Jobs     TORA Asia (Thailand) Co., Ltd.     Web Programmer (Web Developer (C#, ASP.Net) 
  


TORA Asia (Thailand) Co., Ltd.

 
บริษัท โทร่า เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำด้าน IT Solution ที่ชื่อว่า "Microsoft SharePoint" แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น SharePoint Server หรือ SharePoint Online ที่อยู่บน Cloud เราให้บริการตามความต้องการระบบงานของลูกค้า รวมไปถึงงานที่ปรึกษา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การติดตั้งระบบขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ การอบรม ตลอดจนการบริการหลังการขาย
ปัจจุบันบริษัท โทร่า เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี SharePoint ที่ตอบโจทย์การทำงานร่วมกันภายในองค์กร เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยระบบงานต่างๆ ที่ลูกค้าให้ความสำคัญจะใช้บริการได้แก่
- Portal / Intranet Solution
- Collaboration Solution
- Document Management
- Knowledge Management
- Workflow Management
- Data Management
- Content Management
- Enterprise Search
- Business Solution
- Business From (E-Form)
- Project Management
- Issue Tracking and Task Management
- News and Publication Center
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายกิจการและฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสต้อนรับเพื่อนร่วมงานที่มีความรู้ ความสามาถ ร่วมเติบโตและประสบความสำเร็จไปกับเรา หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา ก่อนใคร ยินดีต้อนรับคะ
สวัสดิการ
? Incentive
? Work 5 days per week
? Transportation fees
? Medical insurance
? Performance bonus
? Company Trip
? Long Hoilday

 
Web Programmer (Web Developer (C#, ASP.Net)
No. of Job Position :1
Responsibilities / Job Description :
- พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการขององค์กร และลูกค้า
- ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน โดยใช้ ASP.NET (C#), HTML5, Java Script
- เขียนโปรแกรม และแก้ไขโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย
- Debug และ Test (Unit test) ระบบที่พัฒนาขึ้นมา
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม

Workplace :
Type Business : More
Job Type : Full Time
Job Group : computer - it - programer
Work At (Location) : Bangkok
Area : Bang RakApply Web Programmer (Web Developer (C#, ASP.Net) , Bangkok - Job | Apply Company Jobs Thailand at JOBSIAM.COM :- Web Programmer (Web Developer (C#, ASP.Net) TORA Asia (Thailand) Co., Ltd. Job, JobBangkok Web Programmer (Web Developer (C#, ASP.Net),Bangkok Job Web Programmer (Web Developer (C#, ASP.Net), Apply Web Programmer (Web Developer (C#, ASP.Net) TORA Asia (Thailand) Co., Ltd.
Salary :
Qualifications :
Male/Female
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรม .NET Technology (C#, ASP.NET) / ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
มีประสบการณ์การการใช้ HTML5, CSS, JQuery, Javascript
มีความรู้และความเข้าใจทางด้าน Object Oriented Programming (OOP), UML diagram
มีใจรักงานด้านเขียนโปรแกรม Programming - System Design และพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา
มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตลอดจนหาแนวทางในแก้ไขปัญหา
สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตรงตามเวลา
มีความเป็นมืออาชีพ มีความรอบคอบ มีใจรักในงานที่ทำ อัธยาศัยดี ขยัน สามารถเรียนรู้ได้เร็ว
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถทำงานเป็นทีมได้
มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้Benefits :

How to Apply  :


TORA Asia (Thailand) Co., Ltd.

944/2-3 ชั้น 3 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Bangkok   10500

Contact Name : โทรศัพท์ : 065-696-9142
Tel: - Fax: Mobile :
Email: - JobSeeker Only -
Website:


[Company Map ]Post Date 31 March 2022
Power By JobSiam.com

Other jobs of this companyปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)