Jobsiam.com

หาคน หางาน คุณภาพ

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบ.]

ประกาศตำแหน่งงานว่าง อัพเดท ล่าสุด (27 มกราคม 2565): เปิดรับสมัคร พนักงานล่ามภาษาพม่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม | แนะนำ ตำแหน่งงานบริษัท ที่น่าสนใจ (27 มกราคม 2565): เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สาขาพระราม 9 บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด  
   


เจอแล้ว! ใบสมัครงาน เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, หาพนักงาน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม , หาคนทำงานISO and EIA | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งISO and EIA ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานวิทยาศาสตร์/งานฟิสิกส์ เคมี สิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 24 สิงหาคม 2539 (อายุ 26 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 163 cm. น้ำหนัก 65 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร -
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  3. ISO and EIA
เงินเดือน 17,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2563
เกรดเฉลี่ย 3.50
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม 2562 จนถึง เมษายน 2562
ชื่อบริษัท บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
00/861 ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
เงินเดือน
3,000
ตำแหน่ง
นักศึกษาฝึกงาน
ความรับผิดชอบ ฝึกปฏิบัติงานในส่วนของ Waste Water Treatment
-ศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียและการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
- เตรียมงานนำเสนอ power point
- ตรวจเช็คคุณภาพน้ำ
- ทำป้ายบ่งชี้อันตราย
-เตรียมเอกสารในการ Auditor
-ทำ project เพิ่มขนาดตะกอนน้ำเสีย project ลดการใช้ถุงขยะ และproject ลดพลังไฟฟ้า
-ดูแลเรื่อง 5 ส

6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ธันวาคม 2561 จนถึง ธันวาคม 2561
สถาบันอบรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลักสูตรการอบรม
ข้อกำหนด ระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา อังกฤษ พูด ปานกลาง อ่าน ปานกลาง เขียน ปานกลาง
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ตัดแต่งรูป
  2. กีฬา
  3. calibrate pH, AAS
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ -Project การศึกษาคุณภาพน้ำคลองบางโฉลง
-Project การใช้ประโยชน์น้ำทิ้งจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
-Project การจัดการขยะบ้านเอื้ออาทร
- แข่งขันโครงการวิชาการ ในงานกีฬา สนสท.
- เข้าอบรมทักษะการพูด, เข้าค่ายผู้นำ
- รองประธานคณะ ปี 2560
- ออกหน่วย มฉก. บริการชุมชน
- เข้าสัมภาษณ์รับรองมาราฐานคุณภาพการศึกษา (QA) ของมหาวิทยาลัย ส่วนคณะวิชาตัวแทนสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
- เข้าแข่งขันสันทนาการ
- เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาลัย
-เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
- เข้าร่วมกิจกรรม Kaizen
- เข้าร่วมการ Audi ของบริษัท
- เข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
- เข้าร่วมและเป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมตรวจสารเสพติดโรงงาน
- เป็น MC -ของสาขาในงานเปิดบ้าน HCU
- เป็นทีม อาสาในงานมหาวิทยาลัย เช่น คอยตรวจคนเข้าออกงาน, เป็นหน่วยพยาบาลเสริม
-เข้ารว่มสัมมนาวิชาการ กับ สนสท.
- เข้าร่วมกิจกรรมอาสาปลูกป่า กับหน่วยงานอิสระ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
- เป็นส่วนหนึ่งในการตรวจอาหารโรงงาน ร้านอาหาร โรงเรียน

บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 22/12/2021