JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน
     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 4 หน้า

Bookmarks Here!
  


 ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานว่าง อัทเดท
หางาน สมัครงาน | ลงประกาศงานว่าง หาคนคุณภาพ ที่ JobSiam.com
เจ้าหน้าที่บุคคล เอกสารต่างด้าว
วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
พร้อมเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
เดินทางทำงานต่างจังหวัดได้
เริ่มงานได้ทันที

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 กรกฎาคม 2561
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ด้านแรงงานสัมพันธ์
ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล, บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์, จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ 3 ปีขึ้นไป
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัดิการ
มีทักษะการประสานงาน การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 กรกฎาคม 2561
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ด้านสรรหาแรงงานต่างด้าว
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล, บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการสรรหา/คัดเลือกพนักงานรายวัน พนักงานต่างด้าว อย่างน้อย 3 ปี
มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาพม่าได้
สามารถเดินทางสรรหาพนักงานต่างจังหวัดได้

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการอบรม - พระราม 3
ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
สามารถใช้ Microsoft Office (Word,Excel,Powerpoint) ได้
มีทักษะในการประสานงาน
มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 6 อัตรา
ประกาศงาน 11 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
เพศชาย ,หญิง อายุ 22-30 ปี
จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีทักษะการสื่อสาร และการสร้างแรงจูงใจ
มีความอดทน และทำงานในสภาวะกดดันได้ดี

QUiNT CORPORATION CO., LTD.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการระบบการบริหารผลงานปฎิบัติงาน&พัฒนาฝึกอบรม
เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40
วุฒิการศึกษษปริญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในสายงานบริหารระบบการประเมินผลงาน&พัฒนาฝึกอบรม 5 ปีขึ้นไป
สามารถใช้ Computer โปรแกรมพื้นฐานได้ดี Ms.Office และอื่นๆได้ดี
มีบุคลิกภาพดี มีสภาวะเป็นผู้นำ วางแผน สร้างทีม นำทีมได้ แก้ไขปัญหาได้
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทัศนคติเชิงบวก มีใจรักการบริการ
มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงาน การทำงานในเชิงรุก
มีทักษะด้านการสอนงาน , การจัดทำสื่อการสอนทุกรูปแบบ เช่น Powerpoint , VDO อื่นๆ
มีความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลยุคใหม่ เครื่องมือต่างๆ เช่น Competency , BSC , Succession Plan , Career Path , IDP เป็นต้น
เป็นวิทยากรได้

บริษัท ซูเล็ค (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 กรกฎาคม 2561
Recruiter (ย่านรามคำแหง)
การศึกษา ปริญญาตรี
รักการเรียนรู้และชอบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
ถนัดการทํางานกับคน มีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่น
มีทักษะในด้านการประสานงาน
มีความกระตือรือร้นในการทำงานด้วยตัวเอง
ชอบการพัฒนาตัวเอง และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
มีประสบการณ์ด้านการสรรหาพนักงาน

360 Quality Management Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริหารทรัพยากรบุคคล
1. วุฒิปริญญาตรี การบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านHuman resource management อย่างน้อย1-2ปีขึ้นไป
3. สื่อสารและทำงานเป็นทีมได้ดี มีทัศนคติเชิงบวก ปรับตัวได้ดี มีวินัยสูง ตรงต่อเวลา
4. มีความต้องการเติบโต ก้าวหน้าไปกับองค์กร สามารถพัฒนาตนเอง ยอมรับและปรับปรุงการทำงาน
5. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
6. สามารถใช้MS officeได้อย่างดี
7. สามารถติดต่องานกับราชการและประสานงานได้ดี
8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บีเอสแอล คลินิก
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 30 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบุคคล
1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
3. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
4. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท คิว ดิสตริบิวเตอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1. ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. -ปริญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. - มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
4. - มีความรู้เรื่อง KPI Competency ประเมินผลการปฎิบัติงาน
5. - สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดี
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 มิถุนายน 2561
ผช.ผจกฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ รับพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
เพศชาย/หญิง เท่านั้น
อายุ 30 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ,รัฐศาสตร์ .นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี ทุ่มเทงานที่รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์
มีประสบการณ์ในงานด้านบุคคลและธุรการโดยตรงไม่น้อยกว่า 5 ปี
สามารถทำงานที่โรงงานอ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้
มีบุคลิกภาพดี, ปฏิภาณไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
หากสามารถใช้โปรแกรมเงินเดือน B-Plus ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาสมัครงานที่โรงงาน กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
?รับพิจารณาใบสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ที่ประกาศเท่านั้น


