เจอแล้ว! ใบสมัครงาน R&D Supervisor, หาพนักงาน QA Supervisor, หาคนทำงานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง R&D Supervisor ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งQA Supervisor ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง R&D Supervisor ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานวิจัย/งานวิเคราะห์
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 25 ตุลาคม 2530 (อายุ 35 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 165 cm. น้ำหนัก 90 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. R&D Supervisor
2. QA Supervisor
  3. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
เงินเดือน 28,000-30,000 บาท
สถานที่ที่ต้องการทำงาน
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิการศึกษา วท.บ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารเเละโภชนาการ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2552
เกรดเฉลี่ย 3.05
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม - จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท บริษัท เพนต้าอิมเเพกซ์ จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
-
เงินเดือน
25,000 บาท
ตำแหน่ง
QA Supervisor
ความรับผิดชอบ ดูเเลไลน์ผลิต ควบคุมต้นทุนการผลิตร่วมกับบัญชี เเละดูเเลโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2552 จนถึง มีนาคม -
ชื่อบริษัท บริษัทสันติภาพ (ฮั่วเพ้ง1958)จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
37 ม.1 ซอยสุขสวัสดิ์ 43 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน
25,000 บาท
ตำแหน่ง
R&D Supervisor
ความรับผิดชอบ ดูเเลการวิจัยเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เเละปรับปรุงผลิตภัณฑ์เก่า การจัดทดสอบทางประสาทสัมผัส การคำนวณต้นทุน การหาค่าการฆ่าเชื้ออาหารกระป๋อง การจัดทำ HACCP ของผลิตภัณฑ์ เเละการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารกับ อย.
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม - จนถึง พฤษภาคม -
สถาบันอบรม สถาบันอาหาร
หลักสูตรการอบรม
ยกระดับความปลอดภัยการผลิตอาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่บรรจุในภาชนะอ่อนตัวเเละกึ่งอ่อนตัวตามมาตรฐานสากล
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 40 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1.
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ 1. รางวัลชมเชยการประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวกล่ำ" ในงานกีฬา Open Can ครั้งที่ 17,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หัวข้อ "ข้าวเหนียวดำเปียกเผือกหุงสุกเร็ว"
2. รางวัลชมเชยการประกวดโปสเตอร์ในนิทรรศการ Food Science and Nutrition,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หัวข้อ "การศึกษาคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนสกัดจากมอล์ตถั่วเขียว)
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 22/09/2017