JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนหน้าทั้งหมด 1

  


ตำแหน่งงานว่าง วิศวกรรมไฟฟ้า, ตำแหน่งงานว่างวิศวกรรมโทรคมนาคม สื่อสาร, วิศวกรรมอิเลคโทรนิค | หางาน สมัครงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com
ตำแหน่งงานว่าง : สมัครงานวิศวกรรมไฟฟ้า
 วิศวกรไฟฟ้าต้นทุน (QS) (ประจำสำนักงาน ทำงาน จ-ศ)
เพศชาย/หญิง ปวส/ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าฯ
อายุ 24-32 ปี
หากมีประสบการณ์ในงาน QS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีความสามารถในงานไฟฟ้าส่องสว่างถนน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 พฤษภาคม 2561
 Electrical Engineer วิศวกรไฟฟ้า
เพศชาย อายุ 26-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศกรรมการไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ 1-3 ปี จะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรู้ความเข้าใจอุปกรณ์ไฟฟ้าฟ้าโรงงานเป็นอย่างดี
สามารถประยุกต์อุปกรณ์ไฟฟ้าในการใช้งานด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
เข้าใจแบบทางไฟฟ้าและเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าตามแบบทางไฟฟ้าได้
มีทักษะการเขียน และพูดภาษาอังกฤษ ได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความสามารถด้านการออกแบบระบบ low voltage ? medium voltage สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
มีทักษะการใช้โปรแกรม MS และ CAD
ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ขยัน รอบคอบ อดทน มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี

Nteq Polymer Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 04 พฤษภาคม 2561
 วิศวกรไฟฟ้า และ วิศวกรเครื่องกล หรือ Supervisor (งานระบบ M & E)
เพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
มีประสบการณ์ในการควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า หรือ เครื่องกลไม่น้อยกว่า 5 ปี (งานระบบ)
สามารถออกแบบโครงงานระบบไฟฟ้า หรือ เครื่องกลได้
สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD ได้เป็นอย่างดี
สามารถทำงานและพักในต่างจังหวัดได้

DAI-DAN (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 6 อัตรา
ประกาศงาน 23 เมษายน 2561
 Maintenance Engineer (Electrical) ลพบุรี
วุฒิการศึกษา Electrical Engineer
มีประสบการณ์ งานซ่อมบำรุงในโรงงานอย่างน้อย 2 ปี
มีความเป็นผู้นำ, ทักษะการติดต่อประสานงาน
สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานลพบุรีได้ (มีค่าเช่าบ้าน, เบี้ยกันดาร)
ผู้สนใจส่ง Resume มาที่ mf13_recruitment@SHERAsolution.com
สอบถามเพิ่มเติมโทร 036-770-011 ต่อ 505 (คุณณัฐวุฒิ)

Shera Public Company Limited
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 เมษายน 2561
 วิศวกรเครื่องมือวัดและควบคุม
เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องมือวัด ,อิเล็กทรอนิกส์ , ไฟฟ้า หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือวัด เช่น ซ่อมบำรุง สอบเทียบ ติดตั้ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขยัน มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ทำงานเป็นทีมได้

บริษัท โปรโทรนิกส์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 เมษายน 2561
  Project Engineer(Electrical,Electronic or related)
เพศ ชาย
อายุ25 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์2ปีขึ้นไป
จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,โทรคมนาคม
สามารถใช้Auto Cad ได้
ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

K.M.L. TECHNOLOGY Co., Ltd. [Kumwell]
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 14 เมษายน 2561
 วิศวกรออกแบบประเมินราคาระบบไฟฟ้า
ชาย หญิง อายุ 20-30ปี
์ปวส - ปรอญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมศาสตร์
สามารถใช้AUTO CAD ได้
สามารถอ่านแบบ ถอดแบบวงจรไฟฟ้าได้ เขียนแบบไฟฟ้าด้วยAUTO CADได้
มีประสบการณ์ได้รับการพิจารณาพิเศษ
รับนักศึกษาจบใหม่
บริษัท สยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 เมษายน 2561
 วิศวกรไฟฟ้า (วศบ.)
ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
ปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
มีความรู้ด้าน การเขียนแบบ Aotocad , SolidWorks จะได้รับการพิจารณาเป็พิเศษ
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
มนุษย์สัมพันธ์ดี