บริษัท เอกอุทัย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 มิถุนายน 2561
TRAINING & PROJECT CO-ORDINATOR
Thai citizen, Female, Age not over 28 years
Bachelor?s Degree in any field, New graduate is welcome
Relevant experience in customer service or at least one year?s working experience is a plus.
Good command of both written and spoken English
Good computer literacy
Effective communicator, top customer-service minded
Well-organized & attentive to details
Candidate who can start working immediately will be given priority
*** This position requires good communication skills, top customer service mind, result-oriented team player, and good interpersonal skills.***

Asia Business Connect Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 มิถุนายน 2561
หัวหน้าแผนกธุรการบุคคล
วุฒิ ปริญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ ชาย หญิง อายุ 30 ขึ้นไป
ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
มีภาวะความเป็นผู้นำ
สมมารถทำงานใต้แรงกดดันได้

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2561
ฝึกอบรม-Trainer
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ/สาขา(ครุศาสตร์)(วิศวกรรม) เครื่องกล,ไฟฟ้า, อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือตำแหน่งในการควบคุมสายการผลิต/วิทยากรฝึกอบรม (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความรู้ ทักษะ ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
มีทักษะในการสื่อสารหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง
สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้
เคยทำงานในสายงาน HR/HRD

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 3 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
อายุ 25 ปีขึ้นไป
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่อง เช่น MS office และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
สามารถทำงานเสาร์-เอาทิตย์ กรณีงานเร่งด่วน หรืองานฉุกเฉิน
ทำงานล่วงเวลาได้

บริษัท เจ อาร์ เฮลท์ แคร์ อินโนเวชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
สามารถทำงานเชิงกลยุทธ์และวางแผนการทำงานภายใต้ความกดดันและงานด่วนได้
มีการทำงานเชิงรุกอย่างเป็นระบบ และมีใจบริการ
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว
เข้าใจการสื่อสารภาษาอังกฤษ

VS Group
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 มิถุนายน 2561
หัวหน้างานด้านบุคลากรและธุรการ
มีประสบการณ์งานด้านบุคลากร และ ธุรการ ในโรงงานอุตสาหกรรม 8 ปี ขึ้นไป
มีภาวะผู้นำสูง และ มีทัศนคิตเชิงบวก
สามารทุ่มเทการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่
สามารถรับนโยบายมาบริหารจัดการ ได้อย่างเต็มความสามารถ

บริษัท ท็อป โพลิเมอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 มิถุนายน 2561
พนักงานขายประจำจังหวัดพิษณุโลก
เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี มีทักษะการขาย
มีประสบการณ์ทางด้านการขายอย่างน้อย2ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุก่อสร้างหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมาก่อน

Vong Chai CO., LTD.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 มิถุนายน 2561
McCafe' Coordinator (ฝึกอบรมพนักงานกาแฟ)
เพศหญิง / ชาย
อายุ 20 - 35 ปี
McCafe' Coordinator วุุฒิปริญาตรี
มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจกาแฟ (Barista) 1 ปี (หากเคยผ่านการฝึกอบรมทางด้านกาแฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และ มีความอดทนสูง
รักงานบริการ โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร
มีภาวะผู้นำ และทักษะในการสอนงาน
สามารถเดินทางไปตามสาขาที่ได้รับมอบหมาย หรือไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจกาแฟ (Barista) 1 ปี (หากเคยผ่านการฝึกอบรมทางด้านกาแฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

บริษัท แมคไทย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 มิถุนายน 2561
พนักงานหน่วยงานเงินเดือนและค่าจ้าง
เพศหญิง
อายุ 22-30 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ, การบัญชี
สามารถทำงานล่วงเวลาได้
หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 31 พฤษภาคม 2561ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

ผู้ใช้งาน 52143 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128109 คน