JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน
  
   


หาคนทำงาน ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ,ผู้จัดการส่วนการเงิน, ผู้จัดการส่วนการตลาด | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งผู้จัดการส่วนการเงิน ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งผู้จัดการส่วนการตลาด ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด ไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย ]  
สาขาวิชา-อาชีพ งานผู้บริหาร/งานผู้จัดการ/งานผู้อำนวยการ/งานบริหาร
ระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10220
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 28 มิถุนายน 2513 (อายุ 48 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 173 cm. น้ำหนัก 79 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ
2. ผู้จัดการส่วนการเงิน
  3. ผู้จัดการส่วนการตลาด
เงินเดือน
สถานที่ที่ต้องการทำงาน
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2548
เกรดเฉลี่ย 3.33
5.2  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิการศึกษา เศรษฐสาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา เสรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2535
เกรดเฉลี่ย 2.50
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2551 จนถึง พฤษภาคม -
ชื่อบริษัท บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่อยู่-ติดต่อ
41/18-20 ถ.ปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
เงินเดือน
47,690
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
ความรับผิดชอบ - อนุมัติงานในระบบธนาคารทั้งหมด ตั้งแต่เปิดบัญชีเงินฝาก – ถอนและควบคุมเงินสดในตู้เซฟ
- ตรวจสอบใบสำคัญสั่งจ่าย, ใบเบิกเงินสดย่อย และ รายการตั้งจ่ายทุกประเภท พร้อมทั้งกระทบรายการ
รับ-จ่ายประจำวัน
- เซ็นเช็คอนุมัติรายการร่วมกับผู้จัดการสาขา
- จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของสาขา
- ควบคุมดูแลเช็คค้ำประกัน Floor Plan พร้อมทั้งทะเบียน Floor Plan และดูแลลูกค้าลงนามในหนังสือค้ำประกัน รวมถึงการไถ่ถอน Floor Plan
- วิเคราะห์และนำเสนอสินเชื่อต่างๆตามเงื่อนไขของธนาคาร เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย,สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อ SME
- นำเสนอสินเชื่อเพื่อเงินสด (CAR CASH) ให้กับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขของธนาคาร
- สนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร โดยมีหน้าที่เชิญชวนลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทุกรายที่เข้ามาใช้บริการในสาขา ให้กับพนักงานของสายผลิตภัณฑ์ธนาคาร
- สนับสนุนการทำงาน และให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร ได้แก่ P-Loan ,ประกันภัย , เงินฝาก และอื่นๆ


6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ตุลาคม 2550 จนถึง กรกฎาคม 2551
ชื่อบริษัท บ.สินทรัพย์ประกันภัย จก.
ที่อยู่-ติดต่อ
494 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
เงินเดือน
35,000
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา
ความรับผิดชอบ - บริหารจัดการดูแลผู้จัดการสาขาและการตลาดสาขา, ควบคุมและอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสาขาตามระเบียบและหลักปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายของบริษัท เพื่อให้สาขามีกำไรเพิ่มขึ้น,
- บริหารแต่ละสาขาในการติดตามค่าเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งร่วมกำหนดแนวทางปฏิบัติงานของสาขาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน 2546 จนถึง กันยายน 2550
ชื่อบริษัท บมจ.ธนาคารธนชาต
ที่อยู่-ติดต่อ
444 MBK Tower แขวงพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เงินเดือน
29,500
ตำแหน่ง
ผู้จัดการส่วนบริการประกันภัย
ความรับผิดชอบ - บริหารจัดการและควบคุมการทำงานของทีมงานรับแจ้งประกันภัยรถยนต์ปีแรก และปีต่ออายุ (Center)ให้สามารถรับการแจ้งงานการทำประกันภัยของลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- บริหารทีมติดตามค่าเบี้ยประกันภัยจากฝ่ายการตลาดและบริษัทประกันภัย เพื่อทำจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยและติดตามค่า Rebate ประสานงานแก้ไขปัญหากับฝ่ายการตลาดและฝ่ายปฏิบัติการเช่าซื้อ( ส่วนสัญญา,ส่วนรับเงิน,ส่วนทะเบียน)ในเรื่องประกันภัยพร้อมทั้งนำเสนอผลงาน,ความเสี่ยง และกำหนดกลยุทธ์ของส่วนงานให้ผู้บริหารพิจารณา
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ สิงหาคม 2553 จนถึง สิงหาคม 2553
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
Leadership in action Module 1-2
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2552 จนถึง มีนาคม 2552
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
Project Management
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2548 จนถึง กุมภาพันธ์ 2548
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 40 คำ/นาที   อังกฤษ 50 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. เล่นกีฬา
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ Branch service Excellent 4/2557

บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 06/04/2018

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51858 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127977 คน