Jobs     บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด     เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (IT) ประจำสำนักงานดอนเมือง 
  


บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด

 

เป็นบริษัทฯ ผู้ดูแลระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระและระบบสะพานเทียบเครื่องบินของสนามบินทั่วประเทศ 
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (IT) ประจำสำนักงานดอนเมือง
No. of Job Position :1
Responsibilities / Job Description :
1.ดูแลระบบข้อมูลบริษัทในส่วน โปรแกรม Tiger Soft(Payroll,Finger Sacn,Time Attendance) กำหนดแผนงานด้านสารสนเทศให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
2.ดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบคอมพิวเตอร์และ Server
3.งานบริหารระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยดูแลระบบสัญญาณต่างๆเช่น Internet,wifi,Fiber Obtic อุปกรณ์และที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย และสำรองไว้สำหรับเหตุการณ์อุปกรณ์เสีย, ดูแลระบบความปลอดภัยทางด้านข้อมูล
4.การจัดสรรทรัพยากรณ์ที่มีอยู่และศึกษาหาเทคโนโลยีที่จะนำมา พัฒนาองค์กรให้พร้อมกับงานที่จะเข้ามาเสมอๆรวมไปถึง การ บำรุงรักษา อุปกรณ์ของเดิมให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อัพเกรดอุปกรณ์เพื่อให้ทันโลกอย่างสม่ำเสมอ
5.ควบคุมดูแลการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและซอฟท์แวร์ ทั้งของบริษัทพัฒนาเองหรือของบุคคลภายนอกให้สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้งานของแต่ละหน่วยงาน
6.ศึกษาวิทยาการใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี สารสนเทศขององค์กร
7.ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งานต่างๆ แก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ภายในองค์กร
7.วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
8.ดูแลจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเปรียบเทียบการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
9.ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานในองค์กรอย่างสม่ำเสมอและนำมาปรับใช้กับองค์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Workplace :
Type Business : Consumer Product
Job Type : Full Time
Job Group : computer - it - programer
Work At (Location) : Bangkok
Area : Chom Thong,Bang Khun Thian,Bang BonApply เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (IT) ประจำสำนักงานดอนเมือง , Bangkok - Job | Apply Company Jobs Thailand at JOBSIAM.COM :- เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (IT) ประจำสำนักงานดอนเมือง บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด Job, JobBangkok เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (IT) ประจำสำนักงานดอนเมือง,Bangkok Job เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (IT) ประจำสำนักงานดอนเมือง, Apply เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (IT) ประจำสำนักงานดอนเมือง บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
Salary :
Qualifications :
Male
เพศชาย
อายุ 30 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมฯ
ประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่Benefits :

How to Apply  :


บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด

732 พระรามที่ 2 ซ.75 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม 10150
Bangkok   10150

Contact Name : โทรศัพท์ : 02-1590378 ต่อ 320 , 063-474-2893 , 081-890-9131
Tel: - Fax: Mobile :
Email: - JobSeeker Only -
Website:


[Company Map ]Post Date 06 October 2022
Power By JobSiam.com

Other jobs of this company
Number of Position: 1ปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)