เจอแล้ว! ใบสมัครงาน อาจารย์สอนดนตรีสากล, หาพนักงาน ผู้เชียวชาญ/วิทยากรการใช้โปรแกรมบันทึกโน้ตเพลง(Sibelius), หาคนทำงานวิจัยดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com

คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง อาจารย์สอนดนตรีสากล ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งผู้เชียวชาญ/วิทยากรการใช้โปรแกรมบันทึกโน้ตเพลง(Sibelius) ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งวิจัยดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง อาจารย์สอนดนตรีสากล ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานราชการ ,งานรัฐวิสาหกิจ, งานครู-อาจารย์
ระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคอีสาน
จังหวัด นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ 30000
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 11 กันยายน 2526 (อายุ 37 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 175 cm. น้ำหนัก 68 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหารตามใบรับรอง สด.43
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. อาจารย์สอนดนตรีสากล
2. ผู้เชียวชาญ/วิทยากรการใช้โปรแกรมบันทึกโน้ตเพลง(Sibelius)
  3. วิจัยดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ
เงินเดือน 25000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน จังหวัดนครราชสีมา
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วุฒิการศึกษา (ดศ.มบ) ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา สังคีตวิจัยและพัฒนา(Music Composition)
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2552
เกรดเฉลี่ย 3.75
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กรกฎาคม 2550 จนถึง กรกฎาคม 2556
ชื่อบริษัท คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่-ติดต่อ
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
เงินเดือน
26000
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ
ความรับผิดชอบ - วิทยากรอบรมนักศึกษาในหัวข้อ “การใช้โปรแกรม Sibelius” ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา คณะ
ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
- เขียนหนังสือคู่มือการบันทึกโน้ตเพลง (Sibelius7)
- การนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “การประพันธ์เพลงโดยใช้แนวคิดภาพออโตเสตอริโอแกรม” ในการประชุมทางวิชาการและการเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางด้านดนตรีระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- เข้าร่วมประกวดการประพันธ์เพลงในงาน Young Composers In Southeast Asia competition&Festival 2011 ในบทเพลง Dream
- เรียบเรียงเสียงประสานบทเพลง Si Na Wa ให้กับวง ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในงาน Asean and Beyond
- อาจารย์พิเศษด้านดนตรีในแผนกศิลป์ดนตรีให้กับโรงเรียนวัดสุทธิวราราม และโรงเรียนมาแตร์เดอี
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. โปรแกรมซีบีเรียส (Program Sibelius)
  2. โปรแกรมโลจิก (Program Logic)
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ ผลงานทางด้านวิชาการดนตรี

พ.ศ.2558
* เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี (Music Travelling) ในหัวข้อการบันทึกโน้ตด้วยโปรแกรม Cubase และ Sibelius ณ อาคารคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
* เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมนักศึกษาในหัวข้อ “การใช้โปรแกรม Sibelius” ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา
* เข้าร่วมเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาข้อมูลให้กับทางคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในรายวิชา MU 497 อาศรมศึกษา
พ.ศ.2557
* เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมนักศึกษาในหัวข้อ “Music Workshop Program Sibelius” ณ คณะ
ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
* เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมนักศึกษาในหัวข้อ “Music Workshop Program Sibelius” ณ ราชภัฎเทพ
สตรี จังหวัดลพบุรี
* เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในหัอข้อ “ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาดนตรีประกอบภาพยนต์ไทย” ณ
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิปากร
พ.ศ.2556
* เขียนหนังสือคู่มือการบันทึกโน้ตเพลง (Sibelius7)
* เข้าร่วมเป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา Computer Music ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
* เข้าร่วมเป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา Computer Music ณ โรงเรียนมาแตร์เดอี
* เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมนักศึกษาในหัวข้อ “เสวนาแนะแนวทางการเป็นครูดนตรี ที่มีจิตวิญญาณความ
เป็นครู” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พ.ศ.2555
* เข้าร่วมงานสัมมนาในโครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
* เข้าร่วมแสดงผลงานโครงการศิลปะนานาชาติว่าด้วยวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อ “ภูมิทัศน์ริมฝั่ง
น้ำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ณ พิพิธภัณฑ์และแกลลอรี g23 มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
* เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “การประพันธ์เพลงโดยใช้แนวคิดภาพออโตเสตอริโอแกรม” ใน
การประชุมทางวิชาการและการเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางด้านดนตรีระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ดนตรี
กับการสร้างสรรค์” ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดกับแนวคิดใหม่ในการสร้างสรรค์ดนตรี ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2554
* เข้าร่วมการสัมมนาในหัอข้อ “ภวังค์ ร่างทรง คนมีองค์” ณ ห้อง 501 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
* เข้าร่วมรับฟังสัมมนา Contemporary Composing in Europe and Southeast Asia ณ ประเทศอิน
โดนีเซีย
* เข้าร่วมจัดทำโครงการ ศิลปะ ดนตรี กับเยาวชน ในนามคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
โรงเรียนวัดวัง อำเภอสังขระบุรี จังหวัดกาญจนบุรี


พ.ศ.2551
* เข้าร่วมคณะจัดทําโครงการ “ช่วยกันตี ช่วยกันดัง ช่วยกันฟัง ช่วยกันเข้าใจ” ในนามคณะ
ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่โรงเรียนวัดสิริมงคล จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ.2543
* เข้าร่วมทดสอบทักษะดนตรี “โครงการทดสอบทักษะทางดนตรีรุ่นที่ 3” ประเภท CLARINET ขั้นกลาง
ณ มหาวิทยาลัยสารคาม

