หน้า :   2   >> จาก 2 หน้า


  

  ประกาศงาน : ตำแหน่งงานว่าง, งาน
อัพเดท งานใหม่! หางาน 13 สิงหาคม 2565 | ลงประกาศงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com
 พ่อบ้าน
อายุ 30 ปี ขึ้นไป
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาบจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
 นักกายภาพบำบัด
อายุ 25 ปีขึ้นไป
มีใบประกอบวิชาชีพ หรืออยู่ระหว่างการสอบ
มีความรู้ด้านกายภาพบำบัดเป็นอย่างดี
มีใจรักงานบริการ สร้างคามพึงพอใจให้กับลูกค้า

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
 เจ้าหน้าที่ธุรการสปา
อายุ 23 ปี ขึ้นไป
มีประสบการณ์ธุรการร้านสปา
บุคลิกดี / มนุษยสัมพันธ์ดี
ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
  หัวหน้าอาคารและสถานที่
เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
วุฒิ ปวส./ ป. ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะ การคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน
สามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้ สำหรับงานซ่อมบำรุงต่างๆ

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
 ช่างซ่อมบำรุง
อายุ 25 ปีขึ้นไป
มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
 เจ้าหน้าที่ฟิตเนส/เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์การกีฬา
อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา/เวชศาสตร์การกีฬา
มีทักษะ ความรู้ทางด้านฟิตเนส ไฮโดรยิม ออนเซน


บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
  ผู้จัดการทั่วไป
เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์การทำงานในสายงานบริหารงานทั่วไป 5-10 ปีชึ้นไป
มีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
  ผู้จัดการฟิตเนส
เพศชาย/ หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
การศึกษาปริญญาตรี สาขาเวชศาสตร์การกีฬา
มีภาวะความเป็นผู้นำ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการทำงาน

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
  ผู้จัดการบุคคลธุรการ
เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป
การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบริหารงานบุคคลและธุรการ 5-10 ปีขึ้นไป
มีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวที่ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
มีความรู้กฏหมายแรงงาน เป็นอย่างดี

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
  ผู้จัดการดูแลความปลอดภัย
เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป การศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
มีประสบการณ์ การบริหารระบบรักษาความปลอดภัย อย่างน้อย 3-5 ปี
มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรักษาภาพลักษณ์อันดีขององค์กร

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
 โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
การศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาโยธาก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
ตรวจงานผู้รับเหมาให้ได้ตามสเปคงาน
ประสานงานแก้ไขจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน
มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
หากมีประสบการณ์ด้านคุมงานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท วสุธรแลนด์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
 วิศวกรไฟฟ้า
วุฒิการศึกษา ปวช.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
มีความรู้เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าเครื่องจักร
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2565
 Beauty Therapist (ผู้ช่วยแพทย์)
เพศหญิง อายุ 25-40 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป หรือเทียบเท่า (จบสายงานพยาบาล R/N, N/A, P/N หรือกายภาพบำบัด)
บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
มีใจรักในการขายและงานบริการ และพร้อมเรียนรู้
มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีใจรักงานด้านบริการ
มีประสบการณ์งานด้านคลินิกความงามอย่างน้อย 1 ปี
ไม่เกี่ยงงาน
สามารถทำงานเป็นทีมได้
บริษัท ด็อกเตอร์ญาดา จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 10 สิงหาคม 2565
 เจ้าหน้าที่สโตร์
เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสโตร์มาอย่างน้อย 1-3 ปี
ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, และหาข้อมูลจาก Internet ได้
มีความขัยน ละเอียด รอบคอบ
มีทักษะการเจรจา มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทนแรงกดดันได้สูง
มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขับรถโฟรคลิฟท์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 กรกฎาคม 2565
 ผู้ช่วยหัวหน้าช่าง-วิจัยและพัฒนา
เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการผลิตพลาสติก หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้า , ไฟฟ้ากำลัง , เครื่องกล , อิเล็กทรอนิกส์
มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านช่างเทคนิค วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก
มีประสบการณ์ด้านเครื่องเป่า-ฉีดพลาสติก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สามารถทำงานเข้ากะได้
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 กรกฎาคม 2565
 Quality technology -New models quality management
experience in customer complaint problem handling.
experience in ppt , excel report.
experience problem solving , investigate report, able to use QC tool (8D report, fishbone diagram, tree diagram , spc, patero analysis)
if can speak chinese, it will be good.
able to work with chinese syle , fast response and must have accountability for job assignment
Logical thinking.
Great Wall Motor Manufacturing (Thailand) Company Limited
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 มิถุนายน 2565
 Quality Engineer
Male or Female
Bachelor s degree in Engineer or any other related field
Minimum 3-5 years work experience in Quality Engineer or Quality Assurance
Good communication, interpersonal relationship, organizational and leadership skills
Computer Literate especially able to use MS Word and MS Excel well
Good Communication with English or Chinese Mandarin.
Knowledge in ISO9001 or IATF16949 Requirement, Internal Audit
Knowledge in measurement equipment and machine
Karwin Thai Advanced Technology Industrial Limited
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 มิถุนายน 2565
 Cook อาหาร ยุโรป
? 15,000เริ่มต้นขึ้นตามความสามารถ
คุณสมบัติ
? อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
? ฉีดวัคซีนมาอย่างน้อย 2 เข็ม
? มี passion ในการทำอาหาร มี mindset ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
แซ่บอีสาน
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 มิถุนายน 2565
 นักเคมี
เพศชาย อายุ 23- 30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี
มีความรู้และสามารถใช้/สื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้-ดี และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
มีการวางแผนการทำงาน คิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จสมบูรณ์ภายในกำหนดเวลา
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน กระตือรือร้น และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถประสานงานได้ดี มีทักษะในการบริการ และสามารถสื่อสารติดต่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ไทย ดีเอนที เพนท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤษภาคม 2565ปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)