บริษัท นวัต อิเลคตริค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 เมษายน 2561
 วิศวกรไฟฟ้า งานM,E (งานระบบไฟฟ้า, ประปา, แอร์ )
อายุ 25 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปวช,ปวส สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่มีความสนใจ
มีประสบการณ์ ด้านติดตั้งงานระบบ ( ไฟฟ้า, ประปา, แอร์ ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 เมษายน 2561
  วิศวกรการผลิต / หัวหน้าแผนกผลิต (Production Engineer / Production Supervisor)
เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ไฟฟ้า, เครื่องกล,โพลิเมอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานในเครื่องเป่าขวดน้ำพลาสติก, เครื่องฉีด PF อย่างน้อย 3 ปี
มีประสบการณ์เกี่ยวกับแม่พิมพ์เป่า / ฉีดพลาสติก
มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO 9001, ISO 22000, GMP, HACCP
มีทักษะในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความเป็นผู้นำ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 28 กุมภาพันธ์ 2561
 Maintenance Engineer (Electrical) ลพบุรี
วุฒิการศึกษา Electrical Engineer
มีประสบการณ์ งานซ่อมบำรุงในโรงงานอย่างน้อย 2 ปี
มีความเป็นผู้นำ, ทักษะการติดต่อประสานงาน
สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานลพบุรีได้ (มีค่าเช่าบ้าน, เบี้ยกันดาร)
ผู้สนใจส่ง Resume มาที่ mf13_recruitment@SHERAsolution.com
สอบถามเพิ่มเติมโทร 036-770-011 ต่อ 505 (คุณณัฐวุฒิ)

Shera Public Company Limited
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2561
 SQA Project Engineer
เพศชาย
วุฒิปริญญาตรี
มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์เดินสายระบบ Network
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ในเรื่องของ Network Cabling,Network Design,Computer Network,Network Conectivity,CCTV System
มีประสบการณ์ การควบคุมงานและจัดทำเอกสารในโครงการ

Ricoh (Thailand) Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 10 ธันวาคม 2560
 วิศวกรไฟฟ้าโครงการ
เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ถ้ามีประสบการณ์ 2 - 3 ปี
มีความชื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ถ่ายทอดข้อมูลได้ถูกต้อง
ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้จัดการทราบความก้าวหน้า
ทำการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของการดำเนินงานและเทคนิควิธีการเพื่อนำมาใช้ต่อไป
สรุปต้นทุนในการทำงานตลอดทั้งโครงการ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทำหนังสือรายงานสรุปผลการดำเนินงา ตลอดทั้งโครงการ

บริษัท แอด คอนเนคชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 ธันวาคม 2560
 วิศวกรโยธาและไฟฟ้า

Trinit International Co.,Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 15 พฤศจิกายน 2560
 วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล
เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
การศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
มีประสบการณ์ควบคุมงานระบบประกอบอาคาร ไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร สุขาภิบาล
สามารถไปโครงการ กทม ชลบุรี

บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 14 พฤศจิกายน 2560
 วิศวกรโครงสร้าง (Structural Engineer)
เพศชาย อายุ 35 - 40 ปี
วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสถาปัตยกรรม (จบ ม.6 ต่อเนื่อง 4 ปี)
มีใบประกอบวิชาชีพ
มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ผ่านงานโครงสร้าง อาคารสูงมากกว่า 20 ชั้น

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 พฤศจิกายน 2560
 Electrical Engineer วิศวกรไฟฟ้า
เพศชาย อายุ 26-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศกรรมการไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ 1-3 ปี จะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรู้ความเข้าใจอุปกรณ์ไฟฟ้าฟ้าโรงงานเป็นอย่างดี
สามารถประยุกต์อุปกรณ์ไฟฟ้าในการใช้งานด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
เข้าใจแบบทางไฟฟ้าและเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าตามแบบทางไฟฟ้าได้
มีทักษะการเขียน และพูดภาษาอังกฤษ ได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความสามารถด้านการออกแบบระบบ low voltage – medium voltage สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
มีทักษะการใช้โปรแกรม MS และ CAD
ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ขยัน รอบคอบ อดทน มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี

Nteq Polymer Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 02 พฤศจิกายน 2560คำแนะนำสำหรับผู้หางาน :
1. ท่านสามารถสมัครงานออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"  
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ตำแหน่งงานวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งท่านสามารถ สมัครงานวิศวกรรมโทรคมนาคม สื่อสาร และ หางานวิศวกรรมอิเลคโทรนิค แบบออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง.

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51860 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127980 คน