เจอแล้ว! ใบสมัครงาน ประชาสัมพันธ์, หาพนักงาน ฝ่ายบุคคล, หาคนทำงานธุรการ | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งฝ่ายบุคคล ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งธุรการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานสถาปัตย์/ออกแบบ ตกแต่งภายใน
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคใต้
จังหวัด ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ 86140
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 29 มกราคม 2534 (อายุ 31 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 165 cm. น้ำหนัก 59 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร -
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ประชาสัมพันธ์
2. ฝ่ายบุคคล
  3. ธุรการ
เงินเดือน 12000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ภาคใต้
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา ม ทักษิณ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ศิลปกรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2557
เกรดเฉลี่ย 3.00
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ออกแบบตกแต่งภายใน
  2. ใช้โปรแกรมPhotoshop ได้
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ เกียรติประวัติ
พ.ศ. 2555 - ได้รับรางวัลชมเชย ด้านการสร้างสรรค์เทคนิคภาพพิมพ์โครงการศิลปินแห่งชาติสรรค์จรค่ายวัฒนธรรมเยาวชนรู้รักแผ่นดินไทยภูมิใจแผ่นดินไทย ภูมิใจถิ่นกำเนิดครั้งที่ 6
ได้รับรางวัลชมเชย ด้านการสร้างสรรค์เทคประติมากรรมโครงการศิลปิน แห่งชาติสรรค์จรค่ายวัฒนธรรมเยาวชนรู้รักแผ่นดินไทยภูมิใจแผ่นดินไทย ภูมิใจถิ่นกำเนิดครั้งที่ 6

ประวัติการแสดงงาน
พ.ศ.2553- เข้าร่วมฝึกอบรมศิลปะขั้นพื้นฐาน สีน้ำมันสาขาทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมศิลปะบุคคลทั่วไป สาขาทัศน์ศิลป์ สีน้ำมัน
คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ. 2555 - ร่วมแสดงงานโครงการสืบสานสร้างสรรค์ศิลปกรรม
ช่างสิบหมู่ไทยคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ. 2556- ร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน
รู้รักษ์แผ่นดินไทย ภูมิใจถิ่นกำเนิด
พ.ศ. 2556 - เข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพโครงการ”ศิลป์รักษ์โลก”
ประจำปี 2556 “ศิลป์รักษ์โลก” ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมแสดงงานการประกวดวาดภาพแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน ณ จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. 2557 - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรี
ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2556 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยภาคใต้
อาคารอาศรมศิลป์ สถาบันทักษิณคดีศึก จังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2557 - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรี
ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2556 ณ ทักษิณคดี จังหวัดสงขลา

บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 25/05/2014