หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 56 หน้า


  

  ประกาศงาน : ตำแหน่งงานว่าง, งาน
อัพเดท งานใหม่! หางาน 10 มิถุนายน 2566 | ลงประกาศงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com
 เจ้าหน้าที่ Admin & Coordinator ประจำ (จตุจักร)
เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
ไม่เป็นผู้มีหนีสินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคชนิดหนึ่งชนิดใดต่อไปนี้ โรควัณโรค, โรคเท้าช้าง, โรคติดยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้อรัง, โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคติดต่อเรื้อรัง และไม่เป็นผู้หมกมุ่นในการพนันและยาเสพติด
ไม่เป็นผู้ถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ในกรณีที่เคยผ่านงานมาแล้วก่อนหน้านี้
มีความรู้ และ/หรือสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
ไม่เป็นโรคติดต่อ มีการตรวจก่อนทำงาน
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 30 อัตรา
ประกาศงาน 28 พฤษภาคม 2566
 ธุรการ/ ประสานงาน/ การเงิน
เพศหญิงหรือชาย อายุ 22 - 35 ปี
จบการศึกษา ระดับ ปวส.-ปริญญาตรี
มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ และประสานงานทั่วไป หรือหากมีประสบการณ์ด้านการเงิน จะรับพิจาณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรม microsoft office, excel และใช้งาน internet เป็น
มีความอดทนและมีใจรักงานด้านบริการ
PB Tower
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 พฤษภาคม 2566
 Sales Engineer (งานหลังคา/งานพื้นสระว่ายน้ำ)
- ชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี
- จบการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความกระตือรื้อร้น / มีความทะเยอทะยาน
- มีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุก่อสร้างตรงสายงานพิจารณาพิเศษ
- มีทักษะในการสื่อสารที่ดี / คิดบวก / มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office/Autocad/Sketch-up ได้
- มีรถยนต์ มีใบขับขี่ สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 พฤษภาคม 2566
 Engineer (ซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก)
- ป.ตรี วิศวออกแบบแม่พิมพ์, เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความเป็นผู้นำ กระตือรือร้น, ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีความสามารถติดตามงานและคิดเชิงวิเคราะห์
- มีประสบการณ์ในงานแม่พิมพ์และฉีกพลาสติก 2 ปี ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่สนใจงานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 พฤษภาคม 2566
 ผู้จัดการเขต/ภาค
เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัดวุฒิ, สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
ไม่จำกัดประสบการณ์,ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป พิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ในการขายตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันในระยเวลาที่กำหนดได้
มนุษย์สัมพันธ์ดี / บุคลิกภาพดี / เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ อดทน ขยัน
ผ่านงานธุรกิจเครื่องสำอางจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถออกต่างจังหวัดได้ (ถ้าเป็นคนในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีรถยนต์ส่วนตัว / ใบอนุญาติขับขี่
บริษัท สะโรรักษ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
เพศ ชาย-หญิง
วุฒิปริญญาตรี *อายุ 25 - 45 ปี
มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 3 ปี ขึ้นไป
สามารถติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี
มีความสมารถในการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย
บริษัท สะโรรักษ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 พนักงานขาย - สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
- เพศ หญิง/ชาย(ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วเท่านั้น)
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิ
- รักงานขายและการบริการ
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน อ่อนน้อม
- มีความรับผิดชอบ
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 พนักงานขาย - สาขาเมกา บางนา
- หญิง / ชาย
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิ
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน อ่อนน้อม ยิ้มแย้ม กระตือรือร้น รักงานขายและบริการ
- มีทักษะการทำงานเป็นทีม
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอพาร์ทเม้นท์
1.ไม่จำกัดเพศ
2.อายุ 25 - 35 ปี
3.พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
4.มีความอดทน ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบ
5.ผ่านงานหอพัก หรืออพาร์ทเม้นท์มา พิจารณาเป็นพิเศษ
6.มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7.วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาการบริหาร สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
8.สามารถใช้โปรแกรม MS Office โดยเฉพาะ Word,Excel รวมถึงสามารถใช้ Internet และ Email ได้เป็นอย่างดี
บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 พนักงานขาย+เสมียน (ในคนเดียวกัน) ประจำสาขากรุงเทพ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายและการตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็น
