หน้า :   2  3   >> จาก 3 หน้า


  

  ประกาศงาน : ตำแหน่งงานว่าง, งาน
อัพเดท งานใหม่! หางาน 15 สิงหาคม 2565 | ลงประกาศงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com
 RD แมคคาทอนิค
จบ แมคคาทรอนิค อิเล็กทรอนิค ไฟฟ้า เครื่องกล
สนใจงานด้านอัตโนมัติ
มีพื้นฐานเชิงช่าง
บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 สิงหาคม 2565
 เจ้าหน้าที่บริหารอาคารและที่อยู่อาศัย ประจำโครงการ ราชบุรี
ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
อายุ 22 ปีขึ้นไป
เพศ หญิง
มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีทักษะการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานตามเวลาที่บริษัทกำหนดได้
สามารถทำงานภายใต้สภาวะการกดดันได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สามารถขับรถได้
มีความรับผิดชอบสูง
บริษัท แอล.เอช.เอ็ม เรียลเอสเตท (1992) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 สิงหาคม 2565
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร
มีความรู้เรื่องเกษตร และประสบการณ์ อย่างน้อย 2-3 ปี
ควบคุมการปฏิบัติงานของคนงาน
วางแผนการปฎิบัติงาน
รายงานการปฏิบัติงานแต่ละวัน
รับผิดชอบงานตามคำสั่งได้
ไม่เกี่ยงงานไม่ว่าเป็นงานประเภทใด
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
บริษัท เติมตระการ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 กรกฎาคม 2565
 ผู้จัดการไร่
งานดูแลและควบคุมคนงาน งานสร้างที่พัก และงานดูแลไร่
ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
วางแผนการปฎิบัติงาน
รายงานการปฏิบัติงานแต่ละวัน
มีความรู้เรื่องงานช่าง และการเกษตร
สามารถควบคุมคนงาน และทำงานเป็นทีมได้ มีความยืดหยุ่น
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
รับผิดชอบงานตามคำสั่งได้
ไม่เกี่ยงงานไม่ว่าเป็นงานประเภทใด
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
บริษัท เติมตระการ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 กรกฎาคม 2565
 ประชาสัมพันธ์ และ ไลฟ์สดFacebook
บุคลิกหน้าตาดี มีความสามรถไลฟ์เฟสบุ๊คโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือองค์กร
จบการศึกษาปวช ม6หรือเทียบเท่าขึ้นไป
มีไหวพริบ มีทักษะในการประสานงาน เเก้ไขปัญหาดี
มีประสบการณ์ด้านคลินิกความงาม พิจารณาเป็นพิเศษ
หากสามารถใช้โปรเเกรมคอมเพื่อทำกราฟิกเพจ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษและค่าประสบการณ์เพิ่ม
คลินิกสีชมพู
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 กรกฎาคม 2565
 เจ้าหน้าที่ฝ่่ายบุคคล
ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือบริหารการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุไม่เกิน 35 ปี
มีความรู้และประสบการณ์ในงานฝ่ายบุคคลไม่ต่ำกว่า 2 ปี , งาน Payroll ( B-Plus)
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน, แรงงานสัมพันธ์, ภาษี, และประกันสังคม
วิเคราะห์หน้าที่งาน (Job Analysis) วางแผนการใช้กำลังคน
สามารถใช้โปรแกรม microsoft office (word , excel , powerpoint ฯ) ได้เป็นอย่างดี
มีความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของพนักงาน
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัยและความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
รักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ริษัท เคพีฟู้ดส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 มิถุนายน 2565
 ธุรการฝ่ายบุคคล

