Jobs     บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด     เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย 
  


บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด

 

บริษัทฯ ของเรากำลังเติบโตในธุรกิจ "น้ำแข็ง" จากประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในอุตสาหกรรมเครื่องทำน้ำแข็ง ทำให้เรามีความชำนาญในการผลิตเครื่องทำน้ำแข็ง ผนวกกับการใส่ใจใน รายละเอียดของลูกค้า ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการในการใช้น้ำแข็งของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและวิศวกรรมทาง การผลิตที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เครื่องผลิตน้ำแข็งเอ็นทีจึงพัฒนาให้มีความทนทาน เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศเมือง ไทย เพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้าอย่างแท้จริง นอกจากนี้เรายังวิวัฒนาการรูปแบบการขายและการบริการเพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้า ให้ลูกค้ารู้สึกง่ายและรวดเร็วในการใช้บริการน้ำแข็ง และเราสัญญาว่าจะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับลูกค้าตลอดไป 
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
No. of Job Position :1
Responsibilities / Job Description :
- ติดต่อและประสานงานระหว่างทีมที่ปรึกษาการขายและลูกค้า
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
- จัดทำประวัติลูกค้าและเก็บเอกสารต่างๆตามระบบเอกสาร
- จัดทำรหัสลูกค้า และ ทำสัญญา
- ออก Sale Order และแจ้งฝ่ายบัญชีเพื่อ เตรียมเปิดบิล
- ให้การสนับสนุนทีมที่ปรึกษาการขายและทีมบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการเป็นอย่างดี
- จัดทำรายงานประจำวันและประจำเดือนเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
- สรุปและรายงานผลการตรวจสอบประจำเดือนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงงาน
- จัดทำรายงานและปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
- ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Workplace :
Type Business : Consumer Product
Job Type : Full Time
Job Group : secretarial - customer service - administration
Work At (Location) : Bangkok
Area : Chom Thong,Bang Khun Thian,Bang BonApply เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย , Bangkok - Job | Apply Company Jobs Thailand at JOBSIAM.COM :- เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด Job, JobBangkok เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย,Bangkok Job เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย, Apply เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด
Salary :
Qualifications :
Male/Female
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ การขาย การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุ 22ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ 1-2ปี สามารถแก้ปัญหาได้ดี
มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน มี Service Mind
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถทำงานเป็นทีม และกล้าแสดงความคิดเห็น
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี Excel, Word, Power point
สามารถคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาในเชิงบวก และการทำรายงานสรุป
มีใจบริการลูกค้าภายในและภายนอก
มีความรับผิดชอบ มีความอดทน สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้เป็นอย่างดีBenefits :

How to Apply  :
E-mail : pinrada.p@nticepro.com / hr@nticepro.com


บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด

31/69 หมู่ 1 ซอยจอมทอง 19 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Bangkok   10150

Contact Name : โทรศัพท์ : 086-309-2000
Tel: - Fax: Mobile :
Email: - JobSeeker Only -
Website:


[Company Map ]Post Date 08 June 2022
Power By JobSiam.com

Other jobs of this companyปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)