มีความรับผิดชอบ รอบคอบ
มีความขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
ไม่มีปัญหาเรื่องขาด ลา มาสาย
สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (โดยเฉพาะ Word, Excel Internet และ E-mail ได้เป็นอย่างดี)
บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 พนักงานขับรถตู้ส่วนกลาง ประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (หลักสี่)
เพศชาย อายุ 30-55 ปี
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์อย่างน้อย2ปี
สามารถขับรถตู้ ได้
สามารถออกต่างจังหวัดได้
มีใจรักงานบริการ
มีความซื่อสัตย์
ตรงต่อเวลา
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 พนักงานขับรถส่วนกลาง(ทดแทนงานตามหน่วยงาน)
เพศชาย อายุ30-55 ปี
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทใดก็ได้
วุฒิการศึกษาม.ต้นหรือเทียยบเท่า
ผู้ที่อาศัยอยู่โซนรัชดา ลาดพร้าว วิภาวดีรังสิตฯ หรือพื้นที่ใกล้เคียง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานในวันหยุดได้ ค้างคืน ตจว.ได้ ในบางกรณี
เป็นคนใจเย็น
ไม่สูบบุหรี่
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ประจำ สำนักงานใหญ่ )
-พิมพ์เอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
-จัดทำ Report ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
-ประสานงานส่วนงานต่างๆ
-ใช้ Micosoft office (Excel,Word) ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C แฟชั่นไอส์แลนด์
ชาย / อายุ 19 ปีขึ้นไป
วุฒิ ม3 ขึ้นไป สามารถเลือกสาขาทำงาน หรือ โอนย้ายได้
รักงานขาย งานบริการ
เเข็งเเรง อดทนงานหนัก
(ตามอัตราค่าเเรงขั้นต่ำ)
ค่าประกอบสินค้า 10 ฿ ต่อคัน
ค่าคอมมิชั่น (ผ่านโปร) 3.0 % จากยอดขาย + ค่าเป่าการขาย + ค่าไตรมาส
มีประกันสังคม วันหยุดพักร้อน
มีฝึกอบรมให้ก่อนการปฎิบัติงานทั้งก่อนเข้างาน เเละ ในพื้นที่สาขา
บริษัท มายจักรยาน จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 Condominium Juristic Person Manager
? Male or Female, aged between 25 and 45
? Thai Nationality holding Bachelor?s Degree with a pleasant personality
? Good English skills, both verbal and written and must be a good communicator
? Computer literacy including internet & MS office applications
? Able to work both independently and with team members
? Highly motivated, enthusiastic, fast learner, and dedicated
? To carry out any other reasonable duties and responsibilities as assigned with the professional operations and finish by deadline
? Salary 20,000 ? 25,000 depending on qualification and ability
นิติบุคคลอาคารชุด แทรนควิลลิตี้ เบย์ เรสซิเดนส์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า
เพศชาย
อายูไม่เกิน 35 ปี
มีประสบการ์ณด้านงานไฟฟ้า 1-2 ปี
บริษัท สหปลื้ม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 พนักงานแผนกบริการกอล์ฟ
เพศชาย หรือ เพศหญิง
อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษ ปวช.ขึ้นไป
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
มุ่งมัน ขยัน อดทน แก้ไขปัญหาได้
รักงานบริการ
สามารถเข้างานเป็นกะได้
บริษัท บางปะกง ริเวอร์ไซด์ คันทรี่ คลับ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 พนักงานทำทรีทเม้นท์ (Beauty Therapist) ประจำสาขาสยามพารากอน
เพศ หญิงหรือสาวประเภท2
อายุ 23-35 ปี
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
อดทน คล่องแคล่วในการทำงาน เรียนรู้ไว ละเอียดรอบคอบ
รักงานบริการ
สามารถทำงานเป็นกะในห้างได้
มีประสบการณ์ด้านคลินิกความงาม (รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
ติดต่อคุณบัว 0627097277 หรือแอดไลน์ 0627097277
บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 โฟร์แมนควบคุมงาน (ประจำโครงการ บางใหญ่ - บางบัวทอง)
เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาวิชชาก่อสร้าง
มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง โครงสร้าง สถาปัตย์ งานระบบ ตลอดจนส่งมอบห้องลูกค้า
มีความเชี่ยวชาญในสายงานควบคุมงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
มีความสามารถในการผลักดัน และควบคุมงานการก่อสร้างตามระยะเวลาที่กำหนด
ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง, สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
มีความสามารถในการผลักดัน และควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาได้เป็นอย่างดี
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 โฟร์แมนตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง (โฟร์แมน QC)
เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ระดับปวช. ขึ้นไป สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง (หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง)
มีประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพงาน่กสอร้างบ้าน และคอนโดอย่างน้อย 3 ปี
มีความรู้ในงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบเป็นอย่างดี
สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี และมีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
มีความคล่องตัวในการเดินทางไปตามไซต์งานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติในการขับขี่
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566