Jobs     บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)     เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติงานสินไหมพิเศษ 
  


บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

นับเนื่องจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 จนถึงปัจจุบันกว่า 68 ปีที่บริษัทฯดำเนินธุรกิจรับประกันภัยมาด้วยความมั่นคงและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้มาโดยตลอดปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,618,425,000 บาท บริษัทฯไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาการให้บริการทั้งระบบเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติงาน ของตัวแทนและพนักงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหนือความคาดหมายความสำเร็จของมิตรแท้ประกันภัยในวันนี้เกิดจากความไว้วางใจของลูกค้าทุกคนที่มั่นใจเลือกเราให้เป็น เพื่อนแท้ที่คอยอยู่เคียงข้างเพื่อสร้างความอุ่นใจในทรัพย์สินอันมีค่าตลอดเวลา นับเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนอันมีคุณค่าอย่างยิ่งที่ทำให้เรามีความมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างดีเลิศและกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองที่ครอบคลุม อย่างคุ้มค่าเพื่อตอบแทนผู้มีอุปการะคุณของเราทุกคน มิตรแท้ประกันภัยมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและพร้อมที่จะเป็นเพื่อนแท้ เคียงข้างคนไทยด้วยงานบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ...ด้วยความเป็นมิตรแท้ตลอด ไป

.............................................

นโยบายการรับสมัครงาน

* ตำแหน่งงานที่ประกาศ ไม่เกี่ยวข้องกับ งานขายประกันภัย/ทำยอดฯ ใดๆ

*ช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด19 ระบาด สามารถปฏิบัติงานและพักแรมที่บริษัทฯ ได้ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติงานสินไหมพิเศษ
No. of Job Position :1
Responsibilities / Job Description :
ตรวจสอบรายการความเสียหาย ประเมินความเสียหาย พิจารณาความรับผิดชอบเคลม อนุมัติยอดเงินเรียกร้องจากคู่กรณี ณ ที่เกิดเหตุ อนุมัติยอดเงินสำหรับชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เอาประกัน คู่กรณี หรือผู้เสียหายแต่ละราย แจ้งผลการพิจารณา ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและเป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอาวุโสที่อยู่ในความดูแล สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติงานสินไหมพิเศษ (Express Room)ประจำวัน ประจำงวดเวลาต่างๆ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา

Workplace :
Type Business : Insurance
Job Type : Full Time
Job Group : estimate - debt collector - credit control
Work At (Location) : Bangkok
Area : Bang RakApply เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติงานสินไหมพิเศษ , Bangkok - Job | Apply Company Jobs Thailand at JOBSIAM.COM :- เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติงานสินไหมพิเศษ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) Job, JobBangkok เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติงานสินไหมพิเศษ,Bangkok Job เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติงานสินไหมพิเศษ, Apply เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติงานสินไหมพิเศษ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Salary :
Qualifications :
Male/Female
- ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 10 ปี
- มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบความรับผิดชอบงานด้านสินไหมรถยนต์ /ค่าซ่อมรถยนต์/ทรัพย์สิน/สินไหมบาดเจ็บ
- สามรถทำงานเป็นกะ (เข้าเวร)ได้
- มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดีBenefits :

How to Apply  :
ส่งใบสมัครทาง E-mail:Recruit@mittare.com


บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Bangkok   10500

Contact Name : โทรศัพท์ : 02-640-7777ต่อ8503,8507
Tel: - Fax: Mobile :
Email: - JobSeeker Only -
Website:


[Company Map ]Post Date 22 July 2022
Power By JobSiam.com

Other jobs of this company
Number of Position: 1
Number of Position: 1ปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)