เจอแล้ว! ใบสมัครงาน Software engineer(Labview), หาพนักงาน Software Develop, หาคนทำงานProcess engineer | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง Software engineer(Labview) ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งSoftware Develop ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งProcess engineer ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง Software engineer(Labview) ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 12120
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 15 ธันวาคม 2517 (อายุ 48 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 169 cm. น้ำหนัก 70 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ผ่านการเรียน ร.ด
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. Software engineer(Labview)
2. Software Develop
  3. Process engineer
เงินเดือน Negotiable
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ปทุมธานี,อยุธยา
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2553
เกรดเฉลี่ย 2.82
5.2  
ระดับการศึกษา ป.ว.ส
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
วุฒิการศึกษา เทคนิคการผลิต
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2538
เกรดเฉลี่ย 2.75
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กันยายน 2553 จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท Ultima-Automation Co.,Ltd
ที่อยู่-ติดต่อ
161/27-28 ซอยวิภาวดีรังสิต 76 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
เงินเดือน
2,7000
ตำแหน่ง
Software Engineer
ความรับผิดชอบ Develop the automation projects such as machine vision (inspection and measurement), convert manual machine to automated machine, database management, barcode reading/inspection, robot programming for machine and I also managed software in production/quality process control. Almost project based on LabVIEW programming. My team and I work in teamwork to manage the big automation projects
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กรกฎาคม 2538 จนถึง สิงหาคม 2553
ชื่อบริษัท Western Digital (Thailand) Co., Ltd. BangPa-in
ที่อยู่-ติดต่อ
140 อุตสาหกรรมบางปะอิน หมู่ 2 ต คลองจิก อ บางปะอิน จ พระนครศรีอยุธยา 13160
เงินเดือน
2,230
ตำแหน่ง
Sr. Technician ll
ความรับผิดชอบ Develop the automation projects such as machine vision (inspection and measurement)
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กรกฎาคม 2538 จนถึง สิงหาคม 2553
สถาบันอบรม Western Digital (Thailand) Co., Ltd
หลักสูตรการอบรม
• Statistical process control (SPC) for engineer
• Supply chain management and just in time manufacturing
• TQM awareness and RRT business strategy
• ESD GMR self study certification
• ESD/EOS prevention and control
• ISO 9001:2000 awareness training
• EIS (Engineering integration system) application training
• Basic hard disk drive manufacturing for engineer
• Basic hard disk drive technology for engineer
• Engineering economics and cost management
• Introduction to lean manufacturing
• Teamwork management
• Machine vision and Automation system
• Machine vision for manufacturing application
• Robot sorting system (At Singapore)
• Develop and training automatic measurement project (At Malaysia)
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 40 คำ/นาที   อังกฤษ 45 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. Good knowledge in computer skill (Proficient in Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access and other Microsoft
  2. English communication
  3. Can work under pressure
  4. Work in teamwork
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ Develop and training automatic measurement project (At Malaysia)
Training robot sorting system (At Singapore)
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 10/09/2013