บริษัท วัฒนารุ่งเรืองการโยธา จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2565
 เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ฝ่ายผลิต)
เพศชาย
อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ
มีประสบการณ์ในงานการผลิตมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามาถเข้ากะได้ และ ทำโอที ประจำได้
สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
มีความรับผิดชอบ
บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2565
 Electrical Engineer Design
เพศชายสัญชาติไทย อายุ 26-36 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ ถ้าวุฒิ ปวส.จะต้องมีประสบการณ์การทำงาน
มีประสบการณ์ 2-5 ปี ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (อุตสาหกรรมยานยนต์)
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
มีใจรักในงานบริการและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สามารถเขียนแบบไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม Auto Cad และสามารถใช้ PLC ยี่ห้อ Omron , Mitsubishiได้ ,สามารถใช้โปรแกรม Servo ได้
มีทักษะในการสื่อสารที่ดีทางด้านสายงานและภาษาอังกฤษ ถ้ามีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดยาวได้และสามารถค้างคืนที่ต่างจังหวัดได้
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
Taisei Engineering Asian Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 มิถุนายน 2565
 Production Engineer
เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
มีประสบการณ์ควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้พื้นฐานระบบ GMP, HACCP, HALAL, ISO
ขยัน อดทน ทำงานในสภาวะแรงกดดันได้ดี ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และองค์กร
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ
มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยินดีพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤษภาคม 2565
 ออกแบบภายใน (Interior Designer)
จบปริญญาตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายใน หรือสถาปัตยกรรมภายใน หรือใน สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความเข้าใจในรายละเอียดของแบบ วางแผนทีมงาน บริหารจัดการโปรเจคได้
มีประสบการณ์ความรู้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง สามารถออกหน้างานได้
สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี อาทิ AutoCAD, SketchUp, Photoshop, Microsoft office
หากสามารถใช้โปรแกรม Illustrator, 3DMAX, Rhinoceros, Lumion ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี
สามารถออกดูงานที่หน้างานได้
มุ่งมั่น และมีใจรักในงานออกแบบ ทำงานเป็นระเบียบ มีความตรงต่อเวลา และขยันทำงาน
พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน และเติบโตไปพร้อมกับบริษัท
หากมีประสบการณ์การทำงานในด้านการออกแบบตกแต่งภายใน 1-2 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท เซ็นทรัล เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤษภาคม 2565
 ช่างแม่พิมพ์ CAD / CAM
สามารถใช้เครื่องมือวัดขนาดชิ้นงานได้
มีทักษะขั้นพื้นฐานงานกลึง,กัด,เจียร,งานเชื่อม
มีความเข้าใจคำสั่งG Code,M Code
มีประสบการณ์การใช้เครื่องCNC
วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน,เทคนิคการผลิต ป.ตรี สาขาเครื่องกล ,การผลิต
บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 พฤษภาคม 2565
 ช่างไฟฟ้า (สาขาชัยนาท)
- ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น
- ดำเนินการซ่อม ตามใบแจ้งซ่อมที่ได้รับ
- ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย
- รายงานสาเหตุ และผลของการซ่อมต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ปฎิบัติตาม นโยบายคุณภาพ ระเบียบข้อบังคับ ข้อปฎิบัติ และ ระบบคุณภาพด้านต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น GMP / HACCP / BRC / ISO / 5ส.
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 พฤษภาคม 2565
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สาขาชัยนาท)
เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี ทรัพยากรบุคคลหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในงาน 2 ปีขึ้นไป
สามรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น MS office ได้เป็นอย่างดี ถ้าความรู้เรื่อวโปรแกรม HR (Control A) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ และละเอียดรอบคอบ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ และเก็บความลับของบริษัทได้
สามารถขับรถยนต์ มีใบขับขี่ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
ทำงานวันจันทร์-เสาร์ และวันทำเงินเดือนที่ตรงกับวันหยุดได้
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 พฤษภาคม 2565
 พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC) สาขาชัยนาท
1. เพศหญิง/ชาย
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 เมษายน 2565
 PC/ธุรการ โชว์รูมบ้านกรองน้ำ สาขา สุวินทวงศ์
- เพศหญิง
- อายุตั้งแต่ 22 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ม.6,ปวช. - ป.ตรี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เช่น MS.Word MS.Excel
- มีบุคคลค้ำประกัน ในการทำงาน
- มีประสบการณ์ด้านงานขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใจรักในงานด้านบริการ
- ขยัน , ซื่อสัตย์ , อดทน
บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 เมษายน 2565
 ช่างไฟฟ้า (ประจำต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร)
- วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า
- มีความรู้ด้านงานไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าคอลโทรล
- มีความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นในงาน
- สามารถทำงานเข้ากะได้
- ทำงาน 6 วัน (สลับหยุด)
Thai Union Group PLC
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 เมษายน 2565
 หัวหน้าแผนกอาวุโสฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ
ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร,เทคโนโลยีการอาหาร,สาขาที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ด้านอาหารทะเลแช่แข็ง
ประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี / กรณีไม่ตรงตามสาขาที่ระบุ จะต้องมีประสบการณ์
ทักษะ มีความชำนาญในเรื่องวัตถุดิบกุ้ง/ใช้คอมพิวเตอร์ / พูด - อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้
อบรม ระบบ GMP , HACCP , BRC , IFS ภาวะความเป็นผู้นำ และอื่น ๆ ตามความจำเป็นความตระหนักในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและสิ่งแวดล้อม
Thai Union Group PLC
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 เมษายน 2565
 ธุรการโรงงาน สาขาลพบุรี
เพศหญิง เพศชาย
อายุ 27-30 ปี
วุฒิปริญญาตรี
ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นภูมิแพ้
ถ้ามีประสบการณ์โดยตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรับผิดชอบงาน สามารถทดแรงกดดัน หรืองานหนักได้
มีความอดทนและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word,Excel,PowerPoint เป็นอย่างดี
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 เมษายน 2565
 เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงาน อย่างน้อย 0-1 ปี
ดูแลรับผิดชอบพร้อมทั้งวางแผนสื่อการตลาดออนไลน์ สำหรับแคมเปญ โปรโมชั่น ที่ใช้ส่งเสริมการขาย
ดูแล Website การขาย การโพสต์ พร้อมทั้งตอบคำถาม แนะนำ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า
คิด วางแผน กำหนด และเขียนเนื้อหา พร้อมคิดแนวทางของภาพ หรือสื่อประกอบ ที่จะลงสื่อออนไลน์ต่างๆ
ประสานงานร่วมกับทีมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนสื่อการตลาด พัฒนา และปรับปรุงงานด้านออนไลน์เพื่อให้เกิดยอดขายสูงสุด
ติดตามข่าวสาร และกระแสในโลกออนไลน์ พร้อมนำมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
มีทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ กระตือรือร้น อดทน และรับผิดชอบงาน
**ยินดีรับนีกศึกษาจบใหม่**
บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด สาขากระทุ่มแบน
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 เมษายน 2565ปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)