เจอแล้ว! ใบสมัครงาน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทั่วไป, หาพนักงาน ส่งเสริมแนะแนวชุมชน, หาคนทำงานพัฒนาชุมชน | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งส่งเสริมแนะแนวชุมชน ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งพัฒนาชุมชน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทั่วไป ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ วิศวกรรมการเกษตร/การชลประทาน
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคเหนือ
จังหวัด น่าน
รหัสไปรษณีย์ 55110
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 13 มิถุนายน 2518 (อายุ 47 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 164 cm. น้ำหนัก 61 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุธ  
สถานภาพทางทหาร ปลดประจำการปี2541
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทั่วไป
2. ส่งเสริมแนะแนวชุมชน
  3. พัฒนาชุมชน
เงินเดือน 14,500
สถานที่ที่ต้องการทำงาน จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์
ปีที่สำเร็จการศึกษา -
เกรดเฉลี่ย 2.3
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กรกฎาคม 2544 จนถึง ธันวาคม -
ชื่อบริษัท ออโต้ซีเอสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
700/95หมู่1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จ.ชลบุรี
เงินเดือน
22,495
ตำแหน่ง
Engineering ( Supervisor )
ความรับผิดชอบ Follow up New project
คือการรับงานมาจากหัวหน้าแล้วดำเนินการสั่งผลิตควบคุมการประกอบและส่งงานไปติดตั้งให้กับลูกค้า โดยขั้นตอนต่างๆจะดำเนินการตามแผนที่ได้ตกลงไว้กับทางลูกค้า
พร้อมกับการประชุมแผนเพื่อประเมินความคืบหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม บริษัทโตโยต้ามอร์เตอร์ประเทศไทย
หลักสูตรการอบรม
1.หลักสูตรความปลอดภัยทั่วไป
2.หลักสูตรการเป็นหัวหน้างานเกี่ยวกับความปลอดภัย
3.หลักสูตรการค้นหาอันตรายจากการออกแบบเครื่องจักร
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. งานศิลปะต่าง
  2. ร้องเพลงลูกทุ่ง
  3. แกะสลัก
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 15/10/2016