราะห์ตัวอย่างด้วย HPLC
5) ทำรายงานผลการวิเคราะห์
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2564 จนถึง พฤษภาคม 2564
สถาบันอบรม ตรวจสอบและวิเคราะห์วัตถุเจือปนในอาหาร ด้วยเครื่องมือ HPLC 1) เตรียมตัวอย่าง 2)
หลักสูตรการอบรม
ISO/IEC 17025:2017
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ใช้งานเครื่อง SEM-EDX
  2. ใช้งานเครื่อง FTIR
  3. ใช้งานเครื่อง HPLC
  4. ใช้งานเครื่อง UV
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ โครงงานสหกิจศึกษา การศึกษาองค์ประกอบของสีหน้ากากประสานบนแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกล้องจุลทรรศนือิเล็กตรอนแบบส่องกราดร่วมกับเทคนิคการวัดการกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ์ / 1)ตรวจสอบคุณภาพงาน Reject ให้กับลูกค้าด้วยเครื่องมือ SEM&EDX
2)สร้างชุดข้อมูลเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพเพื้่อให้ลูกค้าตรวจสอบในการตรวจติดตามคุณภาพภายในโรงงาน
3)ตรวจสอบคุณภาพ Material และสร้างฐานข้อมูลในการประกันคุณภาพของทุกแผนกที่ใช้ในกระบวนผลิต ร่วมกับบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 29/11/2021