Jobs     Artisan Kitchen Co., Ltd.     เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป. 
  


Artisan Kitchen Co., Ltd.

 
A well-established bakery production supplying to leading hotels, restaurants, and world class food & beverage retail brands across Thailand and Asia Pacific. The position will be primarily based in our production center situated in Bang-na Trad km. 23.

บริษัท อาทิซันคิทเช่น จำกัด มีประสบการณ์ในการผลิตและจำหน่ายสินค้า
เบเกอรี่ชั้นนำมากว่า 20 ปี มีฐานลูกค้าทั่วประเทศ ประกอบไปด้วย ร้านกาแฟ โรงแรม โรงพยาบาล และร้านอาหารชั้นนำ มีฐานการผลิตที่ทันสมัยระดับโลกอยู่ที่ บางนาตราด กม. 23

 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.
No. of Job Position :1
Responsibilities / Job Description :
-ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
-วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
-ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
-วิเคราะห์แผนงานโครงการรวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
-ตรวจประเมินการปฏิบติงานของสถานประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
-แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย
-แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
-ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
-ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
-รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
-ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นที่นายจ้างมอบหมาย
-จัดทำเอกสาร Safety Audit และตารางการ Audit

Workplace :
Type Business : Consumer Product
Job Type : Full Time
Job Group : safety - environment
Work At (Location) : Bangkok
Area : Bang Kho Laem,Yan Nawa,SathonApply เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป. , Bangkok - Job | Apply Company Jobs Thailand at JOBSIAM.COM :- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป. Artisan Kitchen Co., Ltd. Job, JobBangkok เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.,Bangkok Job เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป., Apply เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป. Artisan Kitchen Co., Ltd.
Salary :
Qualifications :
Male/Female
ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัย หรือที่เกี่ยวข้อง
มีใบประกอบวิชาชีพ จป.
สามารถสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย
มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานสูง
มนุษย์สัมพันธ์ดี
เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วBenefits :

How to Apply  :


Artisan Kitchen Co., Ltd.

308 Soi Suwanawat, Rama 4 Road แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Bangkok   10120

Contact Name : โทรศัพท์ : 081-837-5656
Tel: - Fax: Mobile :
Email: - JobSeeker Only -
Website:


[Company Map ]Post Date 19 March 2022
Power By JobSiam.com

Other jobs of this company
Number of Position: 1ปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)