JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน
  
   


หาคนทำงาน นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย,ฝ่ายบุคคล ประสานงาน, ธุรการ | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งฝ่ายบุคคล ประสานงาน ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งธุรการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานกฎหมาย งานทนายความ นิติกร/ รัฐศาสตร์
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10240
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 19 มีนาคม 2533 (อายุ 28 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 150 cm. น้ำหนัก 45 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา คริสต  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย
2. ฝ่ายบุคคล ประสานงาน
  3. ธุรการ
เงินเดือน 18,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน รามคำแหง
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา นิติศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา -
เกรดเฉลี่ย 2.76
5.2  
ระดับการศึกษา ม.6
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
วุฒิการศึกษา ม.6
สาขาวิชา คณิต ศิลป์
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2551
เกรดเฉลี่ย 2.96
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม - จนถึง มีนาคม -
ชื่อบริษัท สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่-ติดต่อ
เลขที่ 8 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ชั้น 5 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เงินเดือน
15,000
ตำแหน่ง
นิตืกร
ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของสำนวนคดีดำเนินการสอบพยาน จดบันทึกคำพยาน นัดหมายพยาน เตรียมพยาน รายงานผลการพิจารณาของศาล อัยการเเละคำสั่ง/คำพิพากษา ช่วยศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเละข้อกฎหมายในสำนวนคดี รวบรวมเอกสารกลักฐานเพื่อส่งดำเนินคดีตามกฎมาย ไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ ณ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาล สำนักงานกฎมายและคดี สำนักงานราชการอื่นๆท่เกี่ยวข้อง
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กรกฎาคม - จนถึง เมษายน -
ชื่อบริษัท สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ที่อยู่-ติดต่อ
ชั้น 24 เลขที่ 124 อาคารพญาไทพล่าซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เงินเดือน
15,000
ตำแหน่ง
ธุรการ
ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานทั้งภายในเเละภายนอกหน่วยงาน จึดเรียงเอกสารเข่ระบบ ตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้องของเอกสาร คีย์ข้อมูล
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กรกฎาคม - จนถึง กรกฎาคม -
สถาบันอบรม สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรการอบรม
โครงการฝึกอบรมประจำปีงบระมาณ 2558 เรื่อง ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพัสดุ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเเละข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของสำนักงานตลาด
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม - จนถึง มีนาคม -
สถาบันอบรม สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรการอบรม
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร เรื่อง การบริหารจัดการตลาดเเละการให้บริการแบบมืออาชีพ
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน ดี
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 45 คำ/นาที   อังกฤษ 45 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1.
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 15/02/2018

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51860 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127980 คน