เจอแล้ว! ใบสมัครงาน วิศวกรเกษตร, หาพนักงาน วิศวกรจัดซื้อ, หาคนทำงานวิศวกรควบคุมคุณภาพ | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง วิศวกรเกษตร ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งวิศวกรจัดซื้อ ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งวิศวกรควบคุมคุณภาพ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง วิศวกรเกษตร ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ วิศวกรรมการเกษตร/การชลประทาน
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคกลาง
จังหวัด ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70120
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 19 กรกฎาคม 2532 (อายุ 33 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 170 cm. น้ำหนัก 50 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. วิศวกรเกษตร
2. วิศวกรจัดซื้อ
  3. วิศวกรควบคุมคุณภาพ
เงินเดือน 12000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ตามมอบหมายของบริษัท
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร
ปีที่สำเร็จการศึกษา -
เกรดเฉลี่ย 2.5
5.2  
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
วุฒิการศึกษา ม.6
สาขาวิชา วิทย์-คณิต
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2549
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กันยายน 2553 จนถึง กันยายน 2553
สถาบันอบรม บริษัทเมทเลอร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
หลักสูตรการอบรม
การใช้งานเครื่องชั่งน้ำหนักและการวิเคราะห์ค่าความชื้น
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2552 จนถึง มีนาคม 2552
สถาบันอบรม บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
หลักสูตรการอบรม
เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใข้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ใช้งาน Microsoft office(Excle,Word,Power point)
  2. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอบแห้ง และ ยางพารา
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ 1. งานแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมและเทคโนโลยี(ประชาสัมพันธ์)
1 ธ.ค. 2554 - 10 ธ.ค. 2554
เป็นการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์ผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมฯ
2. ชมรมวิศวกรรมแม่โจ้(กรรมการชมรม)
1 ม.ค. 2551 - 1 ม.ค. 2552
เข้าร่วมประชุมและประสานงานเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาในสาขา เช่น การรับน้องใหม่ กิจกรรมทางมหาวิทยาลัยร่วมกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ งานกีฬาเกียร์
3.Project Engineering : การสร้างและออกแบบเครื่องอบถุงมือยางพารา
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 28/04/2012