เจอแล้ว! ใบสมัครงาน งานเลขานุการ, หาพนักงาน งานสำนักงาน, หาคนทำงานงานประสานงาน | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง งานเลขานุการ ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งงานสำนักงาน ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งงานประสานงาน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง งานเลขานุการ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานสำนักงาน/พัฒนาองค์กร/ISO/เอกสาร
ระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคเหนือ
จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50210
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 13 มกราคม 2516 (อายุ 49 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 151 cm. น้ำหนัก 50.5 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ไม่มี
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. งานเลขานุการ
2. งานสำนักงาน
  3. งานประสานงาน
เงินเดือน 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน เชียงใหม่
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2556
เกรดเฉลี่ย 3.21
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กันยายน 2548 จนถึง พฤษภาคม -
ชื่อบริษัท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ที่อยู่-ติดต่อ
333 ม. 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง เชียงราย
เงินเดือน
20,450
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหาร
ความรับผิดชอบ จัดทำวาระประชุม/ จัดประชุม/รายงานการประชุม
2. งานประสานงาน/การเดินทาง/ที่พัก/อาหาร
3. กิจกรรมงานโครงการพิเศษ/จัดทำโครงการอบรม/ประเมินผล
4. วางแผนจัดทำงบประมาณ/เบิก-จ่าย/สรุปการใช้งบ
5. จัดทำเอกสาร/การสอบ/ประสานเรื่องห้องสอบ/วัสดุอุปกรณ์ฯ
6. ประสานงานอาจารย์/นักศึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นำชมมหาวิทยาลัย/ต้อนรับคณะดูงาน
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม - จนถึง กุมภาพันธ์ -
สถาบันอบรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรการอบรม
อบรมการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงาน
อบรมการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันเบื้องต้น
อบรมการเขียนโครงการ จัดสรรงบประมาณ อบรมด้านวิชาการ
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา ญี่ปุ่น พูด นิดหน่อย อ่าน ไม่ได้ เขียน ไม่ได้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 45 คำ/นาที   อังกฤษ 50 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. พิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ ใช้โปรแกรม Office ได้
  2. ขับรถยนต์ได้ ม่ีใบขับขี่
  3. พิธีกรดำเนินรายการ
  4. จัดอบรมได้
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ ผ่านการทำงาน เป็นอาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษ
จัดอบรม เข้าค่ายเยาวชน และอบรมงานด้านวิชาการ
เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 13/04/2018