ตำแหน่งงานว่าง     บริษัท เดอะเบสท์ แอสโซซิเอท แอคเคาน์ติ้ง จำกัด     ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีประกาศตำแหน่งงาน ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี | หางาน สมัครงาน ที่ JobSiam.com , สมัครงานที่ บริษัท เดอะเบสท์ แอสโซซิเอท แอคเคาน์ติ้ง จำกัด 

  


บริษัท เดอะเบสท์ แอสโซซิเอท แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

 

บริษัท เดอะเบสท์ แอสโซซิเอท แอคเคาน์ติ้ง จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 โดยกลุ่มผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี ทั้งทางด้าน การตรวจสอบบัญชี การจัดทำบัญชี การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายภาษีอากร การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายใน รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับกิจการของท่านBenefits- ประกันสังคม - โบนัส

 
หางาน ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :  1
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน :  
- รับผิดชอบงานด้านสอบบัญชี
- จัดทำกระดาษทำการผู้สอบบัญชี
- ออกตรวจสอบบัญชีของกิจการต่างๆ
- จัดทำงบการเงินและหน้ารายงานส่งผู้สอบบัญชีสถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : กฎหมาย/บัญชี/ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานบัญชี การเงิน/ตรวจสอบภายใน งานบัญชี การเงิน/ตรวจสอบภายใน
จังหวัด :  กรุงเทพ
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
หญิง
เพศหญิง
อายุระหว่าง 22-30 ปี
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มีควรมรู้คอมพิวเตอร์ได้ดี เป็นโปรแกรม EXPRESS , TRCLOUD
พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองเสมอ
มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบ รับผิดชอบ และสามารถอุทิศเวลาให้กับงานในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่
สามารถออกตรวจงานต่างจังหวัดได้สวัสดิการ/ผลประโยชน์พนักงาน :

วิธีการสมัครงาน


บริษัท เดอะเบสท์ แอสโซซิเอท แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
373/70 ถนนนาวงประชาพัฒนา Si Kan Don Mueang Bangkok 10210
จังหวัด กรุงเทพ   10210

ติดต่อ : Tel. : 098-365-6554
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎเมื่อ ฝากประวัติส่วนตัว สมัครงาน หางาน ค่ะ -
Website:


[แผนที่บริษัท ]ประกาศตำแหน่งงาน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
Power By JOBSIAM.COM
กรุงเทพตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร