เจอแล้ว! ใบสมัครงาน Admin,ธุรการ,ประสานงาน, หาพนักงาน Logistic(ทุกแผนก), หาคนทำงานผู้ช่วยProduction | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com

คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง Admin,ธุรการ,ประสานงาน ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งLogistic(ทุกแผนก) ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งผู้ช่วยProduction ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง Admin,ธุรการ,ประสานงาน ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานจัดซื้อ/งานสโตร์/งานคลังสินค้า/งานLogistics
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคตะวันออก
จังหวัด ระยอง
รหัสไปรษณีย์ 21150
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 10 มิถุนายน 2536 (อายุ 26 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 166 cm. น้ำหนัก 60 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. Admin,ธุรการ,ประสานงาน
2. Logistic(ทุกแผนก)
  3. ผู้ช่วยProduction
เงินเดือน 16,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ระยอง
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
ปีที่สำเร็จการศึกษา -
เกรดเฉลี่ย 2.36
5.2  
ระดับการศึกษา มัธยมปลาย
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม
วุฒิการศึกษา ม.6
สาขาวิชา ศิลป์-จีน
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2553
เกรดเฉลี่ย 2.86
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม - จนถึง ตุลาคม -
ชื่อบริษัท บุญยนุชเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
19 ถ.วัดชากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
เงินเดือน
15000
ตำแหน่ง
Admin,Shipping Coordinator,ผู้ช่วยProduction
ความรับผิดชอบ 1.ทำใบเสนอราคา2.ทำการเปิดJob Assigment3.อัพเดชข้อมูลบริษัทลงเว็บไซด์และลงFacebook4.ทำใบโอนเงินต่างประเทศให้กับบริษัท5.เทรนเครื่องHi-Pressure6.ส่งของวางบิลให้กับบริษัทต่างๆในมาบตาพุด7.งานขายSpare Part8.ทำReportงานขายต่างประเทศ9.ทำใบภาษีนำเข้า-ส่งออกของบริษัท10.ประสานงานแต่ละแผนก
ผู้ช่วย:Production
1.เดินตาวจงานในโรงงานและทำ Report Work Progress Job On Hand ของพวกงานFabricationเช่น( Heat Exchan
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2529 จนถึง กรกฎาคม -
ชื่อบริษัท สไตโรลูชั่น ประเทศไทย จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
4/2 ถ.ไอ8 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
เงินเดือน
150/วัน
ตำแหน่ง
Spare Part Logistic
ความรับผิดชอบ นักศึกษาฝึกงาน:
1.Goods receive invoice in SEP.เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายภาษีอากรเพื่อให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีเพื่อให้ข้อมูล Update อยู่เสมอเพื่อป้องกันของขาดStock มีกาสั่งCheck in location & Update ให้ถูกต้องอยู่เสมอ
2.Goods issue spare part in SEP.เพื่อให้ข้อมูลในSystemและของจริงUpdateตรงกันอยู่เสมอและลดระยะเวลาในการRecheck
3. ดิดต่อสื่อสารระหว่างUser บัญชีVendorและจัดซื้อเพื่อปัองกันการผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นInvoice Spect.For Spare Part การกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งเพื่อให้เหมาะสมกับ Stock Shutdown Or Down Time.
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2561 จนถึง - -
ชื่อบริษัท บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ ประเทศไทย จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
ที่อยู่ ชั้น2,6,7 อาคาร1,2 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ เลขที่ 2525 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เงินเดือน
16,000
ตำแหน่ง
Customer Service
ความรับผิดชอบ 1.คีย์Order งานDomestics ลูกค้าSCG,MomentiveในระบบTMS
ลูกค้าSCG,Momentive
2.คีย์Orderงานขาเข้าและงานขาออก เช่น งานส่งท่าเรือคลองเตย,ท่าเรือBMT,ท่าเรือคลองใหญ่หรืองานรับกลับสุวรรณภูมิ,ท่าเรือแหลมฉบับ
3.คำนวณการใช้รถในแต่ละวันตามที่ลูกค้าจองOrderมาว่าต้องใช้รถ 6ล้อ 10ล้อ,10ล้อเหลือง
4.ดู GPS รถแล้วแจ้งลูกค้าทางโทรศัพท์หรือทางE-mailเป็นระยะเพื่อให้ลูกค้าทราบว่ารถใกล้ถึงโรงงานของลูกค้าหรือยัง
5.ปิดงานในระบบ TMS เมื่อรถส่งสินค้าเสร็จเรียบร้อย(ในแต่ละวัน)
6.ประสานงานจองรถ Sub วิ่งงานแทนในขณะที่รถของทางYusenไม่เพียงพอ
7.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
8.ทำReport KPI ลูกค้าSCG,Momentive(ในแต่ละเดือน)
9.ทำReport การใช้รถของYusenในแต่ละเดือน
10.ทำReportการจองรถ Sub ในแต่ละเดือน
11.เตรียมป้ายติดรถ ตามเกรทสินค้าว่าเป็นสินค้าอันตรายหรือไม่ เช่น ป้ายสีส้ม,ป้ายClass,ป้ายวัตถุอันตราย
12.แยกเอกสารวางบิลให้กับทางบัญชีวางบิลเก็บเงินลูกค้า
13.เขียนเอกสารใบขึ้นงาน(DN)เพื่อแจ้งทางOparationว่าจะให้รถไปส่งสินค้าที่ไหนและใช้รถประเภทไหน
14.ปริ้นเอกสารใบขน,ใบทกท.ที่ทางลูกค้าส่งเข้าE-mail ของงานขาเข้าและขาออก
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา จีน พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 50 คำ/นาที   อังกฤษ 50 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. Ms.Word,Ms.Excel
  2. Outlook
  3. Powerpoint
  4. SAP
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 19/11/2018

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 ตุลาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53551 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128381 คน