ผลงานทางด้านการประพันธ์ดนตรี

พ.ศ.2557
* เรียบเรียงเสียงประสานในบทเพลง “A Puzzlement” ให้กับวง Small Symphonic Band ของคณะ
ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.2555
* เข้าร่วมประกวดการประพันธ์เพลงในงาน Young Composers In Southeast Asia competition & Festival 2012 ในบทเพลง “Equilibrium”
พ.ศ.2554
* เข้าร่วมประกวดการประพันธ์เพลงในงาน SSMS ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในบทเพลง “วาง”
* เรียบเรียงเสียงประสานในบทเพลง “Si Ne Wa” ให้กับวง Double winds ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในงาน Asian and Beyond
* เข้าร่วมประกวดการประพันธ์เพลงในงาน Young Composers In Southeast Asia competition & Festival 2011 ในบทเพลง “Dream”
พ.ศ.2553
* เข้าร่วมประกวดการประพันธ์เพลงที่มหาวิทยาลัยรังสิตในบทเพลง“Phobia”
* การประพันธ์เพลง “Waves”

ผลงานทางด้านการแสดงดนตรี

พ.ศ.2557
* เข้าร่วมแสดงดนตรีกับวงสีหยดในงาน “ซอหัวม้า จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา (Morin Khuur
From Mongolia Altai to Thai Chaopraya)” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
* เข้าร่วมแสดงดนตรีกับวงสีหยดในงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park
พ.ศ.2556
* เข้าร่วมแสดงดนตรีกับวงสีหยดในงาน “โหมโรงอาเซียน (Asean Overture) เปิดประตูสู่อาเซียน สีสัน
ของดนตรีในอุษาคเนย์” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
* เข้าร่วมแสดงดนตรีกับวงสีหยดในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ หอศิลป์วัฒนธรรม พระราชวังสนามจัทร์ จังหวัดนครปฐม
พ.ศ.2555
* เข้าร่วมแสดงดนตรีในงาน “ศิลปากร ศิลปวิทยาการ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ชุดสังข์ศิลป์ชัย” ณ ลาน
อาจารย์ศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
* เข้าร่วมแสดงดนตรีกับวงสีหยดในงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ณ พระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม
* เข้าร่วมแสดงดนตรีกับวงสีหยดในงาน "เสียงเพลงแห่งอุษาคเนย์" บทเพลงจากภูมิภาคอาเซียน
นิทรรศการ "พิพิธอาเซียน" ครั้งที่ี 2 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park
* เข้าร่วมแสดงดนตรีกับวงสีหยดในงาน “ปิดประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 10 อาเซียน ประชาคมในมิติวัฒนธรรม ความขัดแย้ง และความหวัง” ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
* เข้าร่วมแสดงดนตรีกับวงสีหยดในงานเปิดตัวภาพยนต์เรื่อง “แม่นาค 3D”
* เข้าร่วมแสดงดนตรีกับวงสีหยดในงาน “วันศิลป์ พีระศรี” ณ ลานอาจารย์ศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
* เข้าร่วมแสดงดนตรีกับวงสีหยดในงาน “เพลงพระนิพนธ์สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์” ณ
ท้องพระโรงท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
พ.ศ.2552
* เข้าร่วมแสดงดนตรีประกอบละครเวทีเรื่อง “Dear Death” ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์คอมเพล็กซ์

ผลงานการบันทึกเสียงทางด้านดนตรี

พ.ศ.2557
* เข้าร่วมบันทึกเสียงกับวงสีหยดในอัลบั้มชุด “ซอหัวม้า จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา (Morin Khuur From Mongolia Altai to Thai Chaopraya)”
พ.ศ.2556
* เข้าร่วมบันทึกเสียงกับวงสีหยดในภาพยนต์เรื่อง “นางฟ้า”
พ.ศ.2555
* เข้าร่วมบันทึกเสียงกับวงสีหยดในภาพยนต์เรื่อง “แม่นาค 3D”


ผลงานการบันทึกเทปโทรทัศน์ทางด้านดนตรี

พ.ศ.2555
* เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ทางช่อง Thai PBS กับวงสีหยดในรายการศิลป์สโมสร

รางวัลทางด้านดนตรี

พ.ศ.2543
* เข้าร่วมแสดงดนตรีการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นิสิต นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน


พ.ศ.2542
* เข้าร่วมแสดงดนตรีการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นิสิต นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง
พ.ศ.2541
* เข้าร่วมแสดงดนตรีการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นิสิต นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน
พ.ศ.2540
* เข้าร่วมแสดงดนตรีการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นิสิต นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง
พ.ศ.2539
* เข้าร่วมแสดงดนตรีการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นิสิต นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้รับ
รางวัลเหรียญทองและได้รับรางวัลการเดินแปรขบวนยอดเยี่ยม
พ.ศ.2538
* เข้าร่วมแสดงดนตรีการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นิสิต นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง

ผลงานอื่นทางด้านดนตรี

พ.ศ.2556
* เข้าร่วมคณะทำงาน Viridian Percussion ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในตำแหน่ง Staff
พ.ศ.2554
* เข้าร่วมคณะทำงาน Echoes ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในตำแหน่ง Staff
พ.ศ.2553
* เข้าร่วมเป็นสมาชิกวง “สีหยด” และได้ร่วมแสดงดนตรีในงาน “ปล่อยแสง” (TCDC)
พ.ศ.2552
* เข้าร่วมคณะทํางาน Thailand Composition Festival จัดที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
พ.ศ.2544
* เข้าร่วมเป็นสมาชิกวง Symphonic Band ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและได้เข้า
ร่วมแสดง Concert ในงาน Symphonic in love
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 20/04/2018
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 04 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54418 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน