เจอแล้ว! ใบสมัครงาน จัดซื้อ, หาพนักงาน คลังสินค้า, หาคนทำงานบัญชี | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง จัดซื้อ ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งคลังสินค้า ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง จัดซื้อ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานจัดซื้อ/สโตร์/คลังสินค้า/Logistics
ระดับการศึกษาสูงสุด ต่ำกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคใต้
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ 80320
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 9 พฤษภาคม 2514 (อายุ 52 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 157 cm. น้ำหนัก 60 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร -
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. จัดซื้อ
2. คลังสินค้า
  3. บัญชี
เงินเดือน 12,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน อำเภอเมือง
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา วิชาชีพชั้นสูง
ชื่อสถานศึกษา โรงเรัยนนครพณิชยการ
วุฒิการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา บัญชี
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2534
เกรดเฉลี่ย 2.3
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ธันวาคม 2544 จนถึง กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อบริษัท บริษัท ตงซัน จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
88ม.3 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81180 โทร.075637777-8
เงินเดือน
32,600
ตำแหน่ง
ปี 2544-2550 -บัญชีเจ้าหนี้/ปี 2551-2556-หัวหน้าจัดซื้อ/ ปี2556-2564-ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบ ทำบัญชีรายจ่ายทั้งหมด/ทำสต๊อก/คลังสืนค้า/cost ค่าใช้จ่าย/จัดหาสินค้าอุปกรณ์ให้กับบริษัท ตามใบสั่งซื้อ/วางแผนและควบคุมการทำงานของบุคลากรในแผนก,ทำงานตามนโยบายของบริษัท,จัดอบรมพนักงาน/ประเมินผลการทำงาน
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน 2558 จนถึง กันยายน 2562
สถาบันอบรม สมาคมโรงแรม/การไฟฟ้า/มูลนิธิใบไม้เขียว
หลักสูตรการอบรม
1.การจัดซื้อสีเขียว
2.green housekeeping
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน ดี
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 35 คำ/นาที   อังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  2. ใช้เครื่องใช้สำนักงานได้ดี
  3. จัดตกแต่งสถานที่ เช่น งานแต่งงาน,งานเทศกาลต่าง ๆ
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ 1.ทำโครงการ CSR โครงการปลูกป่าในใจคน ปี2560-2562 ร่วมกับ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ และชุมชน สามารถปลูกต้นไม้ได้มากกว่า 10,000ต้น
2.จัดอบรมให้กับพนักงานและเยาวชนในชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม
3.อบรม จป.บริหาร / บ.ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลแตนท์
4. เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่บุคคลากรมาเรียนรู้งานในสถานประกอบการ เรื่องการจัดการขยะจากต้นทาง


บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 13/